Ngoại tệ là gì? kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ vgiảng kinh doanh nghiệp vụ ngoại tệ (buổi 1+2)

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC gớm TẾ



BÀI TẬP NHÓM

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ NGOẠI TỆ

CHƯƠNG 8 :BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI

Mã học phần : BAN3004_45K07 - nhóm 1

Giảng viên hướng dẫn : Th
S. Phạm Văn Sơn

Sinh viên triển khai :

Nguyễn phái nam Khánh

Phạm Thúy Vy

Nguyễn Thị Thùy An

Hoàng Mỹ Dung

Trịnh Phú Tâm

Sonelam Vong
Sa
Vanh
Nguyễn Thị Thanh Thúy
Cao Thị Thu Giang
Nguyễn Lê Hồng Châu

( Đà Nẵng ngày thứ tư tháng 12 năm 2022)

MỤC LỤCI. .KẾ TOÁN NGOẠI TỆ..........................................................................................Những vấn đề chung về kế toán liên quan ngoại tệ.............................................1 Vấn đề phương thức hạch toán....................................................................1 sự việc tỷ giá chỉ hạch toán................................................................................Kế toán nghiệp vụ mua , cung cấp ngoại tệ giao ngay.................................................2 thông tin tài khoản sử dụng chủ yếu...........................................................................2 các trường hòa hợp kế toán chủ yếu...................................................................Kế toán nghiệp vụ đổi khác ngoại tệ...............................................................3 kế toán nghiệp vụ đổi khác ngoại tệ trong nước (giao ngay)...................3 kế toán tài chính nghiệp vụ thay đổi ngoại tệ không tính nước (Spot)...........................KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ PHÁI SINH TIỀN TỆ........................................4 Kế toán giao dịch thanh toán kỳ hạn về tiền tệ...............................................................4 Kế toán nghiệp vụ hoán thay đổi về tiền tệ........................................................4 Kế toán nghiệp vụ quyền lựa chọn về tiền tệ....................................................II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...........................Khái quát về hệ thống report tài chủ yếu ngân hàng..........................................1 vai trò và chủ thể sử dụng báo cáo tài thiết yếu ngân hàng.............................1 Phân loại báo cáo tài chính trong ngân hàng..............................................Bảng cân đối tài khoản kế toán.........................................................................2 mục tiêu và đơn vị sử dụng......................................................................2 Lập và trình diễn Bảng bằng phẳng tài khoản kế toán........................................Bảng cân đối kế toán.........................................................................................3 một số trong những vấn đề đặc điểm của BCĐKT của ngân hàng....................................3 phương thức lập Bảng phẳng phiu kế toán.......................................................Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh..............................................................4 một số vấn đề đặc điểm về BCKQHĐKD của ngân hàng.............................4 phương thức lập report kết quả chuyển động kinh doanh...........................Báo cáo lưu chuyển tiền tệ................................................................................5 một vài vấn đề đặc điểm về BCLCTT của ngân hàng....................................5 phương thức lập report lưu chuyển tiền tệ..............................................Thuyết minh báo cáo tài chính..........................................................................

Bạn đang xem: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ

I. .KẾ TOÁN NGOẠI TỆ..........................................................................................

1. Những vấn đề chung về kế toán liên quan ngoại tệ.............................................1 Vấn đề phương pháp hạch toán....................................................................

Yêu ước của kế toán bank nghiệp vụ bởi ngoại tệ : theo dõi nguyên tệ , mặtkhác quy thay đổi ra VNĐ để tổng hợp cùng lập báo cáo.Các cách thức kế toán ngoại tệ trong ngân hàng thương mại.

Phương án 1: Hạch toán cụ thể bằng ngoại tệ cùng VNĐ ; Hạch toán tổng hợpbằng VNĐPhương án 2 : Hạch toán cụ thể theo nguyên tệ ; Hạch toán tổng thích hợp theonguyên tệ vừa theo VNĐPhương án 3 : Hạch toán cụ thể theo nguyên tệ , Hạch toán tổng thích hợp theo VNĐTrong thực tế , những ngân hàng đều áp dụng theo phương pháp 2Các thông tin tài khoản ngoại tệ đầy đủ hạch toán theo nguyên tệ trên tất cả các quy trình kếtoán. Cuối tháng, phải quy đổi số dư ra VND theo tỷ giá chỉ tại thời điểm rút số dư đểtổng hợp với phản ánh các vận động trên bảng cân đối kế toán theo số dư bởi VND.Các tài khoản ngoại tệ bắt buộc ghi đối ứng với tài khoản ngoại tệ và nên ghi đối ứngtheo đái khoản nguyên tệ (chẳng hạn Nợ TK 1031/ tất cả 4221..).Điều này tức là không được hạch toán đối ứng một thông tin tài khoản ngoại tệ với một tàikhoản chi phí đồng, cũng ko được hạch toán một đái khoản nguyên tệ này với mộttiểu khoản nguyên tệ khác.Trường hợp mua bán ngoại tệ hoặc chuyển đổi ngoại tệ phải hạch toán hai cây viết toánsong tuy nhiên bằng ngoại tệ cùng VND.Các khoản thu nhập cá nhân và ngân sách chi tiêu bằng nước ngoài tệ cần quy đổi ra VND bằng cách sửdụng TK “Mua buôn bán ngoại tệ kinh doanh”. Tức là:Nếu bao gồm một khoản thu ngoại tệ, NH sẽ xem như đó là số nước ngoài tệ thiết lập vào để kinhdoanh và quy thay đổi theo tỷ giá mua để hạch toán vào thu nhập.Ngược lại, nếu có một khoản ngân sách chi tiêu bằng ngoại tệ, NH sẽ xem đây là khoản ngoạitệ bán cho khách hàng cùng quy đổi theo tỷ giá bán vào đưa ra phí.1 vấn đề tỷ giá chỉ hạch toán................................................................................Đối với nhiệm vụ mua / bán ngoại tệ: HT theo tỷ giá download bán thực tế ở thờiđiểm phân phát sinh
Đối với những nghiệp vụ khác về nước ngoài tệ : Hạch toán theo tỷ giá thực tiễn theo quyđịnh NHNN và nguyên lý nội cỗ ngân hàng2. Kế toán nghiệp vụ mua , cung cấp ngoại tệ giao ngay.................................................2 tài khoản sử dụng công ty yếu...........................................................................

a. TK thiết lập , chào bán ngoại tệ sale ( 4711) phản ảnh số nước ngoài tệ cài đặt bán marketing ( mở những tài khoản cụ thể theo từngngoại tệ)

Bên tất cả : Ghi số ngoại tệ sở hữu vào
Bên Nợ : Ghi số nước ngoài tệ bán ra
Dư có : Số dư phản ánh số ngoại tệ tải vào chưa cung cấp ra
Dư Nợ : số dư đề đạt số nước ngoài tệ bán ra lấy từ các nguồn khác chưa được bùđắp vì chưng số nước ngoài tệ tải vào bởi vì Quỹ ngoại tệ kinh doanh không đầy đủ để cung cấp ra. Tìnhtrạng này chỉ ra mắt trong thời hạn ngắn.b. TK giao dịch thanh toán mua , buôn bán ngoại tệ sale (4712)Dùng nhằm hạch toán cực hiếm VND bỏ ra mua ngoại tệ hoặc thu vào dobán ngoại tệ ra, tương xứng với số ngoại tệ thiết lập vào bán ra trên TKBên Nợ :Số VND thực tiễn chi ra để sở hữ ngoại tệ
Kết gửi chênh lệch lãi từ sale ngoại tệ ( Đối ứng TK 721)Kết gửi chênh lệch tang( TK 4711) bởi vì tỷ giá ân hận đoái (TK 631)Bên Có:Số VND thực tế thu vào do cung cấp ngoại tệ
Kết chuyển chênh lệch lỗ từ sale ngoại tệ ( Đối ứng TK 82)Kết đưa chênh lệch giảm( TK 4711) do tỷ giá ăn năn đoái (TK 631)Dư Nợ: Số chi phí VND đã chi tương ứng với số ngoại tệ thiết lập vào chưabán ra.Dư tất cả : Số chi phí VND đang thu tương ứng với số nước ngoài tệ đẩy ra chưa

Nợ TK 1031: 1000 USD có TK 4711: 1000 USDBút toán 2: chào bán EURSố EUR thay đổi đi = 1*(Tỷ giá cài đặt USD/Tỷ giá bán USD)= (1*15đ)/16đ = 907,9 EURNợ TK 4711: 907,9 EUR có TK 1031: 907,9 EURBút toán 3: Quy đổi VND trong 2 nhiệm vụ bán với mua
Nợ TK 4712 (EUR): 1000USD x 15 đ có TK 4712 (USD): 1000 USD x 15 đ ngoại tệ giao ngay lập tức , mà lại theo tỷ giágiá bán phù hợp tại thời khắc phát sinh nghiệp vụ..Hạch toán ngoại bảng:Khi thỏa thuận : Ghi nhập TK 9232 (Cam kết cung cấp ngoại tệ trao ngay)Khi cung cấp : Ghi xuất TK 9232c. Kết gửi lãi/lỗ kinh doanh ngoại tệ.Lãi/ lỗ kinh doanh ngoại tệ được xác minh theo định kỳ bằng phương pháp so sánhdoanh thu cung cấp ngoại tệ với tổng giá vốn thiết lập vào vào tháng của số nước ngoài tệ bánra. Giá vốn đơn vị theo tỷ giá thực tế mua vào bình quân hồi tháng theo côngthức:Nếu có lãi:Nợ TK 4712 (số chênh lệch)Có TK Thu về marketing ngoại tệ...(7210)Thu nhập về lãi kinh doanh ngoại tệ bây chừ không chịu đựng thuế quý giá gia tăng
Trường thích hợp lỗ:Nợ TK đưa ra về kinh doanh ngoại tệ (8210)Có TK TK 4712 (khoản lỗ)Ví dụ : vào tháng ngân hàng xuất kho 10 EUR , theo tỷ giá 1EUR = 25Đ

Số tiền thực thu chào bán 10 EUR = 250 triệu đồng
Số tiền bỏ ra để thiết lập 10 EUR theo tỷ giá thực tiễn mua vào trong bình quân:25 đồng x 10 EUR = 250,1 triệu đồng
Chênh lệch lỗ :

250,1 triệu – 250 triệu = 0,1 triệu đồng
Hạch toán:Nợ TK chi tiêu về sale ngoại tệ (8210): 100 đồng bao gồm TK 4712 – thanh toán mua, bán ngoại tệ ghê doanh: 100 đồngd. Kế toán kết quả đánh giá bán lại quý giá ngoại tệ gớm doanh
Trường đúng theo TK 4711 gồm số dư Nợ, TK 4712 tương ứng sẽ có số dư Có(thể hiện nay số nước ngoài tệ bán ra từ nguồn khác nhưng lại chưa thiết lập vào để bù đắp còn sót lại vàocuối tháng) Số dư TK 4712 > số dư quy đổi VNĐ TK4711: Điều chỉnh tăng số dư nợ TK 4712vào cuối tháng cho cân xứng với SD của TK 4711Nợ TK thanh toán mua phân phối ngoại tệ KD ( TK 4712) có TK Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái review lại vào lúc lập b/c (TK 6311)Số dư TK 4712 số dư quy thay đổi VNĐ TK 4711: Điều chỉnh tăng số dư nợ TK 4712vào cuối tháng cho cân xứng với SD của TK 4711.Nợ TK Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái đánh giá lại vào khoảng lập b/c (TK 6311) bao gồm TK giao dịch mua chào bán ngoại tệ KD ( TK 4712)Số dư TK 4712 3. Kế toán tài chính nghiệp vụ biến đổi ngoại tệ...............................................................3 kế toán nghiệp vụ chuyển đổi ngoại tệ nội địa (giao ngay)...................

Có thể được xem như là sự phối kết hợp giữa 2 nhiệm vụ mua ngoại tệ giao ngay lập tức vànghiệp vụ bán ngoại tệ giao ngay. Ví dụ , người sử dụng X yêu cầu đổi 2000 EUR thanh lịch USD cây viết toán 1: Ghi nhấn số ngoại tệ nhận gửi đổi( sở hữu EUR) Nợ TK 1031 ( 4221,..) : 2000 EUR Có
TK 4711. EUR : 2000 EUR

4. KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ PHÁI SINH TIỀN TỆ........................................4 Kế toán thanh toán giao dịch kỳ hạn về tiền tệ...............................................................

a. Kế toán giao dịch thanh toán kỳ hạn thiết lập ngoại tệ, giao dịch thanh toán VNDi. Trên ngày hiệu lực thực thi hiện hành của phù hợp đồng căn cứ hợp đồng và bảng kê cụ thể hợp đồng cài ngoại tệ kỳ hạn: Hạch toán số tiền ngoại tệ cam kết mua vào: Nợ TK 4862 - Thanh toán so với giao dịch kỳ hạn tiền tệ có TK 4741 - cam đoan giao dịch kỳ hạn tiền tệ
Hạch toán số tiền VND cam đoan chi trả tương ứng:Nợ TK 4742 - giá chỉ trị giao dịch thanh toán kỳ hạn chi phí tệ: Số chi phí VND theo tỷ giá cài giaongay của ngày hiệu lực HĐ tất cả TK 4862 - Thanh toán đối với giao dịch kỳ hạn: Số tiền VND theo tỷ giámua kỳ hạn của HĐ Nợ TK 3962 - Lãi đề nghị thu / gồm TK 4962 - Lãi đề xuất trả từ thanh toán giao dịch kỳ hạn chi phí tệ:Số chênh lệch thân tỷ giá thiết lập kỳ hạn của HĐ cùng tỷ giá sở hữu giao tức thì tại ngày ký kết HĐLưu ý: giả dụ tỷ giá mua kỳ hạn > tỷ giá cài đặt giao ngay lập tức tại ngày hiệu lực hợp đồng =>Hạch toán vào Lãi đề xuất thu (TK 3962). Ngược lại thì hạch toán vào Lãi bắt buộc trả (TK4962). Ii. Trong thời hạn hiệu lực của đúng theo đồng
Phân bửa lãi bắt buộc thu/lãi buộc phải trả
Định kỳ (cuối từng ngày/tháng/quý), kế toán tài chính thực hiện: - phân chia lãi đề nghị thu từ các giao dịch kỳ hạn phát sinh từ chênh lệch giữa tỷ giá download giao ngay tại ngày hiệu lực hợp đồng cùng tỷ giá tải kỳ hạn theo thích hợp đồng vào giá thành trong kỳ: Nợ TK 823 - bỏ ra về những công cố gắng tài thiết yếu phái sinh tiền tệ gồm TK 3962 - Lãi nên thu từ thanh toán giao dịch kỳ hạn - Ngược lại, phân chia lãi buộc phải trả vào Thu nhập:Nợ TK 4962 - Lãi phải trả từ giao dịch kỳ hạn
Có TK 7230 - Thu về những công rứa tài chính phái sinh chi phí tệ
Đánh giá lại quý hiếm VND của số dư ngoại tệ cam kết mua gồm kỳ hạn

Định kỳ (cuối ngày/tháng/quý), bank phải nhận xét lại quý giá số dư nước ngoài tệ camkết sở hữu vào gồm kỳ hạn (TK 4741/4742) theo tỷ giá chỉ tại thời gian đánh giá. Giả dụ tỷ giá download giao ngay lập tức tại thời điểm reviews lớn hơn tại thời điểm bước đầu hiệulực hợp đồng, hạch toán lãi phát sinh chưa thực hiện như sau: Nợ TK 4742 - giá chỉ trị giao dịch kỳ hạn tiền tệ gồm TK 6332 - Chênh lệch reviews lại qui định tài thiết yếu phái sinh Ngược lại, nếu nhỏ hơn, hạch toán trái lại để ghi dìm số lỗ vạc sinh chưa thựchiện bằng VND.Cuối năm, kết nhảy số dư TK 633 vào TK 723/823 - Thu/Chi về công cụ tài chínhphát sinh chi phí tệ. Iii. Đến ngày triển khai hợp đồng
Ghi dấn số ngoại tệ sở hữu vào theo đúng theo đồng sở hữu kỳ hạn: Nợ TK nước ngoài tệ thích hợp (TK 1031, 4221,...) gồm TK 4862 - Thanh toán đối với giao dịch kỳ hạn
Ghi thừa nhận số tiền VND giao dịch thanh toán theo tỷ giá mua ngoại tệ kỳ hạn theo HĐ: Nợ TK 4862 - Thanh toán so với giao dịch kỳ hạn tất cả TK VND thích hợp (TK 1011,4211,...)Đánh giá bán lại quý hiếm ngoại tệ sở hữu vào kỳ hạn theo tỷ giá cài giao ngay tại ngàythực hiện hợp đồng Nợ TK 6332 - Chênh lệch reviews lại pháp luật tài chính phái sinh bao gồm TK 4742 - giá chỉ trị giao dịch thanh toán kỳ hạn chi phí tệ
Hoặc hạch toán ngược lại.Lưu ý: NH hoàn toàn có thể không tiến hành bước đánh giá này, lúc đó việc ghi dìm tác độngcủa biến động tỷ giá từ ngày reviews lần cuối cho ngày đáo hạn thích hợp đồng được ẩnvào công dụng chung ở kỳ reviews tiếp theo về cực hiếm VND quy thay đổi của số dư bên trên TKngoại tệ 47.Tất toán những TK giao dịch mua ngoại tệ có kỳ hạn, chuyển sang ghi nhận trên các
TK mua bán ngoại tệ giao ngay.Đối với số ngoại tệ mua vào: Nợ TK 4741 - khẳng định giao dịch kỳ hạn tiền tệ gồm TK 4711 - giao thương ngoại tệ kinh doanh

Nợ TK VND phù hợp ( TK 1011,TKTG VND khách hàng hàng) có TK 4862 - Thanh toán đối với giao dịch kỳ hạn/VNDKết chuyển nhượng bàn giao dịch thay đổi kỳ hạn đã triển khai sang các tài khoản giaodịch ngoại tệ kinh doanh
Đối với ngoại tệ tải vào theo hợp đồng:Nợ TK 4741 - khẳng định giao dịch kỳ hạn tiền tệ
Có TK 4711 - Mua, buôn bán ngoại tệ tởm doanh
Đồng thời, vớ toán số chi phí VND khớp ứng ngoại tệ cài vào theo tỷ giá bán giao ngaytại ngày đáo hạn hợp đồng
Nợ TK 4712 - thanh toán mua cung cấp ngoại tệ khiếp doanh
Có TK 4742 - giá bán trị giao dịch thanh toán kỳ hạn chi phí tệ ( Theo tỷ giá chỉ giao ngay)Đối với nước ngoài tệ bán ra theo đúng theo đồng:Nợ TK 4711 - giao thương ngoại tệ gớm doanh
Có TK 4741 - cam kết giao dịch kỳ hạn chi phí tệ
Đồng thời, vớ toán số tiền VND tương ứng ngoại tệ bán ra theo tỷ giá bán giao ngaytại ngày đáo hạn hợp đồng
Nợ TK 4742 - giá bán trị thanh toán kỳ hạn tiền tệ ( theo tỷ giá chỉ giao ngay)Có TK 4712 - thanh toán giao dịch mua bán ngoại tệ kinh doanh

3 kế toán tài chính nghiệp vụ biến đổi ngoại tệ bên cạnh nước (Spot)...........................

a. Kế toán thanh toán giao dịch mua nước ngoài tệ thanh toán bằng VND, cam kết bán ngoạitệ dấn lại VND i. Tại ngày ban đầu thực hiện thích hợp đồng
Căn cứ đúng theo đồng hoán thay đổi tiền tệ, Bảng kê chi tiết hợp đồng hoán đổi tiền tệ hạchtoán:Theo dõi nước ngoài bảng các cam đoan về số tiền hoán đổi
Nợ TK 9235 “Cam kết thanh toán giao dịch hoán đổi tiền tệ"/ Số tiền ngoại tệ hoán đổi tại thờiđiểm đầu hòa hợp đồng
Nợ TK 9235 - cam kết giao dịch hoán đổi tiền tệ: số VND thanh toán tại thời điểm bắtđầu hòa hợp đồng
Theo dõi nội bảng các khoản thanh toán giao dịch với người tiêu dùng theo đúng theo đồng:

Đối với ngoại tệ hoán thay đổi đến: Nợ TK nước ngoài tệ say mê hợp/ TK VND mê say hợp: Số tiền thực tế nhận được tạithời điểm khởi đầu của HĐ tất cả TK 4861 - Thanh toán đối với giao dịch hoán đổi: Số tiền cần trả tạithời điểm tất toán HĐ Nợ TK 3961 Lãi phải thu/ tất cả TK 4961 Lãi phải trả (nếu có): Chênh lệch giữasố tiền nhận và số tiền đã trả lại
Đối với số tiền nước ngoài tệ/ VND hoán thay đổi đi Nợ TK 4861 - Thanh toán so với giao dịch hoán đổi/ nước ngoài tệ (hoặc VND):Số tiền vẫn nhận lại khi tất toán vừa lòng đồng bao gồm TK ngoại tệ/ TK VND ham mê hợp: Số chi phí thực đề nghị hoán thay đổi đi tạithời điểm mở màn của HĐ Nợ TK 3961 Lãi phải thu/ gồm TK 496 / Lãi đề nghị trả (nếu có): Chênh lệchgiữa số tiền hoán đổi đi cùng số tiền sẽ nhận lại ii. Trong thời gian hiệu lực phù hợp đồng
Định kỳ ( vào thời điểm cuối mỗi ngày/tháng), kế toán thực hiện:Phân bổ số lãi thu từ hợp đồng hoán đổi trong kỳ Nợ TK 823- đưa ra về những công cầm tài chủ yếu phái sinh tiền tệ có TK 3961 - Lãi cần thu về thanh toán hoán đổi
Ngược lại, phân chia sỗ lãi đề nghị trả vào kỳ: Nợ TK 4961 - Lãi nên trả về giao dịch thanh toán hoán đổi có TK 723 - đưa ra về những công cố kỉnh tài chủ yếu phái sinh tiền tệ
Nếu số chi phí lãi buộc phải thu/lãi buộc phải trả là nước ngoài tệ, kế toán tài chính quy thay đổi ra VND theo nghiệp vụmua, phân phối ngoại tệ marketing trước khi hạch toán vào thu nhập ( TK 723)/Chi phí( TK823)

iii. Đến ngày tất toán của phù hợp đồng
Xuất TK nước ngoài bảng 9235 “Cam kết thanh toán hoán đổi tiền tệ" (các tiểu khoảnchi tiết sẽ mở): Hạch toán theo số tiền giao dịch thanh toán tại thời điểm khởi đầu hợp đồng
Hạch toán tất toán nước ngoài tệ/VND đang hoán đổi đi, nay nhận lại
Nợ TK ngoại tệ/ TK VND ham mê hợp: Số tiền thực tế được nhấn lại

Căn cứ vào những bảng kê xác định lãi thanh toán giao dịch mua quyền chọn, kế toán khẳng định sốlãi tạo nên thêm hoặc giảm so cùng với kỳ trước để tiến hành hạch toán điều chỉnh số lãichưa thực hiện:· Nếu có lãi phát sinh tạo thêm so với kỳ trước thì hạch toán số lãi tăng thêm như sau: Nợ TK 3964 - Lãi đề nghị thu về thanh toán quyền chọn tất cả TK 6334 - Chênh lệch nhận xét lại cách thức tài chính phái sinh ( tiểu khoảngiao dịch quyền chọn tiền tệ )· Nếu bao gồm lãi gây ra giảm, hạch toán ngược lại. Iii. Tại thời gian hợp đồng mang đến hạn
Trường hợp bank không triển khai quyền chọn:· Hạch toán ngoại bảng báo giá trị cam kết mua/bán ngoại tệ theo quyền chọn: gồm TK khẳng định giao dịch quyền chọn mua/bán chi phí tệ (TK 9236/9237) (tiểu khoảnđã mở).· tất toán số lãi chưa tiến hành được ghi dấn tại thời điểm review lần cuối (nếucó) Nợ TK 6334 - Chênh lệch review lại cctcps ( tiểu khoản thanh toán quyền chọntiền tệ) tất cả TK 3964 - Lãi cần thu về thanh toán giao dịch quyền chọn
Trường hợp Ngân hàng tiến hành quyền chọn:· Hạch toán ngoại bảng giá trị cam kết mua/bán nước ngoài tệ theo quyền chọn:Có TK khẳng định giao dịch quyền chọn mua/bán chi phí tệ (TK 9236/9237) (tiểu khoản đãmở)· Đồng thời, ghi nhận tiến hành mua quyền chọn: Đối với hòa hợp đồng download quyền lựa chọn mua: Hạch toán số nước ngoài tệ download vào: Nợ TK nước ngoài tệ tương thích (TK 1031, 422 ...)Có TK 4711 - giao thương ngoại tệ kinh doanh Đồng thời, ghi nhận số tiền VND chỉ ra rằng để thanh toán:Nợ TK giao dịch mua phân phối ngoại tệ sale (TK 4712): Số tiền VND chỉ ratheo tỷ giá cài đặt giao ngay lập tức tại ngày tất toán HÐ. Gồm TK phù hợp (TK 1011, 4211...) (theo tỷ giá nơi bắt đầu HĐ)

Có TK Lãi đề xuất thu về giao dịch thanh toán quyền chọn (TK 3964): tất toán số lãi chưathực hiện được ghi dìm kỳ review lần cuối.Có/Nợ TK Chênh lệch reviews lại điều khoản tài thiết yếu phái sinh (TK6334):Chênh lệch thân số chi phí hạch toán 3 TK trên (thực chất là số lãi tạo thêm hoặc sốgiảm lãi đối với kỳ review lần cuối).Đối với đúng theo đồng sở hữu quyền chào bán ngoại tệ:Hạch toán số ngoại tệ buôn bán ra:Nợ TK mua bán ngoại tệ sale (TK 4711)Có TK nước ngoài tệ tương thích (TK 1031, 4221...)Đồng thời, hạch toán số chi phí VND thanh toán giao dịch thu về:Nợ TK thích hợp (TK 1011, 4211...): VND theo tỷ giá nơi bắt đầu HĐ.Có TK giao dịch thanh toán mua buôn bán ngoại tệ sale (TK 4712): Số tiền VNDtheo tỷ giá thành giao ngay ngày vớ toán HÐ.Có TK Lãi bắt buộc thu về thanh toán quyền chọn (TK 3964): Số dư hiện gồm (tấttoán số lãi chưa tiến hành được ghi nhận kỳ đánh giá lần cuối).Có/Nợ TK Chênh lệch reviews lại nguyên tắc tài thiết yếu phái sinh (TK 6334)Chênh lệch thân Nợ và gồm của 3 TK bên trên (thực hóa học là số lãi tăng hoặc giảm lãi so vớikỳ reviews lần cuối).

Xem thêm: Kéo Dài Thời Hạn Nâng Lương Không Quá 06 Tháng, Hỗ Trợ Pháp Lý Dành Cho Doanh Nghiệp

4 Kế toán nghiệp vụ quyền lựa chọn về chi phí tệ....................................................

Về cơ bản, quy trình kế toán nghiệp vụ bán quyền chọn ngoại tệ giống như nghiệp vụmua quyền lựa chọn ngoại tệ đã trình bày ở trên. Mặc dù nhiên, một số trong những điểm biệt lập cầnđược xem xét như sau: - Phí đã nhận được được ghi nhận là nợ bắt buộc trả do kỹ năng phải triển khai nghĩa vụ: tạo thành thiệt hại lợi ích kinh tế trong tương lai và hoàn toàn có thể được xác minh một bí quyết đáng tin cậy. - Phí đã nhận của giao dịch thanh toán bán quyền chọn tại thời điểm bước đầu hiệu - lực của thích hợp đồng sẽ tiến hành ghi thừa nhận vào lệch giá chờ phân bổ (TK 488) để phân chia định kỳ vào các khoản thu nhập (TK 723) vào khoảng thời gian từ khi bắt đầu hiệu lực đúng theo đồng cho ngày tất toán phù hợp đồng. Trường hợp ngày tất toán hợp đồng được quy

II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...........................

1. Bao hàm về hệ thống report tài chính ngân hàng..........................................1 phương châm và cửa hàng sử dụng report tài thiết yếu ngân hàng.............................

Báo cáo tài thiết yếu của ngân hàng cung cấp thông tin về tình trạng tài chính, tình hìnhkinh doanh và những luồng tiền giấy ngân hàng, được lập và trình diễn theo những Chuẩnmực kế toán, chế độ kế toán và những quy định của điều khoản liên quan.Cũng như các doanh nghiệp khác, hệ thống report tài chính của ngânhàng” có có: bảng bằng phẳng kế toán, báo cáo kết quả vận động kinh doanh, báo cáolưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ với thuyết minh report tài chính.Báo cáo tài chính của bank hiện hành được biện pháp theo Chế độ report tàichính áp dụng cho các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập, tổchức và chuyển động theo Luật các TCTD, trừ quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chínhvi mô.Việc lập cùng trình bày report tài thiết yếu của ngân hàng được triển khai trên các đại lý tổnghợp số liệu toàn hệ thống của ngân hàng kinh doanh, bao gồm: trụ sở chính, sở giaodịch, các chi nhánh và những đơn vị trực ở trong hạch toán phụ thuộc. Tầm quan trọng vànhạy cảm của hệ thống thông tin kế toán bank đã được so với trong chương 1(tiểu mục 1.1.) và điều này cũng làm cho thông tin cung ứng bởi report tài chínhcủa ngân hàng có vai trò khôn xiết đặc biệt. Tùy ở trong vào chức năng, quyền lợi và nghĩa vụ và mụcđích áp dụng mà mỗi công ty thể hoàn toàn có thể tiếp cận và áp dụng các báo cáo tài chủ yếu cũngnhư các báo cáo kế toán nội cỗ khác của bank khác nhau. Chẳng hạn như:

Nội cỗ ngân hàng: hỗ trợ cho tác nghiệp cùng quản trị ngân hàng
Cơ quan thống trị Nhà nước và công chúng, như: NHNN, Cơ cỗ ván chính, Cơ quanthuế, cơ sở thống kê, công ty đầu tư, cổ đông,...1 Phân loại report tài bao gồm trong ngân hàng..............................................(BCTC)

Nơi nhận báo cáo tài chính

NHNN Cơ quan tài chính

Cơ quanthuế

Cơ quanthống kê

BCTC thân niên độ X

BCTC cung cấp niên đang soát xét

X

BCTC năm không kiểm toán

X

BCTC năm sẽ kiểm toán

X

BCTC gồm kỷ lập khác

4 Phân loại báo cáo tài chính trong bank 4.2 địa thế căn cứ theo kỳ lập report tài chính

Báo cáo tài thiết yếu năm: là báo cáo tài chủ yếu được lập theo kỳ kế toán tài chính năm là nămdương lịch ban đầu từ ngày thứ nhất tháng 01 cho đến khi kết thúc ngày 31 mon 12 năm dương định kỳ hiệnhành.Báo cáo tài tại chính giữa niên độ: là report tài thiết yếu được lập với kỷ lập báo cáo làmỗi quý trong thời hạn tài chính (không bao gồm quý IV). Báo cáo tài vị trí trung tâm niên độcó nhì dạng
Báo cáo tài vị trí trung tâm niên độ dạng khá đầy đủ + báo cáo tài chính giữa niên độ dạngtóm lược.Ngoài các ngân hàng mà lại Nhà nước giữ trên 1/2 vốn điều lệ và bank là tổ chứcniêm yết, đại chúng gồm quy tế bào lớn bắt buộc phải công khai report tài bao gồm giữaniên độ dạng đầy đủ, các ngân hàng khác từ bỏ nguyện công khai report tài chính giữaniên độ theo dạng khá đầy đủ hoặc tóm lược.
*
tìm kiếm:
Mục lục
Search
*

4. Gợi ý trên phần mềm 4.1. Trường thích hợp phát sinh nợ công bằng ngoại tệ Khi bán sản phẩm chưa thu tiền 1.Vào phân hệ cung cấp hàng, chọn bệnh từ cung cấp hàng.
*
2. Khai báo các thông tin bán hàng chưa thu tiền. Khai báo tin tức Loại tiền với Tỷ giágiao dịch thực tế.
*
3. Dìm Cất. Khi mua sắm chưa thanh toán giao dịch 1. Vào phân hệ cài hàng, chọn hội chứng từ tải hàng.
*
2. Khai báo những thông tin mua sắm chưa thanh toán. Khai báo thông tin Loại tiền và Tỷ giá bán .
*
3. Thừa nhận Cất.
4.2. Trường vừa lòng phát sinh thu nước ngoài tệ
Các trường hợp thu nước ngoài tệ như: bán hàng hóa, dịch vụ thu tiền ngay, người sử dụng trả nợ, thừa nhận tiền vay bởi ngoại tệ...=> Ví dụ: trường hợp người sử dụng trả nợ bởi ngoại tệ. 1. Vào phân hệ Bánhàng,chọn Thu tiền khách hàng hàng.
*
2. Khai báo những thông tin thu tiền khách hàng. Khai báo tin tức Loại tiền và Tỷ giágiao dịch thực tế: chương trình sẽ auto tính ra chênh lệch số tiền thu được theo tỷ giá bán giao dịch thực tiễn và tỷ giá chỉ ghi dấn nợ (hoặc tỷ giá đánh giá lại nếu vẫn thực hiện đánh giá lại).
*
3. Thừa nhận Thu tiền. Công tác sẽ auto sinh ra bệnh từ thu tiền khách hàng hàng, trong những số ấy hạch toán khoản chênh lệch tỷ giá chỉ (nếu có).
*
4. Nhận Cất.
4.3. Trường thích hợp phát sinh chi ngoại tệ
Các ngôi trường hợp bỏ ra ngoại tệ như: mua sắm và chọn lựa hóa, thương mại & dịch vụ trả tiền ngay, trả nợ nhà cung cấp, mang đến vay, đầu tư bằng nước ngoài tệ...=> Ví dụ: Trả nợ nhà cung cấp bằng ngoại tệ. Trường thích hợp tính tỷ giá chỉ xuất quỹ theo cách thức bình quân tức thời: 1. Vào phân hệ tải hàng, lựa chọn Trả tiền bên cung cấp.
*
2. Khai báo những thông tin trả tiền đơn vị cung cấp. Khai báo tin tức Loại tiền.
*
3. Thừa nhận Trả tiền. Lịch trình sẽ tự động hóa sinh ra bệnh từ trả tiền bên cung cấp. 4. Dấn Cất. Lịch trình sẽ auto tính với hạch toán phần chênh lệch số chi phí trả nhà hỗ trợ theo tỷ giá xuất quỹ cùng tỷ giá chỉ ghi dìm nợ (hoặc tỷ giá reviews lại nếu đã thực hiện review lại). Lưu ý: Trường hợp trong kỳ tất cả phát sinh thêm, sửa, xóa những chứng tự hạch toán nước ngoài tệ làm ảnh hưởng đến tỷ giá xuất quỹ trên những chứng từ chi ngoại tệ đã lập. Cần triển khai tính lại tỷ giá bán xuất quỹ để chương trình update vào các chứng từ chi ngoại tệ sẽ lập. Bí quyết thực hiện: Vào thực đơn Nghiệp vụTổng hợpTính tỷ giá chỉ xuất quỹ. Chọn Kỳ và các loại Ngoại tệ cần thực hiện tính tỷ giá bình quân tức thời. Nhấn Thực hiện. Lịch trình sẽ tự động hóa cập nhật tỷ giá chỉ xuất quỹ new và số chi phí chênh lệch vào các chứng từ đưa ra ngoại tệ sẽ lập. Trường đúng theo tính tỷ giá bán xuất quỹ theo phương pháp bình quân cuối kỳ: Với phương pháp này lúc lập triệu chứng từ trả chi phí nhà cung cấp cần tạm nhập tỷ giá vào thời gian trả tiền, tiếp nối vào vào cuối kỳ mới thực hiện việc tính tỷ giá xuất quỹ để giải pháp xử lý chênh lệch thân tỷ giá chỉ xuất quỹ với tỷ giá dùng để hạch toán. ​1. Vào phân hệ tải hàng, lựa chọn Trả tiền công ty cung cấp. 2. Khai báo thông tin trả tiền công ty cung cấp. Khai báo thông tin Loại tiềnvà Tỷ giá giao dịch thực tế: chương trình sẽ tự động hóa tính ra chênh lệch số chi phí trả nhà hỗ trợ theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tế và tỷ giá ghi dìm nợ (hoặc tỷ giá reviews lại nếu đang thực hiện review lại) 3. Nhấn Trả tiền. Lịch trình sẽ auto sinh ra bệnh từ trả tiền nhà cung cấp. (Ảnh) 4. Dấn Cất. 5. Vào thời điểm cuối kỳ, triển khai tính tỷ giá bán xuất quỹ như sau: Vào menu Nghiệp vụTổng hợpTính tỷ giá bán xuất quỹ. Chọn Kỳ và loại Ngoại tệ cần triển khai tính tỷ giá chỉ xuất quỹ bình quân cuối kỳ. Nhấn Thực hiện. Chương trình auto sinh ra hội chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá chỉ từ tính tỷ giá bán xuất quỹ. Nhận Cất.
4.4. Trường hợp đánh giá lại thông tin tài khoản ngoại tệ
Cuối kỳ kế toán, đề xuất thực hiện đánh giá lại số dư những khoản mục chi phí tệ bao gồm gốc ngoại tệ theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn (Thông bốn 200) hoặc tỷ giá chuyển tiền trung bình cuối kỳ (Thông tư 133). Chi tiết cách thực hiện review lại tài khoản ngoại tệ xem tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.