Sau đấy là những ký hiệu yếu tố thông dụng, dễ hiểu thường gặp gỡ trong vải Nội Thất

*
Abaca
*
Acetate
*
Acetate
*
Acrylic aka Polyacryl
*
Acrylic aka Polyacryl
*
Acrylic aka Polyacryl
*
Acrylic aka Polyacryl
*
Alfa
*
Alginate
*
Alpaca Wool
*
Angora Wool
*
Aramid
*
Asbestos
*
Bamboo
*
Bamboo
*
Beaver Wool
*
Boron
*
Broom
*
Camel Hair Wool
*
Carbon
*
Cashgora
*
Cashmere
*
Cattle hair
*
Cellulose Acetate
*
Chenille aka Chanille
*
Chenille aka Chanille
*
Chlorofibre
*
Coir
*
Combed Cotton
*
Common goat hair
*
Cotton aka Baumwolle
*
Cotton aka Baumwolle
*
Cotton Linen Blend
*
Cupro aka Cuprammomium Rayon
*
Cupro aka Cuprammomium Rayon
*
Dralon Acrylic
*
Dupont
*
Elastane aka Spandex
*
Elastane aka Spandex
*
Elastane aka Spandex
*
Elastomer aka Elastodiene
*
Fine Goat
*
Flax
*
Fleece wool or virgin wool
*
Flourofibre
*
Glass fibre
*
Glassfiber
*
Guanacor
*
Hair
*
Hemp aka Hanf
*
Hemp aka Hanf
*
Henequen
*
Horsehair
*
Jute
*
Kapoc
*
Kashmir
*
Kenaf
*
Lama Wool
*
Linen
*
Linen-Flax
*
Lurex
*
Lycra
*
Lyocell aka Tencel
*
Lyocell
*
Maguey
*
Metal Fibre
*
Metal fibre
*
Metallicized Polyester
*
Metallicized Polyester
*
Mixed fibres aka textile residues or unspecified composition
*
Modacrylic
*
Modacrylic
*
Modal
*
Modal
*
Modal
*
Mohair Wool
*
Mohair
*
Nomex
*
Nylon aka Naylon
*
Nylon aka Polyamid
*
Nylon aka Polyamid
*
Nylon
*
Olefin
*
Olefin
*
Organic Cotton
*
Other Fibres
*
Other Fibres
*
Otter
*
Paper Yarn
*
Polyacrylic
*
Polyester Oxford
*
Polyester
*
Polyester
*
Polyester
*
Polyester
*
Polyester
*
Polyethyene
*
Polyimide
*
Polyimide
*
Polyimide
*
Polyimide
*
Polyimide
*
Polypropylene
*
Polyurethane
*
Polyurethane
*
Polyvynyl Chloride
*
Protein
*
Pun Rayon
*
Raffia
*
Ramie
*
Ramie
*
Rayon
*
Rayon
*
Rubber Artificail
*
Rubber
*
Ryton
*
Silicon
*
Silk aka Seide
*
Silk
*
Sisal
*
Sunn
*
Teflon
*
Textile Paper
*
Triacetate
*
Triacetate
*
Trivinyl
*
Vicuna
*
Vinyl
*
Viscose
*
Viscose
*
Viscose
*
Wool aka Wolle
*
Wool
*
Yak Wool
*
Yak Wool

Do hào kiệt yêu ước của vải Nội Thất, một trong những thành phần được phủ hoặc cán lên Vải nội thất trong giai đoạn hoàn thành xong vải.

*
Biểu tượng che hoặc cán trên bề mặt vải – Coating

Có một trong những tên call kỹ thuật hay được sử dụng khi phủ hoặc cán lên bề mặt chính hoặc phương diện phụ của Vải nội thất như:

Phủ hoặc cán PVCPhủ hoặc cán Polyester SilverPhủ hoặc cán Nylon SilverPhủ hoặc cán SilverPhủ hoặc cán bọt bong bóng cao suPhủ hoặc cán bọt bong bóng 2 lớpPhủ hoặc cán bọt 3 lớpv.v…