HƯỚNG DẪN LÀM KẾ TOÁN CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, PHẦN MỀM TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2022

Công câu hỏi của kế toán công đoàn trong công tác kế toán được hiện tượng và phía dẫn cụ thể trong số 270/HD-TLĐ. Khi chúng ta làm kế toán trong số đơn vị sự nghiệp hay nhiệm vụ công đoàn cần địa thế căn cứ vào gợi ý số 270 nhằm thực hiện. Kế toán Việt Hưng đang nêu chi tiết công việc của kế toán công đoàn mà bạn phải biết.

Bạn đang xem: Hướng dẫn làm kế toán công đoàn

*
Hướng tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN CÔNG ĐOÀN 

Các khoá học tập Kế toán HCSN tại Việt Hưng

Các Khoá học tập Kế toán công ty tại Việt Hưng

1. Công tác cai quản tài chính, tài sản của công đoàn cơ sở

Lập report dự toán thu, bỏ ra tài chính.Lập report quyết toán thu, bỏ ra tài chính.Công khai tài chính.Quản lý tài sản.Quản lý tiền gửi ngân hàng, quỹ tiền mặt.

2. Công tác kế toán công đoàn cơ sở

2.1. Triệu chứng từ kế toán

Lập chứng từ kế toán

Ký triệu chứng từ kế toán

hạng mục chứng từ bỏ kế toán:

Bảng giao dịch thanh toán tiền lương cán cỗ công đoàn chăm trách
Bảng thanh toán phụ cấp cán bộ công đoàn.Giấy đi đường
Phiếu thu
Phiếu chi
Giấy kiến nghị tạm ứng
Giấy thanh toán tạm ứng
Biên bản kiểm quỹ chi phí mặt
Bảng kê đưa ra tiền cho những người dự hội thảo, tập huấn
Phiếu thăm hỏi động viên đoàn viên
Giấy kiến nghị trợ cấp khó khăn
Quyết định trợ cấp cạnh tranh khăn
Thông báo đóng kinh phí công đoàn
Thông báo cấp ngân sách đầu tư công đoàn
Đề nghị đóng kinh phí công đoàn
Bản chứng thực về vấn đề đóng ngân sách đầu tư công đoàn2.2. Sổ kế toán

Mỗi công đoàn cơ sở có 1 hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm.

a. Trọng trách của kế toán

Mở sổ, khóa sổ, đóng dấu giáp lai, quản lý, ghi sổ kế toán tài chính theo luật pháp của chính sách kế toán HCSN.

b. Ghi sổ kế toán

Kế toán căn cứ vào bệnh từ kế toán phù hợp pháp, đúng theo lệ để ghi sổ kế toán.Không dùng mực đỏ, chì để ghi sổ kế toán. Chữ viết rõ ràng, liên tục, bao gồm hệ thống, khi hết trang đề xuất cộng trang để với sang đầu trang sau kế tiếp. Khi sửa chữa thay thế phải theo đúng phương thức quy định của hiện tượng Kế toán.

c. Khóa sổ kế toán:

Cuối kỳ kế toán, kế toán Công đoàn đại lý kiểm tra so sánh giữa những sổ kế toán, khóa sổ kế toán để cung cấp số liệu lập báo cáo Tài chính.

d. Danh mục sổ kế toán:

Sổ quỹ tiền mặt
Sổ tiền gửi ngân hàng
Sổ quan sát và theo dõi TSCĐ cùng công cụ
Sổ đoàn phí
Sổ thu, đưa ra tài chủ yếu công đoàn cơ sở
Sổ theo dõi nhất thời ứng
Sổ theo dõi cấp phát cho CĐCSSổ theo dõi thu nộp của CĐCSSổ theo dõi và quan sát vay, đầu tư tài chính
Sổ thu chi quỹ làng hội
Sổ theo dõi những khoản phải trả2.3. Report tài chínhDanh mục report tài chính
Lập report tài chính.

*

2.4. Kế toán với lập report thu, chi chuyển động xã hộiCông đoàn cơ sở tổ chức triển khai các hoạt động xã hội như: huy động đóng góp của CBCCLĐ, đoàn viên ủng hộ vùng bão lụt, ….Số tiền nhận được giao thủ quỹ công đoàn cơ sở quản lý. Căn cứ hội chứng từ thu, đưa ra phát sinh, kế toán công đoàn phản chiếu vào sổ cụ thể thu, đưa ra quỹ vận động xã hội cho từng nhiều loại quỹ huy động. Cuối năm lập báo cáo thu, chi các loại quỹ kêu gọi với Ban Chấp hành (Ban thường vụ) công đoàn cửa hàng và công khai minh bạch đến đối tượng người tiêu dùng huy động.2.5. Tàng trữ chứng từ bỏ kế toán

a.Tài liệu kế toán tài chính phải tàng trữ tối thiểu 10 năm gồm:

Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, biên bạn dạng tiêu hủy tài liệu kế toán lưu trữ Tài liệu không giống có tương quan đến ghi sổ kế toán cùng lập report tài chính; tư liệu kế toán liên quan đến thanh lý, nhượng phân phối TSCĐ, Tài liệu kế toán và báo cáo quyết toán vốn chi tiêu XDCB trả thành, tài liệu kế toán tương quan đến thành lập, sáp nhập,.. Của đơn vị chức năng kế toán, kết luận thanh tra, kiểm tra, truy thuế kiểm toán của cơ quan tất cả thẩm quyền.

b.Tiêu hủy tài liệu kế toán:

Tài liệu hết thời hạn lưu trữ được tiêu hủy. Nhà tài khoản thành lập và hoạt động hội đồng tiêu bỏ tài liệu kế toán
Hội đồng tiêu bỏ lập danh mục tài liệu tiêu hủy, biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn tiêu hủy trước khi tiêu hủy.2.6. Chuyển nhượng bàn giao tài chính

a.Bàn giao tài thiết yếu khi biến đổi chủ tài khoản, kế toán, thủ quỹ.

Khi đổi khác Chủ tịch Công đoàn các đại lý (Chủ tài khoản). Kế toán khóa sổ kế toán cùng lập biên bạn dạng bàn giao tài bao gồm cho quản trị công đoàn mới. Khi biến hóa kế toán phải khóa sổ kế toán. Với lập biên bạn dạng bàn giao tài chủ yếu cho kế toán mới. (bao bao gồm cả bệnh từ, sổ sách kế toán, báo cáo, dự toán, quyết toán thu, chi).Khi biến hóa Thủ quỹ phải tạo biên phiên bản bàn giao quỹ mang lại Thủ quỹ mới.

b.Bàn giao tài chủ yếu khi Công đoàn cửa hàng giải thể.

Công đoàn các đại lý quyết toán thu, bỏ ra tài chủ yếu đến thời điểm hoàn thành hoạt động.Nộp báo cáo quyết toán thu, đưa ra tài chính, tích trữ tài chủ yếu (Số dư các quỹ chi phí mặt, tiền gởi Ngân hàng, Kho bạc). Đến thời điểm hoàn thành hoạt động, con dấu mang lại công đoàn cấp cho trên được phân cấp cai quản tài thiết yếu công đoàn các đại lý (lập biên phiên bản ký dấn của thay mặt đại diện bên giao và mặt nhận).

Kế toán Việt Hưng đã share chi tiết công việc của kế toán công đoàn trong công tác kế toán. Hy vọng nội dung bài viết trở thành tài liệu xem thêm hữu ích cho bạn đọc trong công việc làm kế toán công đoàn. Chúc chúng ta thành công!

Xin chào ban biên tập, tôi mong muốn hỏi về vụ việc liên quan cho tài bao gồm công đoàn cơ sở. Thống trị tài thiết yếu công đoàn cơ sở như vậy nào? thống trị tài chính, tài sản, kế toán công đoàn cơ sở như thế nào? Tôi cảm ơn!
*
Nội dung chủ yếu

Quản lý tài chủ yếu công đoàn đại lý được quy định như thế nào?

Theo nguyên lý tại tè mục 2 Mục I giải đáp 47/HD-TLĐ năm 2021 pháp luật về trách nhiệm của máy bộ quản lý tài chính công đoàn các đại lý như sau:

- Lập dự trù thu, chi tài chính công đoàn đại lý gắn cùng với chương trình, kế hoạch vận động hàng năm trình Ban Chấp hành (Ban thường vụ) công đoàn cửa hàng thông qua, báo cáo công đoàn cấp cho trên xét duyệt.

- Tổ chức triển khai dự toán: Đôn đốc đoàn viên đóng đoàn phí; đôn đốc cơ quan, tổ chức, công ty đóng ngân sách đầu tư công đoàn; xây dựng quy chế thu, chi, thống trị tài chính, tài sản nội bộ của công đoàn cửa hàng trình Ban Chấp hành công đoàn cửa hàng phê duyệt; tổ chức giá thành phục vụ hoạt động của công đoàn cơ sở theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn và quy chế thu, chi, làm chủ tài chính, gia sản nội bộ của công đoàn cơ sở. Đoàn chi phí công đoàn bởi tổ trưởng công đoàn thẳng thu và nộp mang đến công đoàn thành phần hoặc công đoàn cơ sở. Trường hòa hợp thu đoàn phí tổn qua lương, công đoàn các đại lý quy định vấn đề nộp tiền đoàn chi phí đã thu cho công đoàn cơ sở theo như đúng quy định.

- Làm công tác kế toán: lập hội chứng từ thu, chi; mở sổ, ghi sổ kế toán; lập report quyết toán thu, bỏ ra tài chính thường niên trình Ban Chấp hành (Ban thường vụ) công đoàn cơ sở trải qua để gửi lên công đoàn cấp cho trên.

Xem thêm: Công Ty Cổ Phần Phong Cách Âu Châu Tuyển Dụng 2024, Công Ty Cổ Phần Phong Cách Âu Châu

- tàng trữ chứng từ, sổ kế toán, report tài chính, triển khai bàn giao kế toán khi biến hóa chủ tài khoản, kế toán, thủ quỹ; phía dẫn nghiệp vụ cho màng lưới tài chủ yếu của công đoàn các đại lý (bộ phận, tổ công đoàn).

- cung cấp tài liệu kế toán giao hàng công tác đánh giá công đoàn đồng cấp, công đoàn cung cấp trên, của phòng ban thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Như vậy, trách nhiệm của bộ máy quản lý tài chủ yếu công đoàn đại lý được cách thức như trên.

*

Công đoàn cơ sở: qui định về cai quản tài chính, tài sản, kế toán tài chính công đoàn các đại lý năm 2022 như vậy nào?

Tài chính, tài sản của công đoàn cơ sở được thực hiện quản lý như nạm nào?

Theo lao lý tại Mục II khuyên bảo 47/HD-TLĐ năm 2021 pháp luật công tác thống trị tài chính, gia sản của công đoàn cơ sở như sau:

(1) trang bị nhất: Lập report dự toán, quyết toán thu, đưa ra tài chính

- Công đoàn đại lý lập báo cáo dự toán thu, đưa ra tài thiết yếu công đoàn lắp với chương trình, kế hoạch vận động hàng năm theo mẫu mã số B14-TLĐ; báo cáo quyết toán thu, đưa ra tài chính thường niên theo mẫu số B07-TLĐ.

- thời gian gửi báo cáo dự toán, quyết toán lên công đoàn cấp cho trên theo nguyên lý của Liên đoàn Lao rượu cồn tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng doanh nghiệp trực ở trong Tổng Liên đoàn.

- Liên đoàn Lao rượu cồn tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng doanh nghiệp trực trực thuộc Tổng Liên đoàn được quy định cho công đoàn các đại lý lập report tài chính 1 năm 1 lần.

(2) thiết bị hai: công khai tài chính

- các nội dung về công khai tài bao gồm tại công đoàn cơ sở thực hiện theo chỉ dẫn về công khai minh bạch tài chủ yếu của Tổng Liên đoàn Lao rượu cồn Việt Nam.

(3) sản phẩm công nghệ ba: cai quản tài sản

- gia sản do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cấp, đến mượn hoặc vì chưng công đoàn cơ sở mua sắm, công đoàn cơ sở cần mở sổ theo dõi quý hiếm và hiện vật, đối tượng người sử dụng được giao làm chủ tài sản...

- Đối với gia sản cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cho mượn khi không mong muốn sử dụng cần trả lại.

- Đối với tài sản do công đoàn các đại lý mua sắm, được cấp khi thanh lý, chuyển nhượng phải thực hiện theo các quy định của nhà nước về thanh lý, chuyển nhượng tài sản. Số tiền tiếp thu thanh lý, chuyển nhượng gia sản được ghi thu tài bao gồm công đoàn cơ sở sau thời điểm trừ ngân sách về thanh lý, chuyển nhượng (nếu có); đồng thời ghi giảm giá trị gia sản trên sổ theo dõi.

- Công đoàn cơ sở triển khai kiểm kê gia tài theo hiện tượng về kiểm kê tài sản trong phòng nước và của Tổng Liên đoàn.

(4) thiết bị tư: làm chủ tiền giữ hộ ngân hàng, quỹ chi phí mặt

- Công đoàn cơ sở đề xuất mở thông tin tài khoản tại kho bạc, ngân hàng để làm chủ tiền gởi của công đoàn cơ sở. Kế toán tài chính công đoàn cơ sở bắt buộc ghi chép kịp thời vừa đủ các nghiệp vụ thu, chi qua kho bạc, ngân hàng vào sổ theo dõi tiền nhờ cất hộ kho bạc, bank (Mẫu số S12-H).

- Trường vừa lòng công đoàn các đại lý sử dụng tài khoản của trình độ để thống trị tài chủ yếu của công đoàn cơ sở, kế toán tài chính công đoàn vày kế toán của trình độ kiêm nhiệm. Chủ tịch công đoàn cửa hàng quyết định những khoản thu, chi của công đoàn đại lý theo pháp luật của Tổng Liên đoàn. Những chứng từ thu, chi yêu cầu sao lục riêng rẽ làm địa thế căn cứ để ghi sổ kế toán, lập report quyết toán, lưu trữ và ship hàng công tác thanh tra, kiểm tra, truy thuế kiểm toán theo đúng quy định của nhà nước cùng của Tổng Liên đoàn.

- từng công đoàn các đại lý chỉ được tổ chức một quỹ tiền khía cạnh để ship hàng thu, đưa ra tài thiết yếu công đoàn và các khoản thu, chi khác của công đoàn cơ sở. Công đoàn cơ sở có thể sử dụng thủ quỹ cơ quan, tổ chức, công ty lớn kiêm nhiệm thủ quỹ công đoàn cơ sở.

- Thủ quỹ công đoàn cơ sở có trách nhiệm làm chủ thu, chi, tồn quỹ tiền mặt. Các khoản thu, chi phải tạo lập phiếu thu, phiếu bỏ ra hợp pháp cùng được ghi đầy đủ, đúng lúc vào sổ quỹ tiền khía cạnh (Mẫu số S11 - H). Thời điểm cuối tháng phải lập báo cáo tồn quỹ. Số dư tồn quỹ tiền mặt tối đa theo quy chế thu, chi, cai quản tài chính, gia tài của công đoàn cơ sở.

- Định kỳ hàng tháng hoặc hốt nhiên xuất công đoàn cơ sở bắt buộc kiểm kê tồn quỹ chi phí mặt. Thủ quỹ làm cho thâm hụt, đưa ra sai nên bồi thường hoặc phụ trách trước pháp luật.

Như vậy, công tác quản lý tài chính, tài sản của công đoàn đại lý được lý lẽ như trên.

Kế toán công đoàn đại lý cần thực hiện những quá trình gì?

Theo luật tại Mục III hướng dẫn 47/HD-TLĐ năm 2021 quy định công tác kế toán công đoàn các đại lý được thực hiện như sau:

(1) thứ nhất: bệnh từ kế toán

- Lập hội chứng từ kế toán:

- Ký bệnh từ kế toán:

- danh mục chứng tự kế toán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x