Kế Toán Viên Trung Cấp Có Hệ Số Lương Kế Toán Viên Trung Cấp (06

Bên cạnh lương cán bộ, công chức nói chung thì công chức kế toán tài chính cũng là 1 trong những đối tượng người dùng nhận được sự quan lại tâm của đa số người đọc. Dưới ảnh hưởng tác động của việc không cải cách tiền lương, công chức kế toán đã hưởng lương nắm nào?

Chức danh, mã ngạch công chức kế toán gồm những gì?

Khoản 1 Điều 3 Thông bốn 77/2019/TT-BTC quy định ví dụ chức danh và mã số ngạch công chức chăm ngành kế toán gồm:

Ngạch

Mã số

Kế toán viên cao cấp

06.029

Kế toán viên chính

06.030

Kế toán viên

06.031

Kế toán viên trung cấp

06.032

Theo đó, tiêu chuẩn chỉnh về trình độ chuyên môn đào tạo của những ngạch kế toán tài chính gồm:

Ngạch

Mã số

Kế toán viên cao cấp

- Bằng giỏi nghiệp từ đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài bao gồm trở lên;

- Bằng xuất sắc nghiệp cao cấp lý luận bao gồm trị/cao cung cấp lý luận chính trị - hành chính/cử nhân chủ yếu trị/giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị;

- chứng chỉ bồi chăm sóc ngạch kế toán viên cao cấp;

- ngoại ngữ: chứng chỉtương đương bậc 4 khung năng lượng ngoại ngữ Việt Nam;

- chứng từ tin học đạt chuẩn kỹ năng cơ bản.

Bạn đang xem: Hệ số lương kế toán viên trung cấp

Kế toán viên chính

- Bằng xuất sắc nghiệp siêng ngành kế toán, kiểm toán, tài chủ yếu từ cấp đại học trở lên;

- chứng chỉ bồi chăm sóc ngạch kế toán tài chính viên chính;

- nước ngoài ngữ: bệnh chỉtương đương bậc 4 khung năng lượng ngoại ngữ Việt Nam;

- chứng chỉ tin học tập đạt chuẩn chỉnh kỹ năng cơ bản.

Kế toán viên

- Bằng xuất sắc nghiệp chăm ngành kế toán, kiểm toán, tài thiết yếu từ đh trở lên;

- chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên;

- ngoại ngữ: chứng chỉtương đương bậc 4 khung năng lượng ngoại ngữ Việt Nam;

- chứng chỉ tin học tập đạt chuẩn chỉnh kỹ năng cơ bản.

Kế toán viên trung cấp

- Bằng tốt nghiệp siêng ngành kế toán, kiểm toán, tài chính từ cao đẳng trở lên;

- chứng từ bồi dưỡng ngạch kế toán tài chính viên trung cấp;

- ngoại ngữ: hội chứng chỉtương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- chứng từ tin học đạt chuẩn kỹ năng cơ bản.

Lương công chức kế toán tiên tiến nhất quy định núm nào?

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 phức tạp, cách tân tiền lương bị lùi tới thời điểm phù hợp theo quyết nghị 34/2021/QH15. Do đó, công chức kế toán tài chính nói riêng với công chức nói tầm thường vẫn hưởng trọn lương theo nút lương đại lý và hệ số.

Lương = hệ số x nấc lương cơ sở

Trong đó:

Hệ số lương được quy định rõ ràng tại Điều 25 Thông tư 77/2019/TT-BTC:

- kế toán viên: Áp dụng thông số lương của công chức nhiều loại A1.

Xem thêm: Công Việc Kế Toán Vật Tư - Kế Toán Vật Tư Làm Công Việc Gì

Khi đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ở ngạch kế toán viên trung cung cấp thì được xếp lương công chức một số loại A0.

Công chức kế toán có các loại nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư 29/2022/TT-BTC mức sử dụng về những chứ danh và mã số ngạch công chức chăm ngành kế toán:

Các chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ1. Chức danh và mã số ngạch công chức siêng ngành kế toán, bao gồm:a) kế toán tài chính viên cao cấp
Mã số ngạch: 06.029b) kế toán tài chính viên chính
Mã số ngạch: 06.030c) kế toán viên
Mã số ngạch: 06.031d) kế toán viên trung cấp
Mã số ngạch: 06.032

Như vậy, chức vụ và mã số ngạch công chức siêng ngành kế toán tài chính được chính sách như sau:

- kế toán tài chính viên thời thượng mã số ngạch: 06.029

- kế toán viên thiết yếu mã số ngạch: 06.030

- kế toán viên mã số ngạch: 06.031

- kế toán tài chính viên trung cung cấp mã số ngạch: 06.032

*

Mức lương của kế toán viên hiện giờ là bao nhiêu?(Hình tự Internet)

Công chức kế toán tất cả tiêu chuẩn chỉnh về trình độ chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng như vậy nào?

Tiêu chuẩn về chuyên môn đào tạo, tu dưỡng kế toán viên thời thượng quy định trên khoản 4 Điều 5 Thông tứ 29/2022/TT-BTC như sau:

- có bằng xuất sắc nghiệp đh trở lên thuộc siêng ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

- gồm bằng giỏi nghiệp cao cấp lý luận bao gồm trị hoặc cao cấp lý luận bao gồm trị - hành chính hoặc tất cả giấy xác thực trình độ giải thích tương đương cao cấp lý luận bao gồm trị của cơ quan gồm thẩm quyền;

- Có chứng chỉ bồi chăm sóc kiến thức, kỹ năng thống trị nhà nước so với công chức ngạch chăm viên thời thượng và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận thiết yếu trị - hành chính.

Tiêu chuẩn chỉnh về trình độ chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng kế toán viên chính quy định trên khoản 4 Điều 6 Thông tứ 29/2022/TT-BTC thay thể:

- gồm bằng xuất sắc nghiệp đại học trở lên thuộc chăm ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

- Có chứng từ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thống trị nhà nước so với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc tất cả bằng cao cấp lý luận thiết yếu trị - hành chính.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, tu dưỡng kế toán viên hình thức tại khoản 4 Điều 7 Thông tư 29/2022/TT-BTC:

- tất cả bằng xuất sắc nghiệp đh trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

- Có chứng chỉ bồi chăm sóc kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước so với công chức ngạch nhân viên và tương đương.

Tiêu chuẩn chỉnh về trình độ chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng kế toán viên trung cấp giải pháp tại khoản 4 Điều 8 Thông tứ 29/2022/TT-BTC bao gồm:

- bao gồm bằng giỏi nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chăm ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Cách xếp lương của kế toán viên được quy định như vậy nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 24 Thông tứ 29/2022/TT-BTC qui định xếp lương của kế toán tài chính viên như sau:

- kế toán tài chính viên thời thượng (mã số 06.029) được áp dụng hệ số lương công chức loại A3, đội 2 (A3.2), từ thông số lương 5,75 đến hệ số lương 7,55;

- kế toán tài chính viên chính (mã số 06.030) được áp dụng hệ số lương công chức nhiều loại A2, đội 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 mang đến 6,38;

- kế toán tài chính viên (mã số 06.031) được áp dụng hệ số lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến thông số lương 4,98;

- kế toán viên trung cấp (mã số 06.032) được áp dụng hệ số lương công chức loại A0, từ thông số lương 2,10 đến thông số lương 4,89;

Mức lương của kế toán tài chính viên hiện nay là bao nhiêu?

Căn cứ Bảng lương chăm môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong ban ngành nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP

Mức lương của kết toán viên cao cấp:

Mức lương của kết toán viên chính:

Mức lương của kế toán tài chính viên:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.