","product_id":0,"type":0,"date":1439255474,"date_text":"6 nu0103m","link":"/hoidap/3944/543217/windows-10-bat-wifi-bi-yeu.html","num_reply":4,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":"id":1,"login_name":"kienthu90","name":"Kien Thu","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"kienthu90

Bạn đang xem: Win 10 bắt wifi kém

*

Xem thêm: Các Cuộc Thi Giải Toán Bằng Tiếng Anh Lớp 5 Các Vòng Có Đáp Án

các Adapter không tương hợp với windows 10 đề nghị bắt wifi vô cùng yếu hoặc không tồn tại tín hiệu. Trong tips này mình sẽ chỉ dẫn mọi bạn cách khắc phục và hạn chế :1. TÍN HIỆU YẾU bởi vì THIẾT BỊ KHÔNG TƯƠNG THÍCH.Bước 1: nên chuột vào My Computer -> Manage -> Device Manger -> Mở tab Network AdaptersBước 2 :Tải file cài đặt Driver đến máy bạn. Tham khảo tại trang chủ cho dòng máy vi tính của bạnBước 3 :Cập nhật DriversPhải loài chuột vào thiết bị của doanh nghiệp (Atheros Wireless) -> Update Driver SoftwareSửa lỗi Wifi Windows 8 nếu khách hàng có mạng : Để update Online = search automatically for updated driver softwareNếu không có mạng: lựa chọn Browse my computer for driver software -> tìm tới file vừa down ở bước 2Sửa lỗi Wifi Windows 8 2. LUÔN ĐỂ WIFI CHẾ ĐỘ BẮT SÓNG TỐT NHẤT.Thường thì power Option lúc ở chế độ khác nhau thì windows 8 sẽ thiết lập mặc định hiệu suất tiêu thụ năng lượng điện năng đến thiết bị -> do vậy tài năng bắt wifi hoàn toàn có thể sẽ bị hình ảnh hưởng.Bởi vậy bạn luôn luôn nhằm Wifi trong power nguồn Option ở chế độ cao nhất. Ví dụ :Control Panel -> power nguồn Option hoặc loài chuột trái vào biểu tượng pin -> More nguồn Option như hình :Sửa lỗi Wifi Windows 8 2Cửa sổ nguồn Option tồn tại -> chọn Change Plan SettingSửa lỗi Wifi Windows 8 2Chọn Change Advanced nguồn Setting Sửa lỗi Wifi Windows 8 9Cửa sổ Option hiện tại lên. Chúng ta chọn Maximum Performance cho tất cả 3 chế độ (1,2,3) như hình :Sửa lỗi Wifi Windows 8 0Ok. Save lại là được.3. TẮT ẢNH HƯỞNG TỪ power SAVINGContron Panel -> Network và Sharing Center -> Kích chuột vào tên liên kết (màu xanh bên phải)-> Properties -> Configure -> gửi sang tab nguồn Management -> vứt chọn Allow Computer khổng lồ turn off this device to lớn save power nguồn :Sửa lỗi Wifi Windows 8 7Sửa lỗi Wifi Windows 8 6Ok. Vậy là đã ngừng rồi đó. Chúc bạn thành công.
Manage -> Device Manger -> Mu1edf tab Network Adapters Bu01b0u1edbc 2 : Tu1ea3i file cu00e0i Driver cho mu00e1y bu1ea1n. Tham khu1ea3o tu1ea1i trang chu1ee7 đến du00f2ng mu00e1y tu00ednh cu1ee7a bu1ea1n Bu01b0u1edbc 3 : Cu1eadp nhu1eadt Drivers Phu1ea3i chuu1ed9t vu00e0o thiu1ebft bu1ecb cu1ee7a bu1ea1n (Atheros Wireless) -> Update Driver Software Su1eeda lu1ed7i Wifi Windows 8 Nu1ebfu bu1ea1n cu00f3 mu1ea1ng : u0110u1ec3 cu1eadp nhu1eadt Online = search automatically for updated driver software Nu1ebfu khu00f4ng cu00f3 mu1ea1ng: Chu1ecdn Browse my computer for driver software -> Tu00ecm u0111u1ebfn file vu1eeba down u1edf bu01b0u1edbc 2 Su1eeda lu1ed7i Wifi Windows 8 2. LUu00d4N u0110u1ec2 WIFI CHu1ebe u0110u1ed8 Bu1eaeT Su00d3NG Tu1ed0T NHu1ea4T. Thu01b0u1eddng thu00ec power nguồn Option lúc u1edf chu1ebf u0111u1ed9 khu00e1c nhau thu00ec windows 8 su1ebd cu00e0i u0111u1eb7t mu1eb7c u0111u1ecbnh hiu1ec7u suu1ea5t tiu00eau thu1ee5 u0111iu1ec7n nu0103ng đến thiu1ebft bu1ecb -> bu1edfi vu1eady khu1ea3 nu0103ng bu1eaft wifi cu00f3 thu1ec3 su1ebd bu1ecb u1ea3nh hu01b0u1edfng. Bu1edfi vu1eady bu1ea1n luu00f4n luu00f4n u0111u1ec3 Wifi trong power Option u1edf chu1ebf u0111u1ed9 cao nhu1ea5t. Cu1ee5 thu1ec3 : Control Panel -> power Option hou1eb7c chuu1ed9t tru00e1i vu00e0o biu1ec3u tu01b0u1ee3ng pin -> More power Option nhu01b0 hu00ecnh : Su1eeda lu1ed7i Wifi Windows 8 2 Cu1eeda su1ed5 nguồn Option hiu1ec7n lu00ean -> Chu1ecdn Change Plan Setting Su1eeda lu1ed7i Wifi Windows 8 2 Chu1ecdn Change Advanced nguồn Setting Su1eeda lu1ed7i Wifi Windows 8 9 Cu1eeda su1ed5 Option hiu1ec7n lu00ean. Bu1ea1n chu1ecdn Maximum Performance đến tu1ea5t cu1ea3 3 chu1ebf u0111u1ed9 (1,2,3) nhu01b0 hu00ecnh : Su1eeda lu1ed7i Wifi Windows 8 0 Ok. Save lu1ea1i lu00e0 u0111u01b0u1ee3c. 3. Tu1eaeT u1ea2NH Hu01afu1edeNG Tu1eea power SAVING Contron Panel -> Network và Sharing Center -> Ku00edch chuu1ed9t vu00e0o tu00ean ku1ebft nu1ed1i (mu00e0u xanh bu00ean phu1ea3i) -> Properties -> Configure -> chuyu1ec3n sang trọng tab power nguồn Management -> Bu1ecf chu1ecdn Allow Computer to turn off this device lớn save power : Su1eeda lu1ed7i Wifi Windows 8 7 Su1eeda lu1ed7i Wifi Windows 8 6 Ok. Vu1eady lu00e0 u0111u00e3 xong ru1ed3i u0111u00f3. Chu00fac bu1ea1n thu00e0nh cu00f4ng.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"6 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":543217,"user":"id":false,"login_name":"","name":"","company":"","is_supplier":false,"verified":0,"supplier":0,"email":"","gender":0,"birthday":"","address":"","website":"","avatar":"mini":"","small":"","medium":"","larger":"","fullsize":"","reply_child":<>">