KẾ TOÁN TRƯỞNG CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG TRƯỚC PHÁP LUẬT

bây giờ em là cá thể có chứng từ kế toán trưởng doanh nghiệp, em bao gồm ký đúng theo đồng dịch vụ thương mại kế toán, thuế cho các công ty bé dại và vừa. Em có phụ trách pháp lý giả dụ trường hợp chủ doanh nghiệp ăn gian thuế không?
*
Nội dung thiết yếu

Kế toán trưởng là gì?

Căn cứ theo Điều 53 lý lẽ Kế toán 2015 quy định như sau:

"Điều 53. Kế toán trưởng1. Kế toán tài chính trưởng là người đứng đầu cỗ máy kế toán của đơn vị chức năng có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị chức năng kế toán.

Bạn đang xem: Trách nhiệm của kế toán trưởng trước pháp luật

2. Kế toán tài chính trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị chức năng sự nghiệp sử dụng chi phí nhà nước và doanh nghiệp vì chưng Nhà nước nắm giữ trên một nửa vốn điều lệ ngoài nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có nhiệm vụ góp người thay mặt theo quy định của đơn vị chức năng kế toán giám sát tài chính tại đơn vị chức năng kế toán.3. Kế toán trưởng chịu sự chỉ đạo của người đại diện theo quy định của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị chức năng kế toán cung cấp trên thì đồng thời chịu đựng sự chỉ đạo và khám nghiệm của kế toán trưởng của đơn vị chức năng kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.4. Trường hợp đơn vị kế toán cử tín đồ phụ trách kế toán cầm cố kế toán trưởng thì tín đồ phụ trách kế toán đề xuất có các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 54 của chính sách này và phải thực hiện trách nhiệm cùng quyền cơ chế cho kế toán trưởng hình thức tại Điều 55 của hiện tượng này."

Kế toán trưởng gồm phải phụ trách pháp lý trong trường hợp chủ doanh nghiệp ăn lận về thuế tốt không?

Trách nhiệm cùng quyền của kế toán tài chính trưởng trên Điều 55 biện pháp Kế toán 2015 như sau:

"Điều 55. Trọng trách và quyền của kế toán tài chính trưởng1. Kế toán tài chính trưởng có nhiệm vụ sau đây:a) tiến hành các luật pháp của pháp luật về kế toán, tài thiết yếu trong đơn vị kế toán;b) tổ chức điều hành máy bộ kế toán theo hình thức của mức sử dụng này;c) Lập report tài chủ yếu tuân thủ chính sách kế toán và chuẩn mực kế toán.2. Kế toán tài chính trưởng bao gồm quyền độc lập về siêng môn, nghiệp vụ kế toán.3. Kế toán tài chính trưởng của ban ngành nhà nước, tổ chức, đơn vị chức năng sự nghiệp sử dụng giá thành nhà nước với doanh nghiệp vì Nhà nước nắm giữ trên một nửa vốn điều lệ, ngoài các quyền điều khoản tại khoản 2 Điều này còn tồn tại các quyền sau đây:a) Có chủ kiến bằng văn phiên bản với người thay mặt theo luật pháp của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;b) Yêu mong các bộ phận liên quan lại trong đơn vị chức năng kế toán cung ứng đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến quá trình kế toán và giám sát và đo lường tài chính của kế toán tài chính trưởng;c) Bảo lưu ý kiến trình độ chuyên môn bằng văn phiên bản khi có chủ ý khác với ý kiến của fan ra quyết định;d) báo cáo bằng văn bạn dạng cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán lúc phát hiện hành động vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đối kháng vị; trường hợp vẫn đề nghị chấp hành ra quyết định thì report lên cung cấp trên thẳng của bạn đã ra ra quyết định hoặc ban ngành nhà nước có thẩm quyền và không hẳn chịu nhiệm vụ về kết quả của bài toán thi hành ra quyết định đó."

Như vậy các bạn có những quyền và nhiệm vụ như lý lẽ này.

Và việc doanh nghiệp gian lậu thuế thì trách nhiệm thuộc về pháp nhân công ty lớn và người đại diện, trừ trường thích hợp kế toán trưởng bao hàm hành vi vượt vượt phạm vi trách nhiệm của kế toán thì phải phụ trách với những hậu quả bởi vì hành vi đó gây ra.

Kế toán trưởng (Hình trường đoản cú Internet)

Kế toán trưởng của người sử dụng mẹ là công ty nhà nước phải đáp ứng những đk gì?

Căn cứ theo khoản 1, khoản 5 Điều 21 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định như sau:

"Điều 21. Tiêu chuẩn và đk của kế toán trưởng, phụ trách kế toán1. Kế toán tài chính trưởng, phụ trách kế toán đề nghị có các tiêu chuẩn chỉnh quy định trên điểm a, c, d khoản 1 Điều 54 phương pháp kế toán với không thuộc các trường phù hợp không được làm kế toán theo quy định tại Điều 19 Nghị định này. Cỗ Tài chủ yếu quy định về việc tổ chức, bồi dưỡng và cấp chứng từ kế toán trưởng.<...> 5. Đối với kế toán tài chính trưởng, phụ trách kế toán của công ty mẹ là công ty lớn nhà nước hay những doanh nghiệp có vốn công ty nước chiếm phần trên 50% vốn điều lệ cần có thời hạn công tác thực tế về kế toán ít nhất là 05 năm. <...>"

Như vậy kế toán tài chính trưởng của bạn mẹ là doanh nghiệp nhà nước phải đáp ứng nhu cầu những điều kiện như phép tắc của dụng cụ Kế toán 2015 hình như phải có thời hạn công tác thực tế về kế toán tối thiểu là 05 năm.

*
Sửa đổi bổ sung luật kế toán

Trách nhiệm của người thay mặt pháp dụng cụ của solo vịkế toán với cung cấp thương mại dịch vụ kế toán


* cơ chế kế toán năm 2003:

Điều 49. Trách nhiệm của người đại diện thay mặt theo quy định của đơn vị kế toán

1. Tổ chức máy bộ kế toán, sắp xếp người có tác dụng kế toán, fan làm kế toán tài chính trưởng theo đúng tiêu chuẩn, đk quy định tại phương pháp này.

2. đưa ra quyết định thuê làm cho kế toán, thuê có tác dụng kế toán trưởng.

3. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác làm việc kế toán trong đơn vị kế toán theo biện pháp của luật pháp về kế toán tài chính và phụ trách về hậu quả bởi vì những sai trái mà mình tạo ra.

* Dự con kiến sửa đổi nguyên lý kế toán 2015:

Điều 49. Trọng trách của người đại diện theo lao lý của đơn vị chức năng kế toán

1. Tổ chức cỗ máy kế toán, bố trí người làm kế toán, quyết định thuê có tác dụng kế toán theo đúng quy định tại công cụ này.

2. Sắp xếp người có tác dụng kế toán trưởng, hoặc thuê có tác dụng kế toán trưởng theo hình thức của biện pháp này, trừ trường hợp điều khoản về doanh nghiệp bao gồm quy định khác thì thực hiện theo luật của luật pháp về doanh nghiệp.

3. Tổ chức và chỉ huy thực hiện công tác kế toán trong đơn vị chức năng kế toán theo quy định của quy định về kế toán và chịu trách nhiệm về hậu quả vày những sai trái nhưng mà mình tạo ra.

* tại sao phải sửa đổi té sung:

Luật Kế toán dụng cụ chưa rõ về trọng trách của người thay mặt pháp vẻ ngoài trong công tác kế toán. Theo công cụ của hình thức Doanh nghiệp, người thay mặt pháp giải pháp doanh nghiệp rất có thể là Tổng Giám đốc, chủ tịch hoặc chủ tịch Công ty; còn những cơ quan nhà nước là Thủ trưởng đơn vị chức năng hoặc người được thủ trưởng đơn vị ủy quyền.

Người thay mặt pháp mức sử dụng của đơn vị chức năng kế toán bắt buộc có trọng trách tổ chức máy bộ kế toán, bố trí người làm kế toán, qui định thuê tín đồ làm kế toán; sắp xếp người có tác dụng kế toán trưởng hoặc thuê bạn làm kế toán tài chính trưởng, bên cạnh đó người đại diện thay mặt pháp luật đề nghị có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo về công tác kế toán và chịu trách nhiệm về phần đa hậu quả vị sai phạm nhưng mình gây ra.

Quy định này được vấp ngã sung, sửa đổi tại Điều 49 để đảm bảo an toàn chặt chẽ trong câu hỏi tổ chức thực hiện công tác kế toán của đối kháng vị, doanh nghiệp.

II/ Về hỗ trợ dịch vụ kế toán

* khí cụ kế toán năm 2003:

Điều 55. Hành nghề kế toán

1. Tổ chức, cá thể có đủ đk theo qui định của điều khoản có quyền bính nghề kế toán.

Xem thêm: Tìm hiểu các loại hồ sơ kế toán là gì, chứng từ kế toán là gì

2. Tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán phải ra đời doanh nghiệp thương mại & dịch vụ kế toán theo phép tắc của pháp luật. Người cai quản doanh nghiệp dịch vụ thương mại kế toán cần có chứng chỉ hành nghề kế toán vì cơ quan công ty nước gồm thẩm quyền cung cấp theo qui định tại Điều 57 của hiện tượng này.

3. Cá thể hành nghề kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán bởi vì cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền cung cấp theo biện pháp tại Điều 57 của mức sử dụng này với phải có đăng ký marketing dịch vụ kế toán.

* Dự con kiến sửa đổi lý lẽ kế toán 2015:

+ Điều 55 a. Cá nhân hành nghề thương mại & dịch vụ kế toán:

1. Cá nhân có đủ điều kiện theo mức sử dụng của pháp luật có quyền hành nghề kế toán.

2. Cá nhân hành nghề kế toán buộc phải có chứng từ hành nghề kế toán vì chưng cơ quan công ty nước gồm thẩm quyền cấp theo qui định tại Điều 57 của điều khoản Kế toán cùng phải gồm đăng ký marketing dịch vụ kế toán.

+ Điều 55 b. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán

Các loại doanh nghiệp được marketing dịch vụ kế toán, gồm:

1. Công ty nhiệm vụ hữu hạn hai thành viên trở lên;

2. Công ty hợp danh;

3. Doanh nghiệp tư nhân.

+ Điều 55 c. Điều kiện cấp cho Giấy ghi nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kế toán

1. Công ty trọng trách hữu hạn nhì thành viên trở lên khi kiến nghị cấp Giấy ghi nhận đủ điều kiện sale dịch vụ kế toán phải có đầy đủ các đk sau đây:

a) có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp hoặc Giấy hội chứng nhận đầu tư theo phương pháp của pháp luật;

b) Có tối thiểu hai kế toán tài chính viên hành nghề, trong các số ấy tối thiểu phải gồm hai thành viên góp vốn;

c) Người đại diện thay mặt theo pháp luật, giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của người sử dụng trách nhiệm hữu hạn cần là kế toán tài chính viên hành nghề;

d) đảm bảo an toàn vốn pháp định theo chính sách của bao gồm phủ;

đ) Phần vốn góp của tín đồ có chứng chỉ hành nghề kế toán bắt buộc chiếm trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

2. Công ty hợp danh khi ý kiến đề xuất cấp Giấy ghi nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kế toán phải có một cách đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) gồm Giấy ghi nhận đăng cam kết kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo lý lẽ của pháp luật;

b) Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề, trong các số đó tối thiểu phải có hai thành viên hòa hợp danh;

c) Người thay mặt theo pháp luật, người đứng đầu hoặc Tổng Giám đốc của người tiêu dùng hợp danh buộc phải là kế toán viên hành nghề;

3. Doanh nghiệp tứ nhân khi đề nghị cấp Giấy ghi nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kế toán phải có đủ các đk sau đây:

a) tất cả Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy bệnh nhận đầu tư chi tiêu theo luật pháp của pháp luật;

b) Có tối thiểu hai kế toán tài chính viên hành nghề, trong những số đó có công ty doanh nghiệp tư nhân;

c) công ty doanh nghiệp bốn nhân mặt khác là Giám đốc.

+ Điều 55 d. Hồ nước sơ kiến nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tài chính

Hồ sơ kiến nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kế toán có có:

1. Đơn ý kiến đề xuất cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán;

2. Bản sao Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh, Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

3. Phiên bản sao Giấy chứng nhận đăng cam kết hành nghề kế toán của những kế toán viên hành nghề;

4. Vừa lòng đồng lao rượu cồn làm toàn bộ thời gian của những kế toán viên hành nghề;

5. Tài liệu chứng tỏ về vốn góp so với công ty nhiệm vụ hữu hạn;

6. Các sách vở và giấy tờ khác do bộ Tài thiết yếu quy định.

+ Điều 55 đ. Thời hạn cấp cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kế toán tài chính

1. Trong thời hạn tía mươi ngày, kể từ ngày nhận ra hồ sơ phù hợp lệ, bộ Tài chính cấp Giấy ghi nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kế toán mang lại doanh nghiệp; trường thích hợp từ chối, bộ Tài thiết yếu phải vấn đáp bằng văn bạn dạng và nêu rõ lý do.

2. Trường phù hợp cần nắm rõ vấn đề liên quan đến hồ nước sơ đề nghị cấp Giấy ghi nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, cỗ Tài chủ yếu yêu ước doanh nghiệp đề xuất cấp Giấy ghi nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kế toán tài chính giải trình.

+ Điều 55 e. Cấp lại, điều chỉnh Giấy ghi nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kế toán

1. Giấy ghi nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tài chính được cấp lại hoặc điều chỉnh trong các trường hòa hợp sau đây:

a) gồm sự chuyển đổi nội dung Giấy ghi nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán;

b) Giấy ghi nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tài chính bị mất hoặc bị hỏng hỏng;

2. Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sale dịch vụ kế toán có có:

a) Đơn đề xuất cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

b) bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kế toán đã được cấp, trừ trường phù hợp không còn phiên bản gốc;

c) các tài liệu khác liên quan đến bài toán cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kế toán.

3. Vào thời hạn nhì mươi ngày, kể từ ngày nhận thấy hồ sơ hợp lệ, cỗ Tài thiết yếu cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sale dịch vụ kế toán; trường hòa hợp từ chối, cỗ Tài bao gồm phải vấn đáp bằng văn phiên bản và nêu rõ lý do.

+ Điều 55 g. Lệ tầm giá cấp, kiểm soát và điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kế toán

1. Doanh nghiệp thương mại & dịch vụ kế toán đề nghị cấp, cấp cho lại, điều chỉnh Giấy ghi nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đề xuất nộp lệ phí.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chủ yếu quy định nấc lệ phí cấp, cấp cho lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

+ Điều 55 h. Những biến đổi phải thông báo cho bộ Tài chính

Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày có chuyển đổi về các nội dung sau đây, doanh nghiệp dịch vụ kế toán, phải thông tin bằng văn bản cho bộ Tài chính:

1. Danh sách kế toán viên hành nghề;

2. Không bảo đảm an toàn một trong số điều kiện sale dịch vụ kế toán hình thức tại Điều 55 c của điều khoản này;

3. Tên, địa điểm đặt trụ sở chính của doanh nghiệp;

4. Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, người đại diện thay mặt theo pháp luật, phần trăm vốn góp của các thành viên;

5. Tạm chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán;

6. Thành lập, xong hoạt rượu cồn hoặc đổi khác tên, địa điểm đặt trụ sở đưa ra nhánh kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

7. Triển khai việc chia, tách, sáp nhập, đúng theo nhất, đưa đổi, giải thể.

+ Điều 55 i. Đình chỉ sale dịch vụ kế toán tài chính và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sale dịch vụ kế toán tài chính

1. Doanh nghiệp dịch vụ thương mại kế toán bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán tài chính khi ở trong một trong số trường hợp sau đây:

a) Không bảo đảm an toàn một trong những điều kiện luật pháp tại Điều 55 c biện pháp này trong cha tháng liên tục;

b) tất cả sai phạm rất lớn về chuyên môn hoặc vi phạm chuẩn chỉnh mực kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

2. Doanh nghiệp thương mại & dịch vụ kế toán bị tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều kiện sale dịch vụ kế toán tài chính khi nằm trong một trong các trường vừa lòng sau đây:

a) Kê khai không đúng thực tiễn hoặc gian lận, giả mạo hồ sơ ý kiến đề xuất cấp Giấy ghi nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán;

b) Không kinh doanh dịch vụ kế toán trong mười nhị tháng liên tục;

c) Không khắc phục và hạn chế được những vi phạm công cụ tại khoản 1 Điều này trong thời hạn sáu mươi ngày, tính từ lúc ngày bị đình chỉ;

d) Bị giải thể, vỡ nợ hoặc tự xong xuôi kinh doanh thương mại dịch vụ kế toán;

đ) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy ghi nhận đầu tư;

e) cố tình làm lệch lạc hoặc thông đồng, móc nối để triển khai sai lệch tư liệu kế toán, báo cáo tài bao gồm và cung cấp thông tin, số liệu báo cáo sai sự thật;

g) mang mạo, tẩy xoá, sửa chữa Giấy chứng nhận đăng cam kết hành nghề kế toán với Giấy ghi nhận đủ điều kiện sale dịch vụ kế toán;

3. Doanh nghiệp thương mại & dịch vụ kế toán bị tịch thu Giấy ghi nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kế toán tài chính phải dứt việc marketing dịch vụ kế toán, kể từ ngày quyết định thu hồi có hiệu lực hiện hành thi hành.

4. Bộ Tài thiết yếu quy định chi tiết việc đình chỉ marketing dịch vụ kế toán, tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều kiện sale dịch vụ kế toán và chào làng quyết định đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán, thu hồi Giấy ghi nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tài chính trong thời hạn bảy ngày trên trang thông tin điện tử của cục Tài chính.”

* lý do phải sửa đổi vấp ngã sung:

Cá nhân, tổ chức sale dịch vụ kế toán đang được dụng cụ tại Điều 55 qui định Kế toán. Tuy nhiên, các điều khiếu nại để thành lập doanh nghiệp hỗ trợ dịch vụ kế toán, đk cấp chứng chỉ hành nghề kế toán không được quy định thế thể.

Dự thảo vẻ ngoài bổ sung, sửa đổi theo hướng:

+ Để thành lập và hoạt động doanh nghiệp cung ứng dịch vụ kế toán đề xuất có tối thiểu 2 fan có chứng chỉ kế toán, trong số ấy Giám đốc doanh nghiệp phải có chứng từ hành nghề kế toán tài chính từ hai năm trở lên.

+ Doanh nghiệp có thể được thành lập dưới vẻ ngoài Công ty trách nhiệm hữu hạn (tương trường đoản cú như đối với doanh nghiệp truy thuế kiểm toán độc lập) và bao gồm vốn pháp định từ là một tỷ đồng trở lên.

+ những người có chứng từ hành nghề kế toán thao tác trong doanh nghiệp yêu cầu tham gia góp vốn về tối thiểu một nửa vốn điều lệ đối kháng vị.

+ bổ sung cập nhật thêm những quy định về hồ sơ thủ tục cấp, đình chỉ và thu hồi giấy hội chứng nhận marketing dịch vụ kế toán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.