Tình trạng: đang qua sử dụng, độ new cao. Phụ kiện: không. Size mặt, Size: 34mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 425.65.34.20.55.003. Movement: automatic, cal 8521. Hóa học liệu: đá quý đỏ 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Dự trữ: 50h.

Bạn đang xem: Giá đồng hồ omega nữ


*
*

*
*

Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích thước mặt, Size: 32,7mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 424.55.33.20.55.006. Movement: automatic, Cal 2500. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Chất liệu: đá quý đỏ 18k. Dự trữ: 48h. Phòng nước: 30m.


.cke_editable imgwidth:100% Tình trạng: đã qua sử dụng, độ new cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2015. Ref: 425.65.34.20.63.001. Form size mặt, Size: 34mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8521. Chất liệu: xoàn hồng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Chống nước: 100m. Dự trữ: 50h.
*
*

Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Ref: 1111.35.00. Kích thước mặt, Size: 35mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 2005. Hóa học liệu: tiến thưởng hồng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Dự trữ: 40h.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Ref: 123.55.38.21.52.007. Kích thước mặt, Size: 38mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8501. Hóa học liệu: đá quý hồng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Phòng nước: 100m. Dự trữ: 60h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Xuất xứ: Omega, Thụy Sĩ. Kích thước: 27mm. Ref: 123.55.27.20.05.004. Movement: automatic, Caliber Omega 8521. Chức năng: giờ, phút, giây, lịch ngày. Chất liệu: vàng hồng 18k. Dự trữ: 50h. Kháng nước: 100m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích cỡ mặt, Size: 34mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 425.65.34.20.55.001. Movement: automatic, Cal 8521. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Chất liệu: kim cương đỏ 18k với kim cương. Dự trữ: 50h. Phòng nước: 30m.
.cke_editable imgwidth:100% Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Ref: 425.65.34.20.63.001. Form size mặt, Size: 34mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8521. Chất liệu: quà hồng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Phòng nước: 100m. Dự trữ: 50h.
.cke_editable imgwidth:100% Tình trạng: đã qua sử dụng, độ new cao. Phụ kiện: không. Ref: 123.55.24.60.55.005. Size mặt, Size: 24mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: quartz, Cal 1376. Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k. Chức năng: giờ, phút. Chống nước: 100m. Dự trữ: 48 tháng.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Ref: 123.10.27.20.57.001. Kích thước mặt, Size: 27mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8520. Chất liệu: thép không gỉ. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Chống nước: 100m. Dự trữ: 50h.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Size mặt, Size: 27.4mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 424.20.27.60.58.002. Movement: quartz, Cal 1376. Chức năng: giờ, phút. Chất liệu: thép không gỉ và vàng đá quý 18k. Dự trữ: 48 tháng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Size mặt, Size: 32.7mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 424.22.33.60.58.001. Movement: quartz, Cal 4061. Chức năng: giờ, phút. Chất liệu: thép ko gỉ cùng vàng đá quý 18k. Dự trữ: 48 tháng. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Form size mặt, Size: 24.4mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 424.25.24.60.58.001. Movement: quartz, Cal 1376. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: thép không gỉ với vàng đá quý 18k. Dự trữ: 48 tháng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Kích cỡ mặt, Size: 27.4mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 424.25.27.60.58.002. Movement: quartz, Cal 1376. Chức năng: giờ, phút. Chất liệu: thép không gỉ cùng vàng đá quý 18k. Dự trữ: 48 tháng. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước mặt, Size: 34mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 425.30.34.20.57.001. Movement: automatic, Cal 8520. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Hóa học liệu: thép ko gỉ. Dự trữ: 50h. Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Size mặt, Size: 27.4mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 424.20.27.60.08.001. Movement: quartz, Cal 1376. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: thép ko gỉ cùng vàng đá quý 18k. Dự trữ: 48 tháng. Kháng nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Size mặt, Size: 27.4mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 424.20.27.60.53.002. Movement: quartz. Chức năng: giờ, phút. Chất liệu: thép không gỉ cùng vàng tiến thưởng 18k. Dự trữ: 48 tháng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Ref: 123.15.27.20.57.003. Kích cỡ mặt, Size: 27mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8520. Hóa học liệu: thép không gỉ. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Chống nước: 100m. Dự trữ: 50h.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Ref: 123.20.24.60.57.005. Size mặt, Size: 24mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: quartz, Cal OMEGA 1376. Hóa học liệu: thép không gỉ và vàng hồng 18k. Chức năng: giờ, phút. Phòng nước: 100m. Dự trữ: 48 tháng.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Ref: 123.10.27.20.55.002. Kích cỡ mặt, Size: 27mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8520. Hóa học liệu: thép không gỉ. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Phòng nước: 100m. Dự trữ: 50h.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Ref: 231.53.34.20.55.001. Kích thước mặt, Size: 34mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, cal 8521. Hóa học liệu: Sedna™ gold. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Phòng nước: 150m. Dự trữ: 50h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Ref: 127.20.27.20.52.001. Size mặt, Size: 27mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8700. Chất liệu: thép ko gỉ cùng vàng hồng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Kháng nước: 100m. Dự trữ: 50h.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Ref: 127.15.27.20.55.001. Kích cỡ mặt, Size: 27mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8704. Hóa học liệu: thép không gỉ. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Kháng nước: 100m. Dự trữ: 50h.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Ref: 127.25.27.20.55.002. Kích thước mặt, Size: 27mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8704. Chất liệu: thép ko gỉ cùng vàng kim cương 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Kháng nước: 100m. Dự trữ: 50h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Size mặt, Size: 34mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 425.30.34.20.57.004. Movement: automatic, Cal 8520. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Chất liệu: thép không gỉ. Dự trữ: 50h. Phòng nước: 100m.

Xem thêm: 50+ Hình Xăm Lưỡi Lam 3D Đẹp Nhất, 50+ Hình Xăm 3D Đẹp Nhất


Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Kích cỡ mặt, Size: 32.7mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 424.20.33.20.52.002. Movement: automatic, Cal 2500. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Chất liệu: thép ko gỉ với vàng hồng 18k. Dự trữ: 48h. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Ref: 220.10.38.20.55.001. Kích cỡ mặt, Size: 38mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, cal 8800. Hóa học liệu: thép ko gỉ. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Phòng nước: 150m. Dự trữ: 55h.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Ref: 123.10.27.60.53.001. Form size mặt, Size: 27mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Movement: quartz, Cal 1376. Hóa học liệu: thép ko gỉ. Chức năng: giờ, phút. Chống nước: 100m. Dự trữ: 48 tháng.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Kích thước mặt, Size: 36mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 428.58.36.60.13.001. Movement: quartz, Cal 4061. Chức năng: giờ, phút. Chất liệu: Sedna™ gold. Dự trữ: 48 tháng. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Ref: 123.20.27.60.57.005. Form size mặt, Size: 27mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: quartz, Cal 1376. Chất liệu: thép ko gỉ, rubi vàng 18k. Chức năng: giờ, phút. Chống nước: 100m. Dự trữ: 48 tháng.
Tình Trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Form size mặt, Size: 32.7mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 424.22.33.20.55.001. Movement: automatic, Cal 2500. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Chất liệu: thép không gỉ với vàng hồng 18k. Dự trữ: 48h. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Ref: 131.20.25.60.08.001. Size mặt, Size: 25mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Movement: quartz, Cal 4061. Hóa học liệu: thép không gỉ, tiến thưởng vàng 18k. Chức năng: giờ, phút. Kháng nước: 30m. Dự trữ: 48 tháng.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Ref: 131.20.28.60.02.001. Size mặt, Size: 28mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Movement: quartz, Cal 4061. Hóa học liệu: thép không gỉ, Sedna™ Gold. Chức năng: giờ, phút. Chống nước: 30m. Dự trữ: 48 tháng.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Ref: 131.20.25.60.63.001. Kích cỡ mặt, Size: 25mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: quartz, Cal 4061. Chất liệu: thép không gỉ, Sedna™ Gold. Chức năng: giờ, phút. Phòng nước: 30m. Dự trữ: 48 tháng.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Ref: 131.20.28.60.63.001. Kích thước mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: quartz, Cal 4061. Hóa học liệu: thép không gỉ, Sedna™ Gold. Chức năng: giờ, phút. Phòng nước: 30m. Dự trữ: 48 tháng.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Ref: 131.20.28.60.13.001. Size mặt, Size: 28mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Movement: quartz, Cal 4061. Hóa học liệu: thép ko gỉ, Sedna™ Gold. Chức năng: giờ, phút. Chống nước: 30m. Dự trữ: 48 tháng.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Ref: 131.20.28.60.05.001. Size mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: quartz, Cal 4061. Chất liệu: thép không gỉ, Sedna™ Gold. Chức năng: giờ, phút. Kháng nước: 30m. Dự trữ: 48 tháng.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Ref: 220.10.34.20.03.001. Size mặt, Size: 34mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, cal 8800. Hóa học liệu: thép không gỉ. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Phòng nước: 150m. Dự trữ: 55h.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Ref: 131.10.29.20.55.001. Kích cỡ mặt, Size: 29mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8700. Hóa học liệu: thép ko gỉ. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Kháng nước: 50m. Dự trữ: 50h.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Ref: 131.20.29.20.52.001. Kích cỡ mặt, Size: 29mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8700. Chất liệu: thép ko gỉ, với vàng hồng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Phòng nước: 50m. Dự trữ: 50h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Ref: 131.20.29.20.02.001. Form size mặt, Size: 29mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8700. Hóa học liệu: thép không gỉ, và vàng hồng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Phòng nước: 50m. Dự trữ: 50h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Ref: 131.20.28.60.52.001. Size mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: quartz, Cal 4061. Chất liệu: thép ko gỉ, và Sedna™ Gold. Chức năng: giờ, phút. Kháng nước: 30m. Dự trữ: 48 tháng.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Ref: 131.20.25.60.55.002. Kích cỡ mặt, Size: 25mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: quartz, Cal 4061. Chất liệu: thép không gỉ, cùng vàng rubi 18k. Chức năng: giờ, phút. Kháng nước: 30m. Dự trữ: 48 tháng.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Ref: 131.10.28.60.55.001. Size mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: quartz, Cal 4061. Hóa học liệu: thép không gỉ. Chức năng: giờ, phút. Phòng nước: 30m. Dự trữ: 48 tháng.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Ref: 131.15.25.60.52.001. Form size mặt, Size: 25mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Movement: quartz, Cal 4061. Chất liệu: thép không gỉ, kim cương. Chức năng: giờ, phút. Chống nước: 30m. Dự trữ: 48 tháng.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Ref: 131.15.28.60.52.001. Kích cỡ mặt, Size: 28mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Movement: quartz, Cal 4061. Chất liệu: thép không gỉ, kim cương. Chức năng: giờ, phút. Phòng nước: 30m. Dự trữ: 48 tháng.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Ref: 131.15.28.60.55.001. Kích thước mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: quartz, Cal 4061. Hóa học liệu: thép không gỉ, kim cương. Chức năng: giờ, phút. Chống nước: 30m. Dự trữ: 48 tháng.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Ref: 131.20.25.60.02.001. Kích thước mặt, Size: 25mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Movement: quartz, Cal 4061. Chất liệu: thép ko gỉ, Sedna™ Gold. Chức năng: giờ, phút. Phòng nước: 30m. Dự trữ: 48 tháng.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Ref: 131.20.25.60.52.001. Size mặt, Size: 25mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: quartz, Cal 4061. Hóa học liệu: thép ko gỉ, Sedna™ Gold. Chức năng: giờ, phút. Chống nước: 30m. Dự trữ: 48 tháng.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Ref: 131.20.25.60.58.001. Form size mặt, Size: 25mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Movement: quartz, Cal 4061. Chất liệu: thép ko gỉ, quà vàng 18k. Chức năng: giờ, phút. Phòng nước: 30m. Dự trữ: 48 tháng.