Sách Tiếng Nhật Chuyên Ngành Kế Toán Đầy Đủ Nhất, Từ Vựng Chuyên Ngành Kế Toán Trong Tiếng Nhật

Trong nội dung bài viết này, Mcbooks sẽ share trọn cỗ từ vựng tiếng Nhật chăm ngành kế toán không thiếu nhất, giúp bạn cơ hội trúng tuyển vào đông đảo vị trí cao với mức đãi ngộ hấp dẫn tại những công ty Nhật Bản.

Bạn đang xem: Sách tiếng nhật chuyên ngành kế toán


Từ vựng giờ Nhật thông dụng chăm ngành kế toán

Từ vựng chuyên ngành kế toán về vốn, tiền tệ

Tiếng ViệtTiếng Nhật
Điểm hòa vốn損益分岐点
Vốn điện thoại tư vấn trả sau後払いの通話資本
Vốn資本
Vốn điều lệ授権資本
Vốn sẽ gọi資本と呼ばれる
Chi phí tổn đầu tư投資コスト
Vốn đầu tư投資
Vốn phân phát hành発行済資本
Vốn không gọi呼ばれていない資本
Vốn lưu cồn (hoạt động)運転資金(営業)
Quỹ dự trữ bồi hoàn tiền cổ phần株式報酬準備金
Sổ chi phí mặt現金出納簿
Chiết khấu tiền mặt現金割引
Bảng đối chiếu lưu chuyển khoản qua ngân hàng mặtキャッシュフロー分析表
Tài sản núm định固定資産
Vốn gắng định固定資本

Từ vựng chuyên ngành kế toán về chi phí

Tiếng ViệtTiếng Nhật
Chi chi phí vận chuyển輸送コスト
Chi phí tổn vận chuyển sản phẩm & hàng hóa mua購入した商品の送料
Chi mức giá vận chuyển hàng hóa bán販売した商品の送料
Chi phí bảo đảm hàng giữ kho在庫を維持するためのコスト
Chi tầm giá chế biến加工費
Sự tập hợp đưa ra phíコスト集計
Sự phân bổ chi phí原価配分
Nguyên tắc giá mức giá lịch sử過去の価格設定の原則
Đối tượng tính giá chỉ thành費用がかかる被験者
Nguyên giá bán hàng bán元の販売価格
Tồn kho cuối kỳ期末在庫
Sự hao cạn摩耗
Khấu hao減価償却
Các lý do tính khấu hao減価償却を計算する理由
Khấu hao uy tín評判の低下
Bản chất của khấu hao減価償却の性質
Dự chống khấu hao減価償却規定
Phương pháp giảm dần降順
Phương pháp đường thẳng直線法
Chi phí tổn trực tiếp直接費
Chi tổn phí trả trước前払費用
Chi phí làm chủ phân xưởngワークショップ管理コスト

Từ vựng siêng ngành kế toán tài chính về nghiệp vụ

Tiếng ViệtTiếng Nhật
Mua lại doanh nghiệp事業買収
Lỗi ghi nhầm thông tin tài khoản thanh toán間違った支払いアカウントのエラー
Kế toán công ty会社会計
Quy ước大会
Chiết khấu割引
Chiết khấu buôn bán hàng割引販売
Chiết khấu chi phí mặt現金割引
Dự phòng chiết khấu割引リザーブ
Chiết khấu tải hàng購入割引
Khóa một tài khoảnアカウントをロックする
Thanh lý gia sản cố định固定資産の清算
Rút vốn資本の撤退

Từ vựng chăm ngành kế toán tài chính về phép tắc và phương pháp

Tiếng ViệtTiếng Nhật
Nguyên tắc doanh nghiệp là 1 trong những thực thể実体としての企業原則
Phương pháp chủng loạiタイプメソッド
Luật công ty năm 1985会社法1985
Các cách thức kế toán会計原則
Nguyên tắc thận trọng注意の原則
Nguyên tắc độc nhất vô nhị quán一貫性の原則
Các lý lẽ bút toán kép複式簿記の原則
Nguyên tắc tác động kép二重の影響の原則
Phương pháp nhập trước xuất trước先入れ先出し法
Nguyên tắc hoạt động lâu dài長期運用の原則

Từ vựng siêng ngành kế toán tài chính về gia sản và sách vở và giấy tờ doanh nghiệp

Tiếng ViệtTiếng Nhật
Tài khoản kiểm tra当座預金
Số dư cóクレジット
Giấy báo cóはいの通知
Lệnh chi支払い注文
Chủ nợ債権者
Cổ phần ưu đãi có tích lũy発生主義のある優先株式
Tài khoản vãng lai当座預金
Tài sản lưu giữ động当座資産
Nợ ngắn hạn短期債務
Hệ số lưu lại hoạt信頼性係数
Trái phiếu, giấy nợ債券、社債
Lãi trái phiếu債券利息
Giấy báo Nợ債務通知
Con nợ債務者
Báo cáo quyết toán決済レポート
Thành phẩm完成品

Một số trường đoản cú vựng không giống về chuyên ngành kế toán

Tiếng ViệtTiếng Nhật
Sec bị tự chốiSecは拒否しました
Sec (chi phiếú)秒(チェック)
Thẻ bấm giờタイマーカード
Cổ tức配当
Đơn vị tương đương同等の単位
Giá thành đơn vị chức năng tương đương等価単価
Sai sótエラー
Lần gọi thứ nhất最初の呼び出し
Định giá tiền / túi tiền cố định固定費/固定費
Sổ cái元帳
Quỹ dự trữ chung一般準備基金
Hàng bị đánh cắpアイテムが盗まれた
Lỗ gộpグロスロス
Lãi gộp粗利益
Tỷ suất lãi gộp粗利益率
Giá tầm giá lịch sử過去の料金
Báo cáo quyết toán dạng văn bản TT字型のファイナライズレポート
Tài khoản tổn phí thanh toán支払手数料口座
Chế độ trợ thời ứngアドバンスモード
Thuế thu nhập.所得税。

Ký hiệu viết tắt thuật ngữ chuyên ngành kế toán

Tiếng ViệtTiếng Nhật
BACS (Dịch vụ thanh toán auto giữa những ngân hàng)BACS(自動銀行間決済サービス)
BGC (Ghi có qua hệ thống GIRO)BGC(GIROシステムによるクレジット)
CGM (Chi phí cung cấp chưa tính các chi phí khác)CGM(その他のコストを除く生産コスト)
CGP (Chi phí thêm vào cuối cùng, tính cho 1 sản phẩm)CGP(最終生産コスト、1つの製品について計算)
CHAPS (Hệ thống thanh toán bù trừ từ động)CHAPS(自動決済システム)
COGS (Giá vốn sản phẩm bán)COGS(売上原価)
EBIT (Lợi nhuận trước lãi vay và thuế)EBIT(金利税引前利益)
EBITDA (Lợi nhuận trước thuế, lãi vay với khấu hao)EBITDA(税引前利益、利息および減価償却)
EFTPOS (Máy chuyển khoản qua ngân hàng điện tử lại điểm phân phối hàng)EFTPOS(電子送金POSマシン)
FIFO (Phương pháp nhập trước xuất trước)FIFO(先入れ先出し方式)
GAAP (Các lý lẽ Kế toán được đồng ý chung)GAAP(一般に公正妥当と認められた会計原則)
GIRO (hệ thống giao dịch nợ giữa các ngân hàng)GIRO(銀行間の債務決済システム)
IAS (Tiêu chuẩn chỉnh Kế toán quốc tế)IAS(国際会計基準)
IASC (Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế)IASC(国際会計基準評議会)
IBOS: hệ thống trực tuyến giữa những ngân hàngIBOS:銀行間のオンラインシステム
IFRS (Chuẩn mực báo cáo tài chủ yếu quốc tế)IFRS(国際財務報告基準)
LIFO (Phương pháp nhập sau xuất trước)LIFO(後入れ先出し方式)
PIN (Mã PIN, mã số định danh cá nhân)PIN(PINコード、暗証番号)
SWIFT (Tổ chức tin tức tài thiết yếu toàn cầu)SWIFT(グローバル金融情報機関)

Từ vựng giờ đồng hồ Nhật trong công xưởng

Từ vựng giờ đồng hồ Nhật chuyên ngành may mặc

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành cơ khí

Đoạn hội thoại giờ đồng hồ Nhật về chủ đề kế toán

A:会計士は何をする必要がありますか?

A: Kaikeishi wa nani o suru hitsuyō ga arimasu ka?

A: kế toán tài chính viên rất cần được làm phần đa gì?

B:会計士は、財務情報の報告と伝達を担当する人物です。

B: Kaikeishi wa, zaimu jōhō no hōkoku to lớn dentatsu o tantō suru jinbutsudesu.

B: kế toán tài chính viên là người chịu trách nhiệm trong các report và giao tiếp về tin tức tài chính.

A:私は数字とお金が得意です。どのような種類の会計職が利用できますか?

A: Watashi wa sūji to okane ga tokuidesu.Do no yōna shurui no kaikei-shoku ga riyō dekimasu ka?

A: Tôi rất tốt về các con số với tiền bạc. Nhiều loại hình quá trình kế toán hiện gồm là gì vậy.

B:あなたは会社、個人、あるいは政府のために働くことができます。

B: Anata wa kaisha, kojin, aruiwa seifu no tame ni hataraku koto ga dekimasu.

B: Cậu có thể làm câu hỏi cho công ty, cá nhận, hoặc thậm chí là đến nhà nước.

Xem thêm: Quy Định Về Việc Bàn Giao Kế Toán Trưởng Có Cần Làm Thủ Tục Bàn Giao Công Việc?

A:特定の経理ポジションはありますか?

A: Tokutei no keiri pojishon wa arimasu ka?

A: tất cả vị trí kế toán nào rõ ràng không?

B:公認会計士、管理会計士、政府会計士、内部監査人の4つの主要な役職があります。

B: Kōnin kaikeishi, kanri kaikeishi, seifu kaikeishi, naibu kansa hito no 4tsu no shuyōna yakushoku ga arimasu.

B: có bốn vị trí đó là kế toán công, kế toán quản trị, kế toán của bao gồm phủ, và kiểm toán nội bộ.

A:公認会計士は何をしますか?

A: Kōnin kaikeishi wa nani o shimasu ka?

A: kế toán công thì làm những gì vậy?

B:公認会計士は、幅広い監査、助言、税務を行っています。

B: Kōnin kaikeishi wa, habahiroi kansa, jogen, zeimu o okonatte imasu.

B: kế toán tài chính công cộng triển khai một loạt những nhiệm vụ kiểm toán, vận động tư vấn và các loại thuế.

Hy vọng rằng nội dung bài viết trên đây để giúp bạn sản phẩm công nghệ thêm những từ vựng tiếng Nhật siêng ngành kế toán nhằm thêm phần sáng sủa trong quá trình và có nhiều cơ hội thăng tiến hơn.

Các chúng ta cần hỗ trợ tư vấn về sách học từ vựng giờ Nhật xuất xắc sách học tập tiếng Nhật, sung sướng inbox cho Mcbooks nhằm được cung cấp và nhấn ưu đãi giảm ngay lên cho tới 28%.

Để gồm một bản dịch tiếng Nhật chuẩn chỉnh xác, bảo đảm tính xúc tích của chuyên ngành giờ đồng hồ Nhật kế toán yên cầu bạn không những bao gồm kinh nghiệm nhiều năm về ngành kế toán mà còn phải am tường thuật ngữ siêng ngành bằng tiếng Nhật.

*

Tuy nhiên bằng phương pháp này hay phương pháp khác cũng cần yếu tránh khỏi các sai sót, nhầm lẫn từ bỏ vựng trong quá trình dịch. Dưới đó là một số cách thức nâng cao năng lực học trường đoản cú vựng tiếng Nhật kế toán mà bạn cần nắm được, nó sẽ hỗ trợ bạn không hề ít trong quá trình tra cứu với dịch tài liệu. 

Từ vựng giờ Nhật kế toán tài chính quan trọng:

I. ASSETS: 資産 Tài Sản

I.1 Current asset 流動資産 gia sản Lưu Động


*

Trên đó là tất cả những từ vựng giờ Nhật chuyên ngành kế toán tài chính có đầy đủ trong một bảng cân đối kế toán!


*

*

*

*

Dịch Thuật tiên phong hàng đầu - Đối Tác Đáng tin cậy Trong nghành nghề dịch vụ Dịch Thuật quality Cao

*
thương hiệu dịch thuật công chứng nổi giờ đồng hồ từ 2008, Dịch Thuật tiên phong hàng đầu đã trải qua không ít năm ra đời và vạc triển, với bè bạn ban chỉ đạo đam mê đầy nhiệt độ huyết, nhóm ngũ nhân viên tận tình và siêng nghiệp. Dịch Thuật hàng đầu luôn xác minh được mình là một trong những doanh nghiệp số 1 Việt nam giới trong việc cung ứng các chiến thuật về ngôn từ và trở thành đối tác thân thiết của rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong và quanh đó nước, các tập đoàn đa quốc gia…

Các dịch vụ chính công ty chúng tôi cung cấp:

Dịch thuật và bạn dạng địa hoá
Công chứng và sao y
Phiên dịch
Hợp pháp hoá lãnh sự
Lý lịch tư pháp

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ ngay và giỏi nhất!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.