Tổng Hợp Văn Bản Hướng Dẫn Luật Kế Toán Thuế Và Luật Kế Toán

Thủ tướng tá Phạm Minh Chính tham dự lễ hội nghị cấp cao Đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, phối hợp Quốc

SEA Games 31 - nước ta 2022

phục hồi và cách tân và phát triển kinh tế: Những việc cần làm cho ngay

giải ngân vốn đầu tư công

đổi khác số

thích hợp ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19


QUỐC HỘI

QUỐC HỘI

__________

Luật số: 03/2003/QH11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

__________________ 

LUẬT

KẾ TOÁN

 

Để thống nhất quản lý kế toán, bảo vệ kế toán là khí cụ quản lý, đo lường chặt chẽ, có công dụng mọi vận động kinh tế, tài chính, đưa thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu mong tổ chức, thống trị điều hành của ban ngành nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức triển khai và cá nhân;

Căn cứ vào Hiến pháp nước cộng hòa buôn bản hội công ty nghĩa nước ta năm 1992 đã có được sửa đổi, bổ sung cập nhật theo quyết nghị số 51/2001/QH10 ngày 25 mon 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp đồ vật 10;

Luật này nguyên lý về kế toán.

Bạn đang xem: Luật kế toán thuế

 

CHƯƠNG INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Luật này chế độ về nội dung công tác làm việc kế toán, tổ chức máy bộ kế toán, tín đồ làm kế toán tài chính và hoạt động nghề nghiệp kế toán.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng áp dụng của vẻ ngoài này bao gồm:

a) ban ngành nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có áp dụng kinh phí giá cả nhà nước;

b) Đơn vị sự nghiệp, tổ chức triển khai không thực hiện kinh phí giá thành nhà nước;

c) doanh nghiệp thuộc những thành phần kinh tế tài chính được thành lập và hoạt động và hoạt động theo lao lý Việt Nam; đưa ra nhánh, văn phòng công sở đại diện của công ty nước ngoài vận động tại vn ;

d) hợp tác xã;

đ) Hộ marketing cá thể, tổng hợp tác;

e) tín đồ làm kế toán, fan khác có tương quan đến kế toán.

2. Đối với văn phòng công sở đại diện của khách hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, hộ sale cá thể và tổ hợp tác, cơ quan chính phủ quy định cụ thể nội dung công tác làm việc kế toán theo những hiệ tượng cơ phiên bản của nguyên lý này.

Điều 3. Áp dụng điều ước thế giới

Trường vừa lòng điều ước thế giới mà cùng hòa làng mạc hội chủ nghĩa việt nam ký kết hoặc gia nhập có quy định về kế toán khác với quy định của phương pháp này thì vận dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Điều 4. lý giải từ ngữ

Trong dụng cụ này, những từ ngữ sau đây được gọi như sau:

1. Kế toán là vấn đề thu thập, xử lý, kiểm tra, so với và đưa thông tin kinh tế, tài bao gồm dưới hiệ tượng giá trị, hiện đồ vật và thời gian lao động.

2. Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, so sánh và tin báo kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chủ yếu cho đối tượng có nhu cầu sử dụng tin tức của đơn vị chức năng kế toán.

3. Kế toán tài chính quản trị là câu hỏi thu thập, xử lý, so với và tin báo kinh tế, tài thiết yếu theo yêu mong quản trị và ra quyết định kinh tế, tài bao gồm trong nội bộ đơn vị kế toán.

4. Nhiệm vụ kinh tế, tài chính là những chuyển động phát sinh cụ thể làm tăng, sút tài sản, nguồn hình thành tài sản của đơn vị chức năng kế toán.

5. Đơn vị kế toán tài chính là đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d cùng đ khoản 1 Điều 2 của Luật này còn có lập báo cáo tài chính.

6. Kỳ kế toán tài chính là khoảng thời gian xác minh từ thời điểm đơn vị kế toán bắt đầu ghi sổ kế toán đến thời điểm hoàn thành việc ghi sổ kế toán, khóa sổ kế toán để lập report tài chính.

7. Triệu chứng từ kế toán là những sách vở và giấy tờ và vật sở hữu tin phản ánh nhiệm vụ kinh tế, tài bao gồm phát sinh với đã trả thành, làm địa thế căn cứ ghi sổ kế toán.

8. Tài liệu kế toán tài chính là chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản ngại trị, báo cáo kiểm toán, report kiểm tra kế toán với tài liệu khác có tương quan đến kế toán.

9. Chính sách kế toán là những điều khoản và khuyên bảo về kế toán trong một nghành hoặc một số quá trình cụ thể vì chưng cơ quan cai quản nhà nước về kế toán tài chính hoặc tổ chức được cơ quan quản lý nhà nước về kế toán tài chính uỷ quyền ban hành.

10. Soát sổ kế toán là coi xét, review việc tuân thủ lao lý về kế toán, sự trung thực, đúng mực của thông tin, số liệu kế toán.

11. Hành nghề kế toán là hoạt động cung cấp thương mại dịch vụ kế toán của công ty hoặc cá thể có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiến hành dịch vụ kế toán.

12. Hình thức kế toán là các mẫu sổ kế toán, trình tự, phương thức ghi sổ với mối tương quan giữa những sổ kế toán.

13. Phương thức kế toán là cách thức và thủ tục rõ ràng để thực hiện từng nội dung quá trình kế toán.

Điều 5. nhiệm vụ kế toán

1. Thu thập, cách xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng người sử dụng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn chỉnh mực và chế độ kế toán.

2. Kiểm tra, tính toán các khoản thu, bỏ ra tài chính, những nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán giao dịch nợ; kiểm tra bài toán quản lý, sử dụng gia sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện nay và phòng ngừa các hành vi vi phi pháp luật về tài chính, kế toán.

3. So với thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, khuyến cáo các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài thiết yếu của đơn vị kế toán.

4. Hỗ trợ thông tin, số liệu kế toán tài chính theo hình thức của pháp luật.

Điều 6. Yêu ước kế toán

1. Phản bội ánh vừa đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chủ yếu phát sinh vào bệnh từ kế toán, sổ kế toán tài chính và report tài chính.

2. Phản ảnh kịp thời, đúng thời hạn quy định thông tin, số liệu kế toán.

3. đề đạt rõ ràng, dễ hiểu và đúng mực thông tin, số liệu kế toán.

4. Phản ảnh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, văn bản và quý giá của nhiệm vụ kinh tế, tài chính.

5. Thông tin, số liệu kế toán yêu cầu được bội nghịch ánh tiếp tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc hoạt cồn kinh tế, tài chính, từ bỏ khi ra đời đến lúc chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán; số liệu kế toán phản chiếu kỳ này phải sau đó theo số liệu kế toán của kỳ trước.

6. Phân loại, bố trí thông tin, số liệu kế toán tài chính theo trình tự, có hệ thống và rất có thể so sánh được.

Điều 7. vẻ ngoài kế toán

1. Quý giá của gia sản được tính theo giá chỉ gốc, bao hàm chi phí mua, bốc xếp, vận chuyển, thêm ráp, chế biến và các chi phí liên quan lại trực tiếp khác cho đến lúc đưa tài sản vào trạng thái chuẩn bị sử dụng. Đơn vị kế toán tài chính không được tự điều chỉnh lại giá chỉ trị gia tài đã ghi sổ kế toán, trừ trường hợp điều khoản có điều khoản khác.

2. Những quy định và phương pháp kế toán đang chọn bắt buộc được áp dụng đồng hóa trong kỳ kế toán năm; trường hợp tất cả sự biến đổi về những quy định và phương pháp kế toán đã chọn thì đơn vị kế toán yêu cầu giải trình trong report tài chính.

3. Đơn vị kế toán đề xuất thu thập, phản ánh khách quan, đầy đủ, đúng thực tiễn và đúng kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinh tế, tài bao gồm phát sinh.

4. Thông tin, số liệu trong report tài chủ yếu năm của đơn vị kế toán đề xuất được công khai theo luật pháp tại Điều 32 của hiện tượng này.

5. Đơn vị kế toán đề xuất sử dụng phương thức đánh giá tài sản và phân chia các khoản thu, bỏ ra một cách thận trọng, không được làm sai lệch kết quả chuyển động kinh tế, tài bao gồm của đơn vị kế toán.

6. Cơ sở nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức triển khai có áp dụng kinh phí giá thành nhà nước ngoài việc triển khai quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 với 5 Điều này còn phải tiến hành kế toán theo mục lục ngân sách nhà nước.

Điều 8. chuẩn mực kế toán tài chính

1. Chuẩn chỉnh mực kế toán tất cả những vẻ ngoài và cách thức kế toán cơ bản để ghi sổ kế toán cùng lập report tài chính.

2. Cỗ Tài chính quy định chuẩn mực kế toán trên cơ sở chuẩn mực quốc tế về kế toán cùng theo biện pháp của khí cụ này.

Điều 9. Đối tượng kế toán tài chính

1. Đối tượng kế toán tài chính thuộc hoạt động thu, chi chi tiêu nhà nước, hành chính, sự nghiệp; hoạt động của đơn vị, tổ chức có thực hiện kinh phí giá cả nhà nước gồm:

a) Tiền, vật tứ và gia tài cố định;

b) Nguồn gớm phí, quỹ;

c) những khoản giao dịch trong với ngoài đơn vị chức năng kế toán;

d) Thu, đưa ra và xử lý chênh lệch thu, đưa ra hoạt động;

đ) Thu, bỏ ra và kết dư ngân sách chi tiêu nhà nước;

e) Đầu bốn tài chính, tín dụng thanh toán nhà nước;

g) Nợ và xử lý nợ ở trong phòng nước;

h) gia sản quốc gia;

i) những tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán.

2. Đối tượng kế toán thuộc buổi giao lưu của đơn vị, tổ chức triển khai không sử dụng kinh phí ngân sách chi tiêu nhà nước gồm những tài sản, mối cung cấp hình thành gia sản theo chế độ tại những điểm a, b, c, d và i khoản 1 Điều này.

3. Đối tượng kế toán tài chính thuộc vận động kinh doanh gồm:

a) gia tài cố định, gia sản lưu động;

b) Nợ yêu cầu trả với vốn công ty sở hữu;

c) các khoản doanh thu, giá thành kinh doanh, túi tiền khác và thu nhập;

d) Thuế và các khoản nộp ngân sách chi tiêu nhà nước;

đ) công dụng và phân chia kết quả hoạt động kinh doanh;

e) những tài sản khác có tương quan đến đơn vị chức năng kế toán.

4. Đối tượng kế toán thuộc vận động ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, hội chứng khoán, đầu tư tài chính, kế bên quy định trên khoản 3 Điều này còn có:

a) các khoản chi tiêu tài chính, tín dụng;

b) các khoản giao dịch thanh toán trong và ngoài đơn vị chức năng kế toán;

c) những khoản cam kết, bảo lãnh, các giấy tờ có giá.

Điều 10. Kế toán tài chính, kế toán tài chính quản trị, kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết

1. Kế toán tài chính ở đơn vị chức năng kế toán gồm kế toán tài chủ yếu và kế toán tài chính quản trị.

2. Khi thực hiện các bước kế toán tài bao gồm và kế toán tài chính quản trị, đơn vị kế toán phải thực hiện kế toán tổng hợp và kế toán cụ thể như sau:

a) kế toán tài chính tổng hợp đề xuất thu thập, xử lý, ghi chép và đưa thông tin tổng quát lác về vận động kinh tế, tài chính của đối kháng vị. Kế toán tổng hòa hợp sử dụng đơn vị tiền tệ nhằm phản ánh tình hình tài sản, nguồn xuất hiện tài sản, tình hình và kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán;

b) Kế toán cụ thể phải thu thập, xử lý, ghi chép và đưa thông tin chi ngày tiết bằng đơn vị tiền tệ, đơn vị chức năng hiện trang bị và 1-1 vị thời gian lao hễ theo từng đối tượng người dùng kế toán rõ ràng trong đơn vị kế toán. Kế toán cụ thể minh họa đến kế toán tổng hợp. Số liệu kế toán chi tiết phải khớp đúng với số liệu kế toán tài chính tổng phù hợp trong một kỳ kế toán.

3. Bộ Tài chủ yếu hướng dẫn áp dụng kế toán quản ngại trị phù hợp với từng nghành hoạt động.

Điều 11. Đơn vị tính thực hiện trong kế toán

Đơn vị tính áp dụng trong kế toán gồm:

1. Đơn vị tiền tệ là đồng nước ta (ký hiệu giang sơn là “đ”, ký kết hiệu nước ngoài là “VND”). Vào trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh là ngoại tệ, đề xuất ghi theo nguyên tệ với đồng vn theo tỷ giá hối đoái thực tiễn hoặc quy thay đổi theo tỷ giá hối đoái do ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh, trừ ngôi trường hợp điều khoản có chế độ khác; đối với loại nước ngoài tệ không tồn tại tỷ giá ăn năn đoái cùng với đồng nước ta thì cần quy đổi thông sang 1 loại ngoại tệ tất cả tỷ giá ân hận đoái với đồng Việt Nam.

Đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bởi ngoại tệ thì được chọn 1 loại nước ngoài tệ do cỗ Tài chính quy định làm đơn vị tiền tệ nhằm kế toán, tuy nhiên khi lập báo cáo tài chính thực hiện tại vn phải quy thay đổi ra đồng vn theo tỷ giá ân hận đo�i do bank Nhà nước Việt Nam ra mắt tại thời gian khóa sổ lập báo cáo tài chính, trừ ngôi trường hợp lao lý có pháp luật khác.

2. Đơn vị hiện đồ dùng và đối chọi vị thời hạn lao hễ là solo vị giám sát chính thức của cùng hòa xóm hội công ty nghĩa Việt Nam; trường hợp có sử dụng đơn vị tính toán khác thì cần quy thay đổi ra đối kháng vị giám sát và đo lường chính thức của cùng hòa thôn hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 12. Chữ viết với chữ số thực hiện trong kế toán

1. Chữ viết sử dụng trong kế toán tài chính là giờ đồng hồ Việt. Trường hòa hợp phải sử dụng tiếng nước ngoài trên hội chứng từ kế toán, sổ kế toán tài chính và báo cáo tài chính ở việt nam thì phải áp dụng đồng thời tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

2. Chữ số sử dụng trong kế toán là chữ số ả-Rập: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải kê dấu chấm (.); khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị chức năng phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị.

Điều 13. Kỳ kế toán tài chính

1. Kỳ kế toán bao gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán tài chính quý, kỳ kế toán tháng với được khí cụ như sau:

a) Kỳ kế toán tài chính năm là mười hai tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc điểm riêng về tổ chức, vận động được chọn kỳ kế toán tài chính năm là mười nhị tháng tròn theo năm dương lịch, ban đầu từ đầu ngày thứ nhất tháng vào đầu quý này cho đến khi hết ngày ở đầu cuối của tháng cuối quý trước năm tiếp theo và thông báo cho cơ thùng chính biết;

b) Kỳ kế toán quý là cha tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng vào đầu quý đến không còn ngày cuối cùng của mon cuối quý;

c) Kỳ kế toán tài chính tháng là một tháng, tính từ đầu ngày 01 đến khi kết thúc ngày sau cuối của tháng.

2. Kỳ kế toán tài chính của đơn vị kế toán bắt đầu được ra đời được luật pháp như sau:

a) Kỳ kế toán đầu tiên của bạn mới được thành lập và hoạt động tính từ thời điểm ngày được cấp Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh đến không còn ngày ở đầu cuối của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tài chính tháng theo nguyên tắc tại khoản 1 Điều này;

b) Kỳ kế toán thứ nhất của đơn vị kế toán khác tính từ ngày có hiệu lực thực thi hiện hành ghi bên trên quyết định ra đời đến không còn ngày ở đầu cuối của kỳ kế toán tài chính năm, kỳ kế toán tài chính quý, kỳ kế toán tài chính tháng theo hình thức tại khoản 1 Điều này.

3. Đơn vị kế toán khi chia, tách, vừa lòng nhất, sáp nhập, gửi đổi hiệ tượng sở hữu, giải thể, hoàn thành hoạt cồn hoặc vỡ nợ thì kỳ kế toán sau cùng tính từ trên đầu ngày kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tài chính tháng theo dụng cụ tại khoản 1 Điều này cho đến khi kết thúc ngày trước thời gian ngày ghi trên ra quyết định chia, tách, thích hợp nhất, sáp nhập, đưa đổi vẻ ngoài sở hữu, giải thể, kết thúc hoạt đụng hoặc phá sản đơn vị kế toán bao gồm hiệu lực.

4. Trường hòa hợp kỳ kế toán năm thứ nhất hoặc kỳ kế toán năm ở đầu cuối có thời gian ngắn lại hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp sau hoặc cùng (+) cùng với kỳ kế toán năm ngoái đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán tài chính năm ở đầu cuối phải ngắn lại mười lăm tháng.

Điều 14. các hành vi bị nghiêm cấm

1. Mang mạo, khai man, thỏa thuận hoặc nghiền buộc tín đồ khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tư liệu kế toán.

2. Núm ý, thỏa thuận hợp tác hoặc xay buộc người khác cung cấp, xác thực thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.

3. Để không tính sổ kế toán gia tài của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán.

4. Huỷ bỏ hoặc cố ý làm hư hư tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ quy định trên Điều 40 của dụng cụ này.

5. Ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, cơ chế kế toán sai thẩm quyền.

6. Tận dụng chức vụ, quyền lợi đe dọa, trù dập tín đồ làm kế toán tài chính trong vấn đề thực hiện công việc kế toán.

7. Bạn có trọng trách quản lý, điều hành đơn vị chức năng kế toán kiêm làm cho kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, phân phối tài sản, trừ doanh nghiệp bốn nhân, hộ kinh doanh cá thể.

8. Bố trí người làm cho kế toán, bạn làm kế toán tài chính trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 50 và Điều 53 của mức sử dụng này.

9. Những hành vi không giống về kế toán mà điều khoản nghiêm cấm.

Điều 15. giá trị của tài liệu, số liệu kế toán

1. Tài liệu, số liệu kế toán có giá trị pháp lý về thực trạng kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán cùng được sử dụng để chào làng công khai theo khí cụ của pháp luật.

2. Tài liệu, số liệu kế toán tài chính là cơ sở để kiến tạo và xét ưng chuẩn kế hoạch, dự toán, quyết toán, xem xét, xử lý vi phạm pháp luật.

Điều 16. Trách nhiệm quản ngại lý, sử dụng, cung ứng thông tin, tài liệu kế toán

1. Đơn vị kế toán có nhiệm vụ quản lý, sử dụng, bảo quản và tàng trữ tài liệu kế toán.

2. Đơn vị kế toán gồm trách nhiệm cung ứng thông tin, tài liệu kế toán tài chính kịp thời, đầy đủ, trung thực, sáng tỏ cho tổ chức, cá nhân theo công cụ của pháp luật.

 

CHƯƠNG IINỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN

 

MỤC 1CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

 

Điều 17. Nội dung triệu chứng từ kế toán

1. Bệnh từ kế toán nên có những nội dung hầu hết sau đây:

a) Tên cùng số hiệu của triệu chứng từ kế toán;

b) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;

c) Tên, địa chỉ cửa hàng của đơn vị chức năng hoặc cá nhân lập triệu chứng từ kế toán;

d) Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán;

đ) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài thiết yếu phát sinh;

e) Số lượng, 1-1 giá với số tiền của nhiệm vụ kinh tế, tài chính ghi bởi số; tổng số tiền của bệnh từ kế toán dùng để làm thu, đưa ra tiền ghi ngay số và bởi chữ;

g) Chữ ký, họ với tên của fan lập, bạn duyệt và những người có tương quan đến hội chứng từ kế toán.

2. ngoài các nội dung đa phần của triệu chứng từ kế toán chính sách tại khoản 1 Điều này, hội chứng từ kế toán rất có thể có thêm đa số nội dung khác theo từng loại bệnh từ.

Điều 18. bệnh từ điện tử

1. Chứng từ điện tử được coi là chứng từ kế toán tài chính khi có các nội dung công cụ tại Điều 17 của cơ chế này cùng được mô tả dưới dạng tài liệu điện tử, được mã hóa mà không bị đổi khác trong quy trình truyền qua mạng máy tính xách tay hoặc bên trên vật mang tin như băng từ, đĩa từ, những loại thẻ thanh toán.

2. Chính phủ quy định cụ thể về bệnh từ năng lượng điện tử.

Điều 19. Lập triệu chứng từ kế toán

1. Những nghiệp vụ ghê tế, tài thiết yếu phát sinh liên quan đến hoạt động vui chơi của đơn vị kế toán tài chính đều phải khởi tạo chứng trường đoản cú kế toán. Chứng từ kế toán tài chính chỉ được lập một lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính.

2. Triệu chứng từ kế toán yêu cầu được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác theo nội dung giải pháp trên mẫu. Vào trường hợp bệnh từ kế toán chưa xuất hiện quy định mẫu mã thì đơn vị kế toán được từ lập triệu chứng từ kế toán tài chính nhưng đề nghị có không hề thiếu các nội dung vẻ ngoài tại Điều 17 của nguyên lý này.

3. Nội dung nhiệm vụ kinh tế, tài chính trên giấy kế toán ko được viết tắt, ko được tẩy xóa, sửa chữa; lúc viết buộc phải dùng cây bút mực, số cùng chữ viết buộc phải liên tục, không ngắt quãng, địa điểm trống đề xuất gạch chéo; triệu chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa đều không tồn tại giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán. Khi viết sai vào mẫu triệu chứng từ kế toán tài chính thì đề nghị huỷ bỏ bằng phương pháp gạch chéo cánh vào hội chứng từ viết sai.

4. Hội chứng từ kế toán nên được lập đủ số liên quy định. Trường hợp phải tạo nhiều liên triệu chứng từ kế toán mang đến một nghiệp vụ kinh tế, tài chủ yếu thì nội dung các liên bắt buộc giống nhau. Bệnh từ kế toán do đơn vị kế toán cách thức tại những điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của mức sử dụng này lập để giao dịch với tổ chức, cá nhân bên ngoài đơn vị kế toán thì liên gởi cho bên ngoài phải có dấu của đơn vị kế toán.

5. Tín đồ lập, người ký lưu ý và những người khác ký kết tên trên chứng từ kế toán phải chịu trách nhiệm về nội dung của triệu chứng từ kế toán.

6. Chứng từ kế toán được lập bên dưới dạng hội chứng từ điện tử buộc phải tuân theo lao lý tại Điều 18 của luật pháp này với khoản 1, khoản 2 Điều này. Bệnh từ năng lượng điện tử phải được in ra giấy và lưu trữ theo biện pháp tại Điều 40 của hình thức này.

Điều 20. Ký triệu chứng từ kế toán

1. Triệu chứng từ kế toán phải có một cách đầy đủ chữ ký. Chữ ký trên giấy kế toán buộc phải được ký bằng bút mực. Ko được ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ hoặc đóng lốt chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một fan phải thống nhất.

2. Chữ ký trên giấy kế toán cần do người có thẩm quyền hoặc bạn được uỷ quyền ký. Nghiêm cấm ký bệnh từ kế toán tài chính khi không ghi đủ nội dung triệu chứng từ thuộc trọng trách của tín đồ ký.

3. Bệnh từ kế toán chi tiền bắt buộc do người dân có thẩm quyền ký duyệt đưa ra và kế toán tài chính trưởng hoặc tín đồ được uỷ quyền ký trước lúc thực hiện. Chữ ký trên giấy kế toán dùng để chi tiền đề xuất ký theo từng liên.

4. Hội chứng từ năng lượng điện tử phải bao gồm chữ ký điện tử theo qui định của pháp luật.

Điều 21. Hóa đơn bán sản phẩm

1. Tổ chức, cá nhân khi bán sản phẩm hoá hoặc cung ứng dịch vụ phải khởi tạo hóa đơn bán hàng giao cho khách hàng. Trường hợp kinh doanh nhỏ hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ bên dưới mức tiền hiện tượng mà người mua hàng không yêu cầu thì chưa phải lập hóa solo bán hàng. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định rõ ràng các ngôi trường hợp bán sản phẩm và nấc tiền bán sản phẩm không phải khởi tạo hóa đơn bán hàng.

2. Tổ chức, cá nhân khi mua hàng hóa hoặc được hỗ trợ dịch vụ gồm quyền yêu cầu người bán hàng, người hỗ trợ dịch vụ lập, giao hóa đơn bán hàng cho mình.

3. Hóa đơn bán hàng được thể hiện bằng các vẻ ngoài sau đây:

a) Hóa solo theo mẫu in sẵn;

b) Hóa 1-1 in từ máy;

c) Hóa đối kháng điện tử;

d) Tem, vé, thẻ in sẵn giá thanh toán.

4. Bộ Tài chính quy định mẫu hóa đơn, tổ chức triển khai in, kiến thiết và thực hiện hóa 1-1 bán hàng. Ngôi trường hợp tổ chức hoặc cá thể tự in hóa đơn bán sản phẩm thì bắt buộc được cơ hậu sự chính bao gồm thẩm quyền đồng ý bằng văn phiên bản trước lúc thực hiện.

5. Tổ chức, cá thể khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ nếu như không lập, không giao hóa đơn bán hàng hoặc lập hóa đơn bán hàng không đúng chế độ tại Điều 19 và Điều trăng tròn của cơ chế này và những khoản 1, 2, 3 cùng 4 Điều này thì bị xử lý theo giải pháp của pháp luật.

Điều 22. quản lí lý, áp dụng chứng từ kế toán

1.Thông tin, số liệu trên chứng từ kế toán là căn cứ để ghi sổ kế toán.

2. Chứng từ kế toán yêu cầu được thu xếp theo ngôn từ kinh tế, theo trình tự thời hạn và bảo quản bình yên theo hiện tượng của pháp luật.

3. Chỉ ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền mới gồm quyền trợ thời giữ, trưng thu hoặc niêm phong triệu chứng từ kế toán. Trường vừa lòng tạm duy trì hoặc trưng thu thì cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền đề nghị sao chụp hội chứng từ bị nhất thời giữ, bị tịch thu cùng ký chứng thực trên hội chứng từ sao chụp; đôi khi lập biên phiên bản ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán tài chính bị tạm giữ hoặc bị tịch kí và ký kết tên, đóng dấu.

4. Cơ quan gồm thẩm quyền niêm phong triệu chứng từ kế toán phải lập biên bản, ghi rõ lý do, con số từng loại bệnh từ kế toán bị niêm phong và ký kết tên, đóng góp dấu.

 

MỤC 2TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ SỔ KẾ TOÁN

 

Điều 23. tài khoản kế toán và khối hệ thống tài khoản kế toán tài chính

1. Tài khoản kế toán dùng để làm phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ tởm tế, tài chính theo ngôn từ kinh tế.

2. Khối hệ thống tài khoản kế toán gồm những tài khoản kế toán nên sử dụng. Mỗi đơn vị chức năng kế toán phải áp dụng một hệ thống tài khoản kế toán.

3. Cỗ Tài chủ yếu quy định rõ ràng về tài khoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toán.

Điều 24.

Xem thêm: Amazon ( công ty amazon là gì, những điều bạn cần biết về bán hàng amazon

chọn lọc áp dụng khối hệ thống tài khoản kế toán tài chính

1. Đơn vị kế toán phải địa thế căn cứ vào khối hệ thống tài khoản kế toán do cỗ Tài bao gồm quy định để chọn hệ thống tài khoản kế toán áp dụng ở solo vị.

2. Đơn vị kế toán được chi tiết các thông tin tài khoản kế toán vẫn chọn giao hàng yêu cầu cai quản của solo vị.

Điều 25. Sổ kế toán tài chính và khối hệ thống sổ kế toán

1. Sổ kế toán dùng để ghi chép, khối hệ thống và lưu giữ tổng thể các nghiệp vụ kinh tế, tài chủ yếu đã tạo nên có liên quan đến đơn vị chức năng kế toán.

2. Sổ kế toán bắt buộc ghi rõ tên đơn vị chức năng kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của fan lập sổ, kế toán tài chính trưởng với người đại diện thay mặt theo quy định của đơn vị chức năng kế toán; số trang; đóng dấu gần kề lai.

3. Sổ kế toán nên có những nội dung đa số sau đây:

a) Ngày, mon ghi sổ;

b) Số hiệu cùng ngày, mon của bệnh từ kế toán dùng làm địa thế căn cứ ghi sổ;

c) nắm tắt ngôn từ của nhiệm vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

d) Số tiền của nhiệm vụ kinh tế, tài bao gồm phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán;

đ) Số dư đầu kỳ, số tiền phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ.

4. Sổ kế toán tất cả sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán đưa ra tiết.

5. Cỗ Tài chính quy định cụ thể về hình thức kế toán, hệ thống sổ kế toán với sổ kế toán.

Điều 26. chọn lọc áp dụng hệ thống sổ kế toán

1. Mỗi đơn vị chức năng kế toán chỉ bao gồm một hệ thống sổ kế toán cho 1 kỳ kế toán năm.

2. Đơn vị kế toán phải căn cứ vào khối hệ thống sổ kế toán do bộ Tài thiết yếu quy định để lựa chọn một hệ thống sổ kế toán vận dụng ở solo vị.

3. Đơn vị kế toán tài chính được rõ ràng hoá các sổ kế toán đã lựa chọn để giao hàng yêu ước kế toán của 1-1 vị.

Điều 27. Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán tài chính

1. Sổ kế toán đề nghị mở vào đầu kỳ kế toán năm; so với đơn vị kế toán mới thành lập, sổ kế toán yêu cầu mở từ thời điểm ngày thành lập.

2. Đơn vị kế toán tài chính phải địa thế căn cứ vào hội chứng từ kế toán nhằm ghi sổ kế toán.

3. Sổ kế toán đề xuất ghi kịp thời, rõ ràng, vừa đủ theo các nội dung của sổ. Thông tin, số liệu ghi vào sổ kế toán phải thiết yếu xác, trung thực, đúng với triệu chứng từ kế toán.

4. Bài toán ghi sổ kế toán đề nghị theo trình tự thời gian phát sinh của nhiệm vụ kinh tế, tài chính. Thông tin, số liệu ghi bên trên sổ kế toán của năm tiếp theo phải kế tiếp thông tin, số liệu ghi bên trên sổ kế toán tài chính của năm kia liền kề. Sổ kế toán đề xuất ghi liên tục từ khi mở sổ cho đến lúc khóa sổ.

5. Thông tin, số liệu trên sổ kế toán bắt buộc được ghi bằng bút mực; không ghi xen thêm vào phía bên trên hoặc phía dưới; không ghi chồng lên nhau; ko ghi giải pháp dòng; trường hợp ghi không hết trang sổ đề xuất gạch chéo cánh phần không ghi; khi ghi không còn trang nên cộng số liệu tổng số của trang và nhảy số liệu tổng cộng sang trang kế tiếp.

6. Đơn vị kế toán yêu cầu khóa sổ kế toán tài chính vào thời điểm cuối kỳ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính và những trường đúng theo khóa sổ kế toán khác theo giải pháp của pháp luật.

7. Đơn vị kế toán tài chính được ghi sổ kế toán thủ công hoặc ghi sổ kế toán bằng máy vi tính. Trường hòa hợp ghi sổ kế toán bằng máy vi tính thì phải triển khai các biện pháp về sổ kế toán tài chính tại Điều 25, Điều 26 của qui định này và những khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều này. Sau thời điểm khóa sổ kế toán tài chính trên sản phẩm vi tính buộc phải in sổ kế toán ra giấy và đóng thành quyển riêng cho từng kỳ kế toán năm.

Điều 28. sửa chữa sổ kế toán

1. Khi phát hiện nay sổ kế toán tài chính ghi thủ công có không đúng sót thì không được tẩy xóa làm mất dấu dấu thông tin, số liệu ghi sai mà phải thay thế theo 1 trong ba phương thức sau:

a) Ghi cải chính bằng cách gạch một con đường thẳng vào vị trí sai cùng ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải bao gồm chữ ký của kế toán tài chính trưởng mặt cạnh;

b) Ghi số âm bằng cách ghi lại số sai bởi mực đỏ hoặc khắc ghi số không đúng trong vết ngoặc đơn, sau đó lưu lại số đúng cùng phải gồm chữ ký của kế toán trưởng mặt cạnh;

c) Ghi bửa sung bằng cách lập “chứng tự ghi sổ té sung” với ghi thêm số chênh lệch thiếu mang lại đủ.

2. Trường thích hợp phát hiện nay sổ kế toán gồm sai sót trước khi report tài bao gồm năm được nộp đến cơ quan bên nước gồm thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán tài chính của năm đó.

3. Trường hợp phát hiện tại sổ kế toán bao gồm sai sót sau khi report tài chính năm sẽ nộp cho cơ quan đơn vị nước có thẩm quyền thì phải thay thế trên sổ kế toán tài chính của năm đang phát hiện nay sai sót với ghi chú vào dòng xoáy cuối của sổ kế toán tài chính năm có sai sót.

4. Sửa chữa sổ kế toán tài chính trong trường hợp ghi sổ sử dụng máy vi tính:

a) Trường phù hợp phát hiện tại sai sót trước khi báo cáo tài thiết yếu năm được nộp đến cơ quan công ty nước gồm thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán tài chính của năm đó trên lắp thêm vi tính;

b) Trường hòa hợp phát hiện sai sót sau khi report tài chủ yếu năm đang nộp đến cơ quan đơn vị nước bao gồm thẩm quyền thì phải sửa chữa thay thế trực tiếp vào sổ kế toán tài chính của năm đã phát hiện sai sót trên trang bị vi tính với ghi chú vào dòng xoáy cuối của sổ kế toán năm bao gồm sai sót;

c) sửa chữa sổ kế toán trong trường thích hợp ghi sổ bằng máy vi tính được thực hiện theo cách thức quy định trên điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều này.

 

MỤC 3BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

Điều 29. report tài bao gồm

1. Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn chỉnh mực kế toán và chính sách kế toán dùng làm tổng hợp cùng thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị chức năng kế toán.

2. Báo cáo tài thiết yếu của đơn vị kế toán thuộc chuyển động thu, chi chi tiêu nhà nước, phòng ban hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức có áp dụng kinh phí giá thành nhà nước và đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai không sử dụng kinh phí giá thành nhà nước gồm:

a) Bảng bằng phẳng tài khoản;

b) báo cáo thu, chi;

c) bạn dạng thuyết minh báo cáo tài chính;

d) Các báo cáo khác theo luật pháp của pháp luật.

3. Report tài chủ yếu của đơn vị chức năng kế toán thuộc vận động kinh doanh gồm:

a) Bảng cân đối kế toán;

b) báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

c) báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ;

d) phiên bản thuyết minh báo cáo tài chính.

4. Cỗ Tài chính quy định ví dụ về report tài chính cho từng lĩnh vực hoạt động.

Điều 30. Lập báo cáo tài chủ yếu

1. Đơn vị kế toán bắt buộc lập báo cáo tài bao gồm vào vào cuối kỳ kế toán năm; trường hợp quy định có cách thức lập report tài thiết yếu theo kỳ kế toán khác thì đơn vị chức năng kế toán phải tạo theo kỳ kế toán đó.

2. Việc lập report tài chủ yếu phải căn cứ vào số liệu sau khoản thời gian khóa sổ kế toán. Đơn vị kế toán cung cấp trên cần lập báo cáo tài chủ yếu tổng hòa hợp hoặc báo cáo tài chính hợp độc nhất vô nhị dựa trên report tài chính của các đơn vị kế toán trong cùng đơn vị chức năng kế toán cấp trên.

3. Báo cáo tài bao gồm phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày đồng hóa giữa các kỳ kế toán; trường hợp báo cáo tài thiết yếu trình bày không giống nhau giữa các kỳ kế toán tài chính thì buộc phải thuyết minh rõ lý do.

4. Report tài chính phải được tín đồ lập, kế toán tài chính trưởng với người đại diện thay mặt theo luật pháp của đơn vị kế toán ký. Người ký report tài chủ yếu phải chịu trách nhiệm về câu chữ của báo cáo.

Điều 31. Thời hạn nộp report tài chính

1. Report tài chủ yếu năm của đơn vị chức năng kế toán buộc phải được nộp mang lại cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày xong kỳ kế toán năm theo lao lý của pháp luật; đối với report quyết toán ngân sách chi tiêu thì thời hạn nộp report được tiến hành theo hiện tượng của thiết yếu phủ.

2. Chính phủ nước nhà quy định ví dụ thời hạn nộp report tài chính, report quyết toán ngân sách cho từng lĩnh vực hoạt động và từng cấp quản lý.

Điều 32. câu chữ công khai report tài thiết yếu

1. Văn bản công khai báo cáo tài chính của đơn vị kế toán thuộc chuyển động thu, chi ngân sách nhà nước, ban ngành hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí giá thành nhà nước và đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức không áp dụng kinh phí chi phí nhà nước gồm:

a) Đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi túi tiền nhà nước công khai minh bạch quyết toán thu, chi giá cả nhà nước năm;

b) Đơn vị kế toán là cơ quan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai có sử dụng kinh phí giá thành nhà nước công khai quyết toán thu, chi chi tiêu nhà nước năm và các khoản thu, bỏ ra tài chính khác;

c) Đơn vị kế toán tài chính là đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí chi phí nhà nước công khai minh bạch quyết toán thu, chi tài chủ yếu năm;

d) Đơn vị kế toán tất cả sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân công khai minh bạch mục đích huy động và sử dụng những khoản đóng góp góp, đối tượng người sử dụng đóng góp, mức huy động, kết quả sử dụng cùng quyết toán thu, bỏ ra từng khoản đóng góp góp.

2. Câu chữ công khai report tài bao gồm của đơn vị kế toán thuộc vận động kinh doanh gồm:

a) tình trạng tài sản, nợ đề nghị trả với vốn công ty sở hữu;

b) Kết quả chuyển động kinh doanh;

c) Trích lập với sử dụng các quỹ;

d) thu nhập của fan lao động.

3. Báo cáo tài bao gồm của đơn vị kế toán đang được truy thuế kiểm toán khi công khai minh bạch phải kèm theo tóm lại của tổ chức kiểm toán.

Điều 33. bề ngoài và thời hạn công khai báo cáo tài bao gồm

1. Vấn đề công khai báo cáo tài chính được tiến hành theo những hình thức:

a) xây đắp ấn phẩm;

b) thông báo bằng văn bản;

c) Niêm yết;

d) Các vẻ ngoài khác theo pháp luật của pháp luật.

2. Đơn vị kế toán thuộc vận động thu, chi giá thành nhà nước phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền duyệt.

3. Đơn vị kế toán là cơ quan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí túi tiền nhà nước và đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức không áp dụng kinh phí giá thành nhà nước, đơn vị chức năng kế toán gồm sử dụng các khoản góp phần của nhân dân đề xuất công khai report tài bao gồm năm trong thời hạn tía mươi ngày, tính từ lúc ngày được cấp tất cả thẩm quyền duyệt.

4. Đơn vị kế toán thuộc chuyển động kinh doanh đề xuất công khai báo cáo tài chủ yếu năm trong thời hạn một trăm nhì mươi ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Điều 34. Kiểm toán report tài chủ yếu

1. Báo cáo tài thiết yếu năm của đơn vị kế toán mà điều khoản quy định phải truy thuế kiểm toán thì yêu cầu được kiểm toán trước lúc nộp mang lại cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền và trước lúc công khai.

2. Đơn vị kế toán khi được truy thuế kiểm toán phải tuân thủ không thiếu các quy định của lao lý về kiểm toán.

3. Report tài chính đã được kiểm toán khi nộp đến cơ quan đơn vị nước có thẩm quyền lý lẽ tại Điều 31 của nguyên tắc này phải có báo cáo kiểm toán thêm kèm.

 

MỤC 4KIỂM TRA KẾ TOÁN

Điều 35. kiểm tra kế toán

Đơn vị kế toán buộc phải chịu sự kiểm soát kế toán của cơ quan gồm thẩm quyền và không thực sự một lần đánh giá cùng một nội dung trong một năm. Việc kiểm tra kế toán chỉ được tiến hành khi có ra quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo cách thức của pháp luật.

Điều 36. Nội dung kiểm tra kế toán

1. Nội dung đánh giá kế toán gồm:

a) soát sổ việc thực hiện các nội dung công tác kế toán;

b) Kiểm tra bài toán tổ chức bộ máy kế toán và tín đồ làm kế toán;

c) Kiểm tra việc tổ chức quản lý và vận động nghề nghiệp kế toán;

d) Kiểm tra bài toán chấp hành các quy định khác của điều khoản về kế toán.

2. Nội dung khám nghiệm kế toán cần được xác định trong đưa ra quyết định kiểm tra.

Điều 37. Quyền và trọng trách của đoàn bình chọn kế toán

1. Khi chất vấn kế toán, đoàn bình chọn kế toán phải xuất trình quyết định kiểm tra kế toán. Đoàn đánh giá kế toán có quyền yêu thương cầu đơn vị chức năng kế toán được kiểm tra hỗ trợ tài liệu kế toán tài chính có liên quan đến nội dung chất vấn kế toán cùng giải trình khi đề nghị thiết.

2. Khi kết thúc kiểm tra kế toán, đoàn soát sổ kế toán phải lập biên bản kiểm tra kế toán và giao cho đơn vị kế toán được chất vấn một bản; giả dụ phát hiện gồm vi phi pháp luật về kế toán thì xử trí theo thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử trí theo dụng cụ của pháp luật.

3. Trưởng đoàn kiểm tra kế toán tài chính phải phụ trách về các kết luận kiểm tra.

4. Đoàn chất vấn kế toán phải tuân thủ trình tự, nội dung, phạm vi và thời gian kiểm tra, ko được làm ảnh hưởng đến hoạt động thông thường và không được sách nhiễu đơn vị chức năng kế toán được kiểm tra.

Điều 38. nhiệm vụ và quyền của đơn vị chức năng kế toán được đánh giá kế toán

1. Đơn vị kế toán tài chính được soát sổ kế toán tất cả trách nhiệm:

a) cung cấp cho đoàn kiểm soát kế toán tài liệu kế toán có tương quan đến nội dung kiểm soát và giải trình những nội dung theo yêu ước của đoàn kiểm tra;

b) Thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra kế toán.

2. Đơn vị kế toán được bình chọn kế toán có quyền:

a) lắc đầu kiểm tra ví như thấy việc kiểm tra sai thẩm quyền hoặc nội dung kiểm soát trái với hiện tượng tại Điều 36 của phương pháp này;

b) khiếu nại về tóm lại của đoàn chất vấn kế toán với cơ quan bao gồm thẩm quyền quyết định kiểm tra kế toán; trường hòa hợp không gật đầu đồng ý với kết luận của cơ quan bao gồm thẩm quyền quyết định kiểm tra kế toán thì thực hiện theo chế độ của pháp luật.

 

MỤC 5KIỂM KÊ TÀI SẢN, BẢO QUẢN, LƯU TRỮ TÀI LIỆU KẾ TOÁN

 

Điều 39. Kiểm kê tài sản

1. Kiểm kê gia sản là việc cân, đong, đo, đếm số lượng; chứng thực và reviews chất lượng, quý giá của tài sản, nguồn vốn hiện có tại thời khắc kiểm kê nhằm kiểm tra, so sánh với số liệu vào sổ kế toán.

2. Đơn vị kế toán cần kiểm kê tài sản trong số trường vừa lòng sau:

a) vào cuối kỳ kế toán năm, trước lúc lập report tài chính;

b) Chia, tách, vừa lòng nhất, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản hoặc bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp;

c) đưa đổi vẻ ngoài sở hữu doanh nghiệp;

d) xẩy ra hỏa hoạn, cộng đồng lụt và các thiệt hại phi lý khác;

đ) Đánh giá chỉ lại gia tài theo quyết định của cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền;

e) những trường vừa lòng khác theo công cụ của pháp luật.

3. Sau khoản thời gian kiểm kê tài sản, đơn vị chức năng kế toán bắt buộc lập report tổng hợp tác dụng kiểm kê. Trường hợp có chênh lệch thân số liệu thực tiễn kiểm kê với số liệu ghi bên trên sổ kế toán, đơn vị chức năng kế toán phải khẳng định nguyên nhân và nên phản ánh số chênh lệch và kết quả xử lý vào sổ kế toán trước lúc lập báo cáo tài chính.

4. Vấn đề kiểm kê cần phản ánh đúng thực tiễn tài sản, nguồn có mặt tài sản. Fan lập cùng ký report tổng hợp công dụng kiểm kê phải phụ trách về tác dụng kiểm kê.

Điều 40. Bảo quản, tàng trữ tài liệu kế toán tài chính

1. Tư liệu kế toán đề nghị được đơn vị kế toán bảo vệ đầy đủ, bình an trong quy trình sử dụng và lưu trữ.

2. Tài liệu kế toán lưu trữ phải là bản chính. Trường hợp tài liệu kế toán tài chính bị trợ thì giữ, bị tịch kí thì phải gồm biên phiên bản kèm theo bạn dạng sao chụp tất cả xác nhận; ví như bị mất hoặc bị huỷ hoại thì phải có biên phiên bản kèm theo bản sao chụp hoặc xác nhận.

3. Tài liệu kế toán bắt buộc đưa vào tàng trữ trong thời hạn mười nhị tháng, kể từ ngày dứt kỳ kế toán năm hoặc kết thúc công việc kế toán.

4. Người đại diện theo lao lý của đơn vị chức năng kế toán chịu trách nhiệm tổ chức bảo quản, tàng trữ tài liệu kế toán.

5. Tư liệu kế toán nên được tàng trữ theo thời hạn sau đây:

a) tối thiểu năm năm so với tài liệu kế toán cần sử dụng cho quản lý, điều hành quản lý của đơn vị kế toán, gồm cả bệnh từ kế toán tài chính không áp dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính;

b) về tối thiểu mười năm đối với chứng từ kế toán áp dụng trực tiếp nhằm ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, sổ kế toán tài chính và báo cáo tài chính năm, trừ trường hợp luật pháp có luật pháp khác;

c) lưu trữ vĩnh viễn đối với tài liệu kế toán bao gồm tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về ghê tế, an ninh, quốc phòng.

6. Chính phủ nước nhà quy định rõ ràng từng các loại tài liệu kế toán đề xuất lưu trữ, thời hạn lưu trữ, thời điểm tính thời hạn lưu trữ quy định trên khoản 5 Điều này, nơi lưu trữ và giấy tờ thủ tục tiêu huỷ tài liệu kế toán lưu lại trữ.

Điều 41. quá trình kế toán trong trường hợp tài liệu kế toán tài chính bị mất hoặc bị huỷ hoại

Khi phát hiện nay tài liệu kế toán tài chính bị mất hoặc bị huỷ hoại, đơn vị chức năng kế toán phải triển khai ngay các công việc sau đây:

1. Kiểm tra, khẳng định và lập biên bản về số lượng, hiện nay trạng, lý do tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại và thông báo cho tổ chức, cá thể có tương quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

2. Tổ chức hồi sinh lại tài liệu kế toán tài chính bị hỏng hỏng;

3. Contact với tổ chức, cá nhân có giao dịch thanh toán tài liệu, số liệu kế toán và để được sao chụp hoặc chứng thực lại tài liệu kế toán tài chính bị mất hoặc bị huỷ hoại;

4. Đối cùng với tài liệu kế toán có liên quan đến gia sản nhưng ko thể phục hồi bằng những biện pháp mức sử dụng tại khoản 2 và khoản 3 Điều này thì cần kiểm kê gia tài để lập lại tài liệu kế toán tài chính bị mất hoặc bị huỷ hoại.

 

MỤC 6CÔNG VIỆC KẾ TOÁN vào TRƯỜNG HỢP ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU, GIẢI THỂ, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG, PHÁ SẢN

 

Điều 42. công việc kế toán vào trường vừa lòng chia đơn vị kế toán

1. Đơn vị kế toán tài chính bị chia thành các đơn vị chức năng kế toán new phải triển khai các các bước sau đây:

a) Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, khẳng định nợ chưa thanh toán, lập report tài chính;

b) phân loại tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên bạn dạng bàn giao cùng ghi sổ kế toán theo biên bản bàn giao;

c) chuyển nhượng bàn giao tài liệu kế toán liên quan đến tài sản, nợ không thanh toán cho các đơn vị kế toán tài chính mới.

2. Đơn vị kế toán mới được thành lập căn cứ vào biên bạn dạng bàn giao mở sổ kế toán cùng ghi sổ kế toán theo nguyên tắc của qui định này.

Điều 43. công việc kế toán trong trường hợp bóc đơn vị kế toán

1. Đơn vị kế toán tài chính bị bóc một thành phần để ra đời đơn vị kế toán mới phải triển khai các các bước sau đây:

a) Kiểm kê tài sản, khẳng định nợ chưa thanh toán giao dịch của bộ phận được tách;

b) bàn giao tài sản, nợ chưa thanh toán giao dịch của thành phần được tách, lập biên bạn dạng bàn giao với ghi sổ kế toán theo biên phiên bản bàn giao;

c) bàn giao tài liệu kế toán tương quan đến tài sản, nợ chưa thanh toán cho đơn vị kế toán mới; đối với tài liệu kế toán tài chính không bàn giao thì đơn vị chức năng kế toán bị bóc tách lưu trữ theo giải pháp tại Điều 40 của phép tắc này.

2. Đơn vị kế toán bắt đầu được ra đời căn cứ vào biên phiên bản bàn giao mở sổ kế toán với ghi sổ kế toán theo dụng cụ của pháp luật này.

Điều 44. các bước kế toán trong trường hòa hợp hợp nhất những đơn vị kế toán tài chính

1. Các đơn vị kế toán tài chính hợp nhất thành đơn vị chức năng kế toán bắt đầu thì từng đơn vị kế toán bị hợp nhất phải triển khai các công việc sau đây:

a) Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác minh nợ không thanh toán, lập report tài chính;

b) Bàn giao toàn cục tài sản, nợ không thanh toán, lập biên bạn dạng bàn giao cùng ghi sổ kế toán theo biên bạn dạng bàn giao;

c) Bàn giao toàn cục tài liệu kế toán tài chính cho đơn vị chức năng kế toán thích hợp nhất.

2. Đơn vị kế toán hợp độc nhất vô nhị phải tiến hành các các bước sau đây:

a) căn cứ vào các biên bản bàn giao, mở sổ kế toán với ghi sổ kế toán;

b) Tổng hợp báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán tài chính bị hợp độc nhất vô nhị thành báo cáo tài chủ yếu của đơn vị chức năng kế toán thích hợp nhất.

Điều 45. công việc kế toán vào trường hòa hợp sáp nhập đơn vị chức năng kế toán

1. Đơn vị kế toán sáp nhập vào đơn vị kế toán không giống phải thực hiện các các bước sau đây:

a) Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ không thanh toán, lập report tài chính;

b) Bàn giao tổng thể tài sản, nợ không thanh toán, lập biên phiên bản bàn giao cùng ghi sổ kế toán tài chính theo biên bạn dạng bàn giao;

c) Bàn giao tổng thể tài liệu kế toán cho đơn vị chức năng kế toán nhấn sáp nhập.

2. Đơn vị kế toán nhấn sáp nhập địa thế căn cứ vào biên bạn dạng bàn giao ghi sổ kế toán tài chính theo phương pháp của khí cụ này.

Điều 46. các bước kế toán trong trường hợp chuyển đổi hiệ tượng sở hữu

1. Đơn vị kế toán gửi đổi hiệ tượng sở hữu phải triển khai các công việc sau đây:

a) Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác minh nợ không thanh toán, lập báo cáo tài chính;

b) Bàn giao toàn bộ tài sản, nợ không thanh toán, lập biên bạn dạng bàn giao và ghi sổ kế toán theo biên bản bàn giao;

c) Bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán cho đơn vị chức năng kế toán có hình thức sở hữu mới.

2. Đơn vị kế toán tài chính có bề ngoài sở hữu mới căn cứ vào biên phiên bản bàn giao mở sổ kế toán với ghi sổ kế toán tài chính theo quy định của công cụ này.

Điều 47. quá trình kế toán vào trường đúng theo giải thể, xong hoạt động, phá sản

1. Đơn vị kế toán bị giải thể hoặc ngừng hoạt rượu cồn phải tiến hành các công việc sau đây:

a) Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ không thanh toán, lập report tài chính;

b) Mở sổ kế toán tài chính theo dõi các nghiệp vụ kinh tế, tài chính tương quan đến giải thể, xong xuôi hoạt động;

c) bàn giao tài liệu kế toán của đơn vị kế toán giải thể hoặc dứt hoạt động sau thời điểm xử lý xong cho đơn vị chức năng kế toán cấp trên hoặc tổ chức, cá nhân lưu trữ theo giải pháp tại Điều 40 của cách thức này.

2. Ngôi trường hợp đơn vị chức năng kế toán bị tuyên ba phá sản thì Toà án tuyên ba phá sản chỉ định tín đồ thực hiện quá trình kế toán theo luật pháp tại khoản 1 Điều này.

 

CHƯƠNG IIITỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN

 

Điều 48. Tổ chức máy bộ kế toán

1. Đơn vị kế toán buộc phải tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm cho kế toán hoặc thuê có tác dụng kế toán.

2. Đơn vị kế toán tài chính phải bố trí người làm cho kế toán trưởng. Ngôi trường hợp đơn vị kế toán chưa sắp xếp được người làm kế toán trưởng thì buộc phải cử tín đồ phụ trách kế toán tài chính hoặc thuê người làm kế toán trưởng (sau trên đây kế toán trưởng và fan phụ trách kế toán gọi chung là kế toán tài chính trưởng).

3. Trường thích hợp cơ quan, doanh nghiệp có đơn vị kế toán cấp cho trên và đơn vị kế toán cấp cửa hàng thì tổ chức cỗ máy kế toán theo mức sử dụng của pháp luật.

Điều 49. Trách nhiệm của người thay mặt theo điều khoản của đơn vị kế toán

1. Tổ chức máy bộ kế toán, sắp xếp người có tác dụng kế toán, người làm kế toán tài chính trưởng theo đúng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại qui định này.

2. Ra quyết định thuê làm cho kế toán, thuê làm kế toán trưởng.

3. Tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán theo hiện tượng của pháp luật về kế toán và chịu trách nhiệm về hậu quả vày những sai trái mà lại mình khiến ra.

Điều 50. Tiêu chuẩn, quyền và nhiệm vụ của fan làm kế toán tài chính

1. Người làm kế toán buộc phải có những tiêu chuẩn sau đây:

a) gồm phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, gồm ý thức chấp hành pháp luật;

b) Có chuyên môn chuyên môn, nhiệm vụ về kế toán.

2. Tín đồ làm kế toán gồm quyền độc lập về siêng môn, nhiệm vụ kế toán.

3. Người làm kế toán bao gồm trách nhiệm vâng lệnh các qui định của điều khoản về kế toán, tiến hành các quá trình được phân công và chịu trách nhiệm về siêng môn, nghiệp vụ của mình. Khi biến hóa người có tác dụng kế toán, bạn làm kế toán tài chính cũ cần có trách nhiệm bàn giao quá trình kế toán và tài liệu kế toán cho những người làm kế toán tài chính mới. Bạn làm kế toán cũ phải phụ trách về các bước kế toán trong thời hạn mình làm kế toán.

Điều 51. những người không được gia công kế toán

1. Bạn chưa thành niên; người bị tinh giảm hoặc mất năng lực hành vi dân sự; bạn đang bắt buộc đưa vào các đại lý giáo dục, đại lý chữa bệnh hoặc bị quản thúc hành chính.

2. Người hiện giờ đang bị cấm hành nghề, cấm làm kế toán theo bản án hoặc đưa ra quyết định của Tòa án; người hiện giờ đang bị truy cứu trọng trách hình sự; người đang nên chấp hành hình phạt tù túng hoặc đã bị kết án về một trong những tội về khiếp tế, về chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà không được xóa án tích.

3. Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người dân có trách nhiệm quản lý điều hành đơn vị chức năng kế toán, bao gồm cả kế toán trưởng trong thuộc một đơn vị chức năng kế toán là doanh nghiệp lớn nhà nước, doanh nghiệp cổ phần, hợp tác xã, cơ quan nhà nư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.