01 Đề bài:

Câu 2: (Trang 103 - SGK Ngữ văn 6 tập 1) Năm thầy bói phần lớn đã sờ được voi thật và mỗi thầy đã và đang nói được một bộ phận của voi, nhưng không thầy nào nói đúng về con vật này. Sai lầm của chúng ta là ở vị trí nào?


Bạn đang xem: Sai lầm vì thầy bói

sai lạc của những thầy bói là ở chỗ: xứng đáng lẽ đề xuất xem cả nhỏ voi thì từng thầy lại chỉ sờ được một thành phần của voi và nói rằng đó là bé voi. Vòi, chân, tai, ngà, đuôi và đúng là của nhỏ voi thật, nhưng new chỉ là những phần tử riêng lẻ, chưa phải là cả con voi.Nếu các thầy siêng năng lắng nghe chủ ý của nhau, hỏi quản lí tượng, kết hợp với việc miêu tả, nhận thức của từng người, những thầy đang biết con voi là như vậy nào.Họ đã chủ quan trong bài toán nhận thức sự thứ hiện tượng, tự cho là mình đúng, do đó họ không chỉ là mù mắt hơn nữa mù về cách thức đánh giá, mù về sự nhận thức.
Từ khóa kiếm tìm kiếm Google: câu 2 trang 103 ngữ văn 6 tập 1, biên soạn văn câu 2 trang 103 ngữ văn 6 tập 1, vấn đáp câu 2 trang 103 ngữ văn 6 tập 1, thầy bói xem voi văn 6

Giải SBT lớp 6 liên kết tri thức

Giải SBT ngữ văn 6 kết nối tri thứcGiải SBT Toán 6 kết nối tri thứcGiải SBT Khoa học tự nhiên 6 liên kết tri thứcGiải SBT lịch sử hào hùng và địa lí 6 liên kết tri thứcGiải SBT tin học 6 kết nối tri thứcGiải SBT công dân 6 liên kết tri thứcGiải SBT technology 6 kết nối tri thứcGiải SBT giờ Anh 6 liên kết tri thứcGiải SBT chuyển động trải nghiệm 6 liên kết tri thứcGiải SBT âm thanh 6 kết nối tri thứcGiải SBT mĩ thuật 6 kết nối tri thức


Văn 6 tập 1 " href="https://congtyketoanhanoi.edu.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-van-6-tap-1.html">Soạn văn 6 tập 1 lớp 6 chân trời sáng tạo
Văn 6 tập 2 " href="https://congtyketoanhanoi.edu.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-van-6-tap-2.html">Soạn văn 6 tập 2 lớp 6 chân trời sáng sủa tạo
Toán 6 tập 1 " href="https://congtyketoanhanoi.edu.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-toan-6-tap-1.html">Giải toán 6 tập 1 chân trời sáng tạo
Toán 6 tập 2 " href="https://congtyketoanhanoi.edu.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-toan-6-tap-2.html">Giải toán 6 tập 2 chân trời sáng tạo

Xem thêm: Phim Quái Vật Biển - Bugs - 2014, Quái Vật Biển

Khoa học tự nhiên 6 " href="https://congtyketoanhanoi.edu.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-khoa-hoc-tu-nhien-6.html">Giải khoa học thoải mái và tự nhiên 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải lịch sử và địa lí 6 " href="https://congtyketoanhanoi.edu.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-lich-su-va-dia-li-6.html">Giải lịch sử hào hùng và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải âm nhạc 6 " href="https://congtyketoanhanoi.edu.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-am-nhac-6.html">Giải âm thanh 6 chân trời sáng tạo
Giải mĩ thuật 6 " href="https://congtyketoanhanoi.edu.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-mi-thuat-6.html">Giải mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải công dân 6 " href="https://congtyketoanhanoi.edu.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-cong-dan-6.html">Giải công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải technology 6 " href="https://congtyketoanhanoi.edu.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-cong-nghe-6.html">Giải công nghệ 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải yên cầu hướng nghiệp 6 " href="https://congtyketoanhanoi.edu.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-trai-nghiem-huong-nghiep-6.html">Giải hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo