*
*
*

Ê – đi- xơn là nhà bác học danh tiếng của nước như thế nào ?

*


Nhà chưng học và bà cụ

1. Ê – đi- xơn là 1 nhà chưng học danh tiếng người Mĩ. Lúc ông chế ra đèn điện, fan từ khắp địa điểm ùn ùn kéo đến xem.Có một bà gắng phải đi bộ mười nhị cây số. Đến nơi, thế mỏi quá, ngồi xuống vệ mặt đường bóp chân, đấm sống lưng thùm thụp.

Bạn đang xem: Nhà bác học ê đi xơn

2. Lúc ấy, Ê-đi-xơn thốt nhiên đi qua. Ông tạm dừng hỏi chuyện. Bà rứa nói :

- Già sẽ phải đi bộ gần ba giờ đồng hồ đeo tay để được quan sát tận mắt dòng đèn điện. Gía ông Ê – đi- xơn làm cho được chiếc xe chở bạn già đi vị trí này địa điểm khác có phải như mong muốn cho già không?

- Thưa cụ, tôi tưởng vẫn có xe con ngữa chở khách hàng chứ ?

- Đi xe pháo đấy thì ốm mất. Già chỉ mong muốn có một trang bị xe ko cần ngựa chiến kéo mà lại thật êm.

3. Nghe bà chũm nói vậy, tự dưng một ý nghĩ lóe lên vào đầu Ê – đi- xơn. Ông reo lên:

- nạm ơi ! Tôi là Ê – đi- xơn đây. Nhờ cầm cố mà tôi nảy ra dự định làm một cái xe chạy bằng dòng điện đấy.

Bà gắng vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhà bác bỏ học cũng bình thường như mọi fan khác.Lúc chia tay, Ê – đi- xơn bảo:

- Tôi đã mời vậy đi chuyến xe năng lượng điện đầu tiên.

4. Trường đoản cú lần chạm chán bà cụ, Ê – đi- xơn mê mải với quá trình chế sản xuất xe năng lượng điện thành công. Hôm demo xe điện, fan ta xếp mặt hàng dài để mua vé. Ê-đi-xơn mời bà chũm dạo nọ đi chuyến đầu tiên. Đến ga, ông bảo :

- Tôi duy trì đúng lời hứa với cố rồi nhé !

Bà cố gắng cười móm mém :

- Cảm ơn ông. Giờ đồng hồ thì già rất có thể đi chơi cả ngày với cái xe này rồi !

- Nhà bác học : người dân có hiểu biết sâu rộng lớn về một hoặc các ngành khoa học.

- Cười móm mém : cười nhưng miệng với má hõm vào vị rụng hết răng.


Mọi người từ khắp vị trí kéo mang lại xem kết quả này gì của ông ?

*


Nhà bác bỏ học với bà cụ

1. Ê – đi- xơn là 1 trong những nhà bác học danh tiếng người Mĩ. Khi ông chế ra đèn điện, fan từ khắp địa điểm ùn ùn kéo mang lại xem.Có một bà cố gắng phải đi bộ mười nhì cây số. Đến nơi, vắt mỏi quá, ngồi xuống vệ đường bóp chân, đấm sống lưng thùm thụp.

2. Lúc ấy, Ê-đi-xơn bỗng đi qua. Ông dừng lại hỏi chuyện. Bà thay nói :

- Già đang phải quốc bộ gần tía giờ đồng hồ để được chú ý tận mắt loại đèn điện. Gía ông Ê – đi- xơn làm cho được chiếc xe chở bạn già đi địa điểm này địa điểm khác có phải như mong muốn cho già không?

- Thưa cụ, tôi tưởng vẫn có xe ngựa chở khách chứ ?

- Đi xe pháo đấy thì nhỏ mất. Già chỉ muốn có một vật dụng xe ko cần ngựa chiến kéo và lại thật êm.

3. Nghe bà chũm nói vậy, thốt nhiên một ý suy nghĩ lóe lên vào đầu Ê – đi- xơn. Ông reo lên:

- cố ơi ! Tôi là Ê – đi- xơn đây. Nhờ gắng mà tôi nảy ra ý muốn làm một cái xe chạy bởi dòng điện đấy.

Bà nắm vô cùng không thể tinh được khi thấy nhà bác bỏ học cũng bình thường như mọi bạn khác.Lúc phân tách tay, Ê – đi- xơn bảo:

- Tôi đã mời cầm cố đi chuyến xe điện đầu tiên.

4. Trường đoản cú lần chạm mặt bà cụ, Ê – đi- xơn mải mê với công việc chế chế tạo ra xe năng lượng điện thành công. Hôm thử nghiệm xe điện, fan ta xếp hàng dài để sở hữ vé. Ê-đi-xơn mời bà rứa dạo nọ đi chuyến đầu tiên. Đến ga, ông bảo :

- Tôi duy trì đúng lời hứa với nạm rồi nhé !

Bà núm cười móm mém :

- Cảm ơn ông. Tiếng thì già hoàn toàn có thể đi chơi một ngày dài với loại xe này rồi !

- Nhà chưng học : người có hiểu biết sâu rộng về một hoặc nhiều ngành khoa học.

- Cười móm mém : cười nhưng mà miệng cùng má hõm vào vị rụng không còn răng.


Nhà bác học với bà cụ

1. Ê – đi- xơn là 1 trong những nhà bác bỏ học lừng danh người Mĩ. Lúc ông chế ra đèn điện, tín đồ từ khắp chỗ ùn ùn kéo cho xem.Có một bà cố gắng phải đi dạo mười nhì cây số. Đến nơi, cố kỉnh mỏi quá, ngồi xuống vệ đường bóp chân, đấm lưng thùm thụp.

2. Dịp ấy, Ê-đi-xơn chợt đi qua. Ông dừng lại hỏi chuyện. Bà thế nói :

- Già vẫn phải đi dạo gần cha giờ đồng hồ để được chú ý tận mắt dòng đèn điện. Gía ông Ê – đi- xơn làm được cái xe chở bạn già đi khu vực này khu vực khác tất cả phải như ý cho già không?

- Thưa cụ, tôi tưởng vẫn đang còn xe ngựa chiến chở khách hàng chứ ?

- Đi xe cộ đấy thì gầy mất. Già chỉ ý muốn có một máy xe ko cần con ngữa kéo mà lại thật êm.

3. Nghe bà cầm cố nói vậy, thốt nhiên một ý nghĩ về lóe lên vào đầu Ê – đi- xơn. Ông reo lên:

- thay ơi ! Tôi là Ê – đi- xơn đây. Nhờ cố gắng mà tôi nảy ra dự định làm một chiếc xe chạy bằng dòng điện đấy.

Bà cụ vô cùng kinh ngạc khi thấy nhà chưng học cũng bình thường như mọi fan khác.Lúc phân tách tay, Ê – đi- xơn bảo:

- Tôi sẽ mời cụ đi chuyến xe năng lượng điện đầu tiên.

4. Trường đoản cú lần gặp bà cụ, Ê – đi- xơn mê mải với công việc chế chế tạo ra xe năng lượng điện thành công. Hôm thử nghiệm xe điện, người ta xếp mặt hàng dài để sở hữ vé. Ê-đi-xơn mời bà cụ dạo nọ đi chuyến đầu tiên. Đến ga, ông bảo :

- Tôi giữ đúng lời hứa hẹn với vắt rồi nhé !

Bà vắt cười móm mém :

- Cảm ơn ông. Tiếng thì già có thể đi chơi cả ngày với dòng xe này rồi !

- Nhà bác học : người dân có hiểu biết sâu rộng lớn về một hoặc những ngành khoa học.

- Cười móm mém : cười mà miệng cùng má hõm vào vị rụng không còn răng.


*


Nhà chưng học và bà cụ

1. Ê – đi- xơn là 1 nhà chưng học nổi tiếng người Mĩ. Khi ông chế ra đèn điện, bạn từ khắp địa điểm ùn ùn kéo mang đến xem.Có một bà cố gắng phải đi dạo mười nhì cây số. Đến nơi, núm mỏi quá, ngồi xuống vệ mặt đường bóp chân, đấm sườn lưng thùm thụp.

2. Thời gian ấy, Ê-đi-xơn thốt nhiên đi qua. Ông dừng lại hỏi chuyện. Bà cầm cố nói :

- Già sẽ phải đi dạo gần tía giờ đồng hồ thời trang để được nhìn tận mắt loại đèn điện. Gía ông Ê – đi- xơn làm cho được cái xe chở bạn già đi khu vực này khu vực khác bao gồm phải như ý cho già không?

- Thưa cụ, tôi tưởng vẫn đang còn xe ngựa chiến chở khách chứ ?

- Đi xe cộ đấy thì gầy mất. Già chỉ mong có một thứ xe ko cần ngựa kéo và lại thật êm.

3. Nghe bà nỗ lực nói vậy, đột một ý nghĩ lóe lên trong đầu Ê – đi- xơn. Ông reo lên:

- thế ơi ! Tôi là Ê – đi- xơn đây. Nhờ vắt mà tôi nảy ra ý muốn làm một cái xe chạy bởi dòng điện đấy.

Bà cố gắng vô cùng không thể tinh được khi thấy nhà chưng học cũng bình thường như mọi fan khác.Lúc chia tay, Ê – đi- xơn bảo:

- Tôi sẽ mời cầm cố đi chuyến xe năng lượng điện đầu tiên.

4. Từ bỏ lần chạm chán bà cụ, Ê – đi- xơn mải mê với các bước chế sản xuất xe điện thành công. Hôm thử nghiệm xe điện, fan ta xếp hàng dài để mua vé. Ê-đi-xơn mời bà thế dạo nọ đi chuyến đầu tiên. Đến ga, ông bảo :

- Tôi giữ lại đúng lời hứa với thế rồi nhé !

Bà nuốm cười móm mém :

- Cảm ơn ông. Giờ thì già rất có thể đi chơi cả ngày với dòng xe này rồi !

- Nhà bác học : người có hiểu biết sâu rộng về một hoặc các ngành khoa học.

- Cười móm mém : cười nhưng miệng cùng má hõm vào vị rụng hết răng.


*


Nhà bác bỏ học với bà cụ

1. Ê – đi- xơn là 1 trong những nhà chưng học danh tiếng người Mĩ. Lúc ông chế ra đèn điện, người từ khắp nơi ùn ùn kéo đến xem.Có một bà cầm phải đi bộ mười nhị cây số. Đến nơi, nạm mỏi quá, ngồi xuống vệ con đường bóp chân, đấm lưng thùm thụp.

2. Lúc ấy, Ê-đi-xơn tự dưng đi qua. Ông dừng lại hỏi chuyện. Bà gắng nói :

- Già sẽ phải đi dạo gần cha giờ đồng hồ đeo tay để được quan sát tận mắt cái đèn điện. Gía ông Ê – đi- xơn có tác dụng được cái xe chở fan già đi chỗ này nơi khác tất cả phải như mong muốn cho già không?

- Thưa cụ, tôi tưởng vẫn đang còn xe con ngữa chở khách hàng chứ ?

- Đi xe pháo đấy thì gầy mất. Già chỉ mong mỏi có một máy xe không cần ngựa chiến kéo và lại thật êm.

3. Nghe bà núm nói vậy, đột một ý nghĩ về lóe lên trong đầu Ê – đi- xơn. Ông reo lên:

- ráng ơi ! Tôi là Ê – đi- xơn đây. Nhờ rứa mà tôi nảy ra dự định làm một chiếc xe chạy bởi dòng năng lượng điện đấy.

Bà cầm cố vô cùng quá bất ngờ khi thấy nhà bác bỏ học cũng thông thường như mọi tín đồ khác.Lúc phân chia tay, Ê – đi- xơn bảo:

- Tôi vẫn mời vậy đi chuyến xe điện đầu tiên.

4. Tự lần gặp mặt bà cụ, Ê – đi- xơn miệt mài với công việc chế tạo ra xe điện thành công. Hôm test xe điện, fan ta xếp hàng dài để sở hữ vé. Ê-đi-xơn mời bà gắng dạo nọ đi chuyến đầu tiên. Đến ga, ông bảo :

- Tôi giữ lại đúng lời hứa hẹn với ráng rồi nhé !

Bà thay cười móm mém :

- Cảm ơn ông. Tiếng thì già hoàn toàn có thể đi chơi một ngày dài với mẫu xe này rồi !

- Nhà chưng học : người dân có hiểu biết sâu rộng về một hoặc các ngành khoa học.

Xem thêm: Có Nên Mua Xiaomi Mi 4 - Sau 3 Năm Xiaomi Mi4 Còn Lại Gì

- Cười móm mém : cười mà lại miệng với má hõm vào vì rụng không còn răng.


*


Nhà chưng học với bà cụ

1. Ê – đi- xơn là một trong những nhà chưng học danh tiếng người Mĩ. Lúc ông chế ra đèn điện, bạn từ khắp vị trí ùn ùn kéo mang đến xem.Có một bà cố gắng phải đi dạo mười nhì cây số. Đến nơi, cố gắng mỏi quá, ngồi xuống vệ đường bóp chân, đấm sườn lưng thùm thụp.

2. Thời gian ấy, Ê-đi-xơn bất chợt đi qua. Ông tạm dừng hỏi chuyện. Bà cầm nói :

- Già sẽ phải đi dạo gần tía giờ đồng hồ để được nhìn tận mắt cái đèn điện. Gía ông Ê – đi- xơn có tác dụng được chiếc xe chở tín đồ già đi chỗ này địa điểm khác có phải như mong muốn cho già không?

- Thưa cụ, tôi tưởng vẫn có xe ngựa chở khách hàng chứ ?

- Đi xe đấy thì bé mất. Già chỉ mong mỏi có một sản phẩm xe ko cần ngựa kéo và lại thật êm.

3. Nghe bà nuốm nói vậy, thốt nhiên một ý suy nghĩ lóe lên vào đầu Ê – đi- xơn. Ông reo lên:

- gắng ơi ! Tôi là Ê – đi- xơn đây. Nhờ núm mà tôi nảy ra ý định làm một cái xe chạy bởi dòng điện đấy.

Bà cụ vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhà chưng học cũng thông thường như mọi bạn khác.Lúc phân chia tay, Ê – đi- xơn bảo:

- Tôi vẫn mời cụ đi chuyến xe điện đầu tiên.

4. Từ bỏ lần gặp mặt bà cụ, Ê – đi- xơn miệt mài với các bước chế sinh sản xe điện thành công. Hôm test xe điện, bạn ta xếp mặt hàng dài để sở hữ vé. Ê-đi-xơn mời bà nỗ lực dạo nọ đi chuyến đầu tiên. Đến ga, ông bảo :

- Tôi giữ lại đúng lời hứa với gắng rồi nhé !

Bà nuốm cười móm mém :

- Cảm ơn ông. Giờ đồng hồ thì già hoàn toàn có thể đi chơi cả ngày với chiếc xe này rồi !

- Nhà chưng học : người dân có hiểu biết sâu rộng về một hoặc nhiều ngành khoa học.

- Cười móm mém : cười nhưng miệng cùng má hõm vào vì rụng không còn răng.


Nhà bác học và bà cụ

1. Ê – đi- xơn là 1 trong nhà bác bỏ học nổi tiếng người Mĩ. Khi ông chế ra đèn điện, fan từ khắp khu vực ùn ùn kéo đến xem.Có một bà cố phải đi bộ mười nhì cây số. Đến nơi, cố mỏi quá, ngồi xuống vệ con đường bóp chân, đấm sống lưng thùm thụp.

2. Thời gian ấy, Ê-đi-xơn bất chợt đi qua. Ông tạm dừng hỏi chuyện. Bà gắng nói :

- Già sẽ phải quốc bộ gần bố giờ đồng hồ đeo tay để được quan sát tận mắt cái đèn điện. Gía ông Ê – đi- xơn làm cho được chiếc xe chở tín đồ già đi khu vực này địa điểm khác tất cả phải như ý cho già không?

- Thưa cụ, tôi tưởng vẫn đang còn xe ngựa chiến chở khách hàng chứ ?

- Đi xe đấy thì nhỏ xíu mất. Già chỉ ước ao có một máy xe không cần ngựa chiến kéo mà lại thật êm.

3. Nghe bà cụ nói vậy, bỗng nhiên một ý suy nghĩ lóe lên trong đầu Ê – đi- xơn. Ông reo lên:

- chũm ơi ! Tôi là Ê – đi- xơn đây. Nhờ núm mà tôi nảy ra dự định làm một cái xe chạy bằng dòng năng lượng điện đấy.

Bà cố vô cùng quá bất ngờ khi thấy nhà bác học cũng thông thường như mọi fan khác.Lúc phân tách tay, Ê – đi- xơn bảo:

- Tôi sẽ mời cầm cố đi chuyến xe điện đầu tiên.

4. Từ lần chạm mặt bà cụ, Ê – đi- xơn miệt mài với quá trình chế sinh sản xe điện thành công. Hôm thử nghiệm xe điện, tín đồ ta xếp sản phẩm dài để mua vé. Ê-đi-xơn mời bà rứa dạo nọ đi chuyến đầu tiên. Đến ga, ông bảo :

- Tôi giữ lại đúng lời hứa hẹn với nỗ lực rồi nhé !

Bà nuốm cười móm mém :

- Cảm ơn ông. Giờ đồng hồ thì già hoàn toàn có thể đi chơi cả ngày với mẫu xe này rồi !

- Nhà bác học : người có hiểu biết sâu rộng về một hoặc nhiều ngành khoa học.

- Cười móm mém : cười mà miệng và má hõm vào bởi vì rụng hết răng.


Nhà chưng học với bà cụ

1. Ê – đi- xơn là một nhà chưng học lừng danh người Mĩ. Khi ông chế ra đèn điện, fan từ khắp địa điểm ùn ùn kéo cho xem.Có một bà cố phải đi bộ mười nhì cây số. Đến nơi, thay mỏi quá, ngồi xuống vệ đường bóp chân, đấm sườn lưng thùm thụp.

2. Lúc ấy, Ê-đi-xơn bất chợt đi qua. Ông tạm dừng hỏi chuyện. Bà chũm nói :

- Già sẽ phải đi dạo gần tía giờ đồng hồ đeo tay để được nhìn tận mắt mẫu đèn điện. Gía ông Ê – đi- xơn có tác dụng được cái xe chở fan già đi vị trí này địa điểm khác gồm phải như mong muốn cho già không?

- Thưa cụ, tôi tưởng vẫn có xe ngựa chở khách hàng chứ ?

- Đi xe đấy thì gầy mất. Già chỉ mong mỏi có một sản phẩm xe ko cần ngựa chiến kéo mà lại thật êm.

3. Nghe bà ráng nói vậy, đột nhiên một ý nghĩ về lóe lên vào đầu Ê – đi- xơn. Ông reo lên:

- cố kỉnh ơi ! Tôi là Ê – đi- xơn đây. Nhờ cố kỉnh mà tôi nảy ra ý muốn làm một chiếc xe chạy bằng dòng điện đấy.

Bà cố gắng vô cùng kinh ngạc khi thấy nhà bác học cũng bình thường như mọi tín đồ khác.Lúc phân tách tay, Ê – đi- xơn bảo:

- Tôi đã mời rứa đi chuyến xe năng lượng điện đầu tiên.

4. Trường đoản cú lần chạm chán bà cụ, Ê – đi- xơn miệt mài với quá trình chế tạo nên xe điện thành công. Hôm chạy thử xe điện, bạn ta xếp hàng dài để mua vé. Ê-đi-xơn mời bà chũm dạo nọ đi chuyến đầu tiên. Đến ga, ông bảo :

- Tôi giữ đúng lời hứa với núm rồi nhé !

Bà vắt cười móm mém :

- Cảm ơn ông. Giờ thì già hoàn toàn có thể đi chơi cả ngày với chiếc xe này rồi !

- Nhà chưng học : người có hiểu biết sâu rộng về một hoặc nhiều ngành khoa học.

- Cười móm mém : cười nhưng miệng cùng má hõm vào vày rụng hết răng.


Nhà chưng học cùng bà cụ

1. Ê – đi- xơn là 1 nhà bác bỏ học lừng danh người Mĩ. Khi ông chế ra đèn điện, bạn từ khắp vị trí ùn ùn kéo đến xem.Có một bà cố phải đi bộ mười nhị cây số. Đến nơi, cầm cố mỏi quá, ngồi xuống vệ con đường bóp chân, đấm sống lưng thùm thụp.

2. Dịp ấy, Ê-đi-xơn bất chợt đi qua. Ông dừng lại hỏi chuyện. Bà cố gắng nói :

- Già vẫn phải đi bộ gần ba giờ đồng hồ thời trang để được chú ý tận mắt chiếc đèn điện. Gía ông Ê – đi- xơn làm cho được cái xe chở người già đi vị trí này địa điểm khác có phải như mong muốn cho già không?

- Thưa cụ, tôi tưởng vẫn có xe chiến mã chở khách hàng chứ ?

- Đi xe cộ đấy thì bé mất. Già chỉ muốn có một vật dụng xe không cần chiến mã kéo mà lại thật êm.

3. Nghe bà cụ nói vậy, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu Ê – đi- xơn. Ông reo lên:

- vắt ơi ! Tôi là Ê – đi- xơn đây. Nhờ nắm mà tôi nảy ra ý muốn làm một cái xe chạy bởi dòng năng lượng điện đấy.

Bà vậy vô cùng quá bất ngờ khi thấy nhà chưng học cũng bình thường như mọi tín đồ khác.Lúc phân chia tay, Ê – đi- xơn bảo:

- Tôi sẽ mời ráng đi chuyến xe năng lượng điện đầu tiên.

4. Từ lần gặp bà cụ, Ê – đi- xơn mài miệt với các bước chế tạo ra xe năng lượng điện thành công. Hôm kiểm tra xe điện, người ta xếp hàng dài để sở hữ vé. Ê-đi-xơn mời bà vắt dạo nọ đi chuyến đầu tiên. Đến ga, ông bảo :

- Tôi giữ đúng lời hứa với cầm rồi nhé !

Bà nắm cười móm mém :

- Cảm ơn ông. Giờ đồng hồ thì già hoàn toàn có thể đi chơi cả ngày với dòng xe này rồi !

- Nhà chưng học : người có hiểu biết sâu rộng lớn về một hoặc nhiều ngành khoa học.

- Cười móm mém : cười nhưng miệng và má hõm vào do rụng không còn răng.


Nhà bác bỏ học với bà cụ

1. Ê – đi- xơn là một nhà bác học khét tiếng người Mĩ. Khi ông chế ra đèn điện, fan từ khắp vị trí ùn ùn kéo mang lại xem.Có một bà nỗ lực phải quốc bộ mười nhì cây số. Đến nơi, cố gắng mỏi quá, ngồi xuống vệ mặt đường bóp chân, đấm lưng thùm thụp.

2. Thời gian ấy, Ê-đi-xơn đột đi qua. Ông tạm dừng hỏi chuyện. Bà cầm nói :

- Già đang phải quốc bộ gần cha giờ đồng hồ để được nhìn tận mắt loại đèn điện. Gía ông Ê – đi- xơn làm cho được chiếc xe chở tín đồ già đi địa điểm này vị trí khác có phải như ý cho già không?

- Thưa cụ, tôi tưởng vẫn đang còn xe ngựa chở khách chứ ?

- Đi xe pháo đấy thì nhỏ mất. Già chỉ mong muốn có một máy xe ko cần ngựa kéo và lại thật êm.

3. Nghe bà cố gắng nói vậy, tự dưng một ý nghĩ lóe lên vào đầu Ê – đi- xơn. Ông reo lên:

- nuốm ơi ! Tôi là Ê – đi- xơn đây. Nhờ cầm mà tôi nảy ra ý muốn làm một cái xe chạy bằng dòng điện đấy.

Bà thay vô cùng không thể tinh được khi thấy nhà bác học cũng bình thường như mọi bạn khác.Lúc chia tay, Ê – đi- xơn bảo:

- Tôi đang mời chũm đi chuyến xe điện đầu tiên.

4. Tự lần chạm mặt bà cụ, Ê – đi- xơn mải mê với công việc chế sản xuất xe điện thành công. Hôm thử nghiệm xe điện, tín đồ ta xếp mặt hàng dài để sở hữ vé. Ê-đi-xơn mời bà cố dạo nọ đi chuyến đầu tiên. Đến ga, ông bảo :