HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG THEO THÔNG TƯ 107 /2017/TT, HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG, BHXH, BHYT, BHTN


Tiền lương, tiền thưởng, các khoản bớt trừ vào lương được hạch toán như thế nào? tỷ lệ trích các khoản theo lương và luật trích nộp bảo hiểm như vậy nào? bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cụ thể và ví dụ minh hoạ về những vấn đề trên theo Thông tứ 200 tiên tiến nhất hiện nay.

Bạn đang xem: Kế toán tiền lương theo thông tư 107

1. Hạch Toán túi tiền Tiền Lương

1.1 căn cứ tính lương nhân viên:

Cuối tháng, kế toán phải triển khai tính lương cho nhân viên cấp dưới căn cứ theo:

Bảng chấm công của từng thành phần gửi lên.Hợp đồng lao hễ của nhân viên.Quy chế về chi phí lương, tiền thưởng, phụ cấp cho của doanh nghiệp.

TẢI MIỄN PHÍ:Mẫu Bảng chấm công và Bảng tính – giao dịch tiền lương nhân viên.

1.2Hạch toán chi tiêu tiền lương, chi phí thưởng:

Trước lúc hạch toán giá thành tiền lương, kế toán yêu cầu xác định cụ thể tiền lương đó đưa ra trả cho thành phần nào cùng hạch toán theo thông tứ nào để hạch toán cho đúng mực các khoản mục chi tiêu của doanh nghiệp.

Tính chi phí lương và những khoản phụ cấp bắt buộc trả mang lại nhân viên

Nợ TK 241, 622, 623, 627, 641, 642: Tổng lương với phụ cấp

Có TK 334: Tổng lương với phụ cấp

Tiền thưởng trả cho nhân viên
Xác định chi phí thưởng cho nhân viên cấp dưới được trích tự quỹ khen thưởng:

Nợ TK 3531: chi phí thưởng yêu cầu trả nhân viên

Có TK 334: tiền thưởng cần trả nhân viên

Chi trả tiền thưởng cho nhân viên:

Nợ TK 334: chi phí thưởng chi trả đến nhân viên

Có TK 111, 112: chi phí thưởng chi trả mang đến nhân viên

Tiền lương nghỉ phép thực tiễn phải trả mang đến nhân viên
Hàng tháng, địa thế căn cứ vào kế hoạch, kế toán triển khai trích trước tiền lương ngủ phép mang đến nhân viên:

Nợ TK 622, 623, 627, 641, 642: Số chi phí lương nghỉ ngơi phép trích trước

Có TK 335: Số chi phí lương nghỉ ngơi phép trích trước

Tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho nhân viên:

Nợ TK 335: tiền lương nghỉ phép thực tiễn phát sinh

Có TK 334: chi phí lương ngủ phép thực tiễn phát sinh

2. Hạch Toán các Khoản Trích Theo Lương Bảo Hiểm

2.1 xác suất trích những khoản theo lương

Các khoản trích theo lương

Trích vào ngân sách của DN

Trích vào lương của NLĐ

Tổng

Bảo hiểm buôn bản hội (BHXH)

17,5%

8%

25,5%

Bảo hiểm y tế (BHYT)

3%

1,5%

4,5%

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

1%

1%

2%

Tổng

21,5%

10,5%

32%

Kinh chi phí công đoàn (KPCĐ)

2%

2%

Như vậy mặt hàng tháng, doanh nghiệp nên đóng cho cơ quan liêu Bảo biểm thôn hội là 32% trên tổng quỹ lương bắt buộc trả nhân viên (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN).Doanh nghiệp đề xuất đóng đến Liên đoàn lao cồn của Quận/ thị xã là 2% bên trên quỹ lương nên trả nhân viên (KPCĐ) giả dụ có thành lập và hoạt động công đoàn.2.2 Tính vào túi tiền của doanh nghiệpKế toán phải xác định chi tiêu chi máu theo từng thành phần nhé.

Tổng chi phí bảo hiểm dn phải nộp = 21,5% x Tổng quỹ lương gia nhập bảo hiểm

Nợ TK 241, 622, 623, 627, 641, 642: Tổng tiền bảo đảm + KPCĐ doanh nghiệp đề nghị nộp

Có TK 3383 (BHXH): 17,5% x Tổng quỹ lương tham gia bảo hiểm

Có TK 3384 (BHYT): 3% x Tổng quỹ lương thâm nhập bảo hiểm

Có TK 3386 (BHTN): 1% x Tổng quỹ lương thâm nhập bảo hiểm

Có TK 3382 (KPCĐ): 2% x Tổng quỹ lương tham gia bảo đảm (nếu có)

2.3 Trừ vào lương nhân viên

Tổng tiền bảo hiểm nhân viên cấp dưới phải nộp = 10,5% x Tổng quỹ lương gia nhập bảo hiểm

Nợ TK 334: Tổng chi phí bảo hiểm nhân viên phải nộp

Có TK 3383 (BHXH): 8% x Tổng quỹ lương tham gia bảo hiểm

Có TK 3384 (BHYT): 1,5% x Tổng quỹ lương gia nhập bảo hiểm

Có TK 3386 (BHTN): 1% x Tổng quỹ lương gia nhập bảo hiểm

3. Hạch Toán những Khoản bớt Trừ Vào Lương Khác

3.1 lâm thời ứng lươngTrong kỳ, ví như có nhân viên cấp dưới tạm ứng lương, kế toán phải khẳng định số tiền lương tạm thời ứng thực tiễn phát sinh nhằm trừ vào lương phải trả cho nhân viên cấp dưới và hạch toán:

Nợ TK 334: Số tiền tạm bợ ứng thực tế phát sinh

Có TK 111, 112: Số tiền trợ thời ứng thực tế phát sinh

3.2 Thuế thu nhập cá thể phải nộpTrong kỳ, giả dụ có nhân viên phát sinh thuế thu nập cá nhân phải nộp, kế toán tiến hành khẳng định số thuế cần khấu trừ cùng trừ vào lương phải trả đến nhân viên:

Nợ TK 334: Số thuế TNCN khấu trừ

Có TK 3335: Số thuế TNCN khấu trừ

Nộp thuế thu nhập cá nhân thay nhân viên:

Nợ TK 3335: Số thuế TNCN yêu cầu nộp

Có TK 111, 112: Số thuế TNCN đề xuất nộp

4. Hạch Toán đưa ra Trả Lương Nhân Viên

Khi hạch toán đưa ra trả lương cho nhân viên, kế toán tài chính phải phụ thuộc vào Bảng thanh toán tiền lương, phiếu đưa ra lương hoặc bệnh từ thanh toán giao dịch qua ngân hàng.

Tiền hoa màu trả = Tổng chi phí lương, phụ cấp, tiền thưởng - Tiền bảo đảm phải nộp – những khoản giảm trừ vào lương (tạm ứng, thuế TNCN)

Nợ TK 334: Số tiền thực phẩm trả

Có TK 111, 112: Số tiền lương thực trả

Nếu trường đúng theo phát sinh trả lương cho nhân viên bằng sản phẩm hóa, sản phẩm, kế toán cần xuất hóa 1-1 ghi thừa nhận doanh thu bán sản phẩm nội bộ và hạch toán:

Nợ TK 334: Số chi phí lương cần trả nhân viên

Có TK 5118: doanh thu khác (giá bán hàng hóa)

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

5. Hạch Toán Nộp tiền Bảo Hiểm

Quy định trích nộp bảo hiểm:

Theo điều 7, Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định:

“1. Đóng hằng tháng

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày sau cuối của tháng, đơn vị chức năng trích tiền đóng BHXH nên trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, mặt khác trích từ chi phí lương tháng đóng BHXH cần của từng tín đồ lao cồn theo nấc quy định, chuyển cùng một thời gian vào thông tin tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại bank hoặc Kho bạc bẽo Nhà nước.

3. Đóng theo địa bàn

3.1. Đơn vị đóng góp trụ sở bao gồm ở địa phận tỉnh làm sao thì đk tham gia đóng góp BHXH tại địa phận tỉnh kia theo phân cấp cho của BHXH tỉnh.

3.2. Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa phận nào thì đóng góp BHXH tại địa phận đó.”

- mặt hàng tháng, công ty lớn trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ (nếu có) trên tổng quỹ chi phí lương phải trả nhân viên, kế toán tài chính hạch toán:

Nợ TK 3383 (BHXH): 25.5% x Tổng quỹ lương thâm nhập bảo hiểm

Nợ TK 3384 (BHYT): 4.5% x Tổng quỹ lương thâm nhập bảo hiểm

Nợ TK 3386 (BHTN): 2% x Tổng quỹ lương tham gia bảo hiểm

Nợ TK 3382 (KPCĐ): 2% x Tổng quỹ lương tham gia bảo hiểm (nếu có)

Có TK 111, 112: tổng cộng tiền bảo đảm + KPCĐ nên nộp

6. Hạch Toán tiền BHXH phải Trả Nhân Viên

Trong kỳ, nếu có phát sinh nhân viên cấp dưới được hưởng trọn chế độ bé đau, bầu sản thì doanh nghiệp nên tính chi phí BHXH phải trả mang đến nhân viên, kế toán hạch toán:

Nợ TK 3383 (BHXH): Số tiền chế độ được hưởng

Có TK 334: Số tiền chính sách được hưởng

Sau khi công ty nộp hồ sơ hưởng chế độ tí hon đau, thai sản của nhân viên lên Cơ quan bảo đảm xã hội và nhận được tiền BHXH chuyển về, kế toán hạch toán:

Nợ TK 112: Số tiền dìm được

Có TK 3383 (BHXH): Số tiền nhận được

Doanh nghiệp tiến hàng bỏ ra trả cho nhân viên, kế toán tài chính hạch toán:

Nợ TK 334: Số tiền cơ chế được hưởng

Có TK 111, 112: Số tiền chính sách được hưởng

Ví dụ: mon 8/2018, doanh nghiệp Kế toán Anpha có tình hình chi lương nhân viên thành phần quản lý như sau:

Lương cơ bản: 40.000.000đ
Phụ cấp trách nhiệm + chức vụ: 5.000.000đ
Có bỏ ra tạm ứng lương cho nhân viên bằng tiền mặt: 8.000.000đ
Có tạo nên thuế TNCN yêu cầu nộp: 530.000đ
Công ty nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ bằng tiền gửi ngân hàng.Công ty thanh toán tiền lương cho nhân viên cấp dưới bằng tiền mặt.Có nhân viên được hưởng chế độ nhỏ xíu đau và đã nhận được chi phí BHXH vào tháng: 840.000đ

(Công ty áp dụng chính sách kế toán theo Thông bốn 200)

Tính lương nhân viên bộ phận quản lý:

Tổng lương = 40.000.000đ + 5.000.000đ = 45.000.000đ

Nợ TK 642: 45.000.000

Có TK 334: 45.000.000

Tính những khoản trích theo lương:Tính vào chi phí công ty:

BHXH = 17.5% x 45.000.000đ = 7.875.000đ

BHYT = 3% x 45.000.000đ = 1.350.000đ

BHTN = 1% x 45.000.000đ = 450.000đ

KPCĐ = 2% x 45.000.000đ = 900.000đ

Tổng tiền bh công ty đóng = 10.575.000đ

Nợ TK 6421: 10.575.000

Có TK 3383: 7.875.000

Có TK 3384: 1.350.000

Có TK 3386: 450.000

Có TK 3382: 900.000

Trừ vào lương nhân viên:

BHXH = 8% x 45.000.000đ = 3.600.000đ

BHYT = 1,5% x 45.000.000đ = 675.000đ

BHTN = 1% x 45.000.000đ = 450.000đ

Tổng tiền bh nhân viên nên đóng = 4.725.000đ

Nợ TK 334: 4.725.000

có TK 3383: 3.600.000

bao gồm TK 3384:675.000

bao gồm TK 3386:450.000

Chi trợ thời ứnglương cho nhân viên cấp dưới bằng tiền mặt:

Nợ TK 334: 8.000.000

có TK 111: 8.000.000

Phát sinh thuế TNCN yêu cầu nộp trừ vào lương nhân viên:

Nợ TK 334: 530.000

Có TK 3335: 530.000

Công ty đóng tiền bảo đảm và KPCĐ bằng tiền nhờ cất hộ ngân hàng:

BHXH = 7.875.000đ + 3.600.000đ = 11.475.000đ

BHYT = 1.350.000đ + 675.000đ = 2.025.000đ

BHTN = 450.000đ +450.000đ = 900.000đ

KPCĐ = 900.000đ

Tổng tiền bảo hành và KPCĐ = 15.300.000đ

Nợ TK 3383: 11.475.000

Nợ TK 3384: 2.025.000

Nợ TK 3386: 900.000

Nợ TK 3382: 900.000

bao gồm TK 112: 15.300.000

Công ty thanh toán giao dịch tiền lương cho nhân viên bằng tiền mặt:

Tiền hoa màu trả = Tổng lương - Tiền bảo đảm - Thuế TNCN - tạm ứng lương

= 45.000.000đ – 4.725.000đ – 530.000đ – 8.000.000đ = 31.745.000đ

Nợ TK 334: 31.745.000

tất cả TK 112: 31.745.000

Tính chi phí chế độ gầy đau mang lại nhân viên:

Nợ TK 3383: 840.000

bao gồm TK 334: 840.000

Nhận được tiền từ Cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển về tài khoản công ty:

Nợ TK 112: 840.000

gồm TK 3383: 840.000

Công ty giao dịch thanh toán tiền chế độ bé đau cho nhân viên cấp dưới bằng tiền mặt:

Nợ TK 334: 840.000

*
Theo mức sử dụng hiện hành, những khoản đối kháng vị giao dịch cho NLĐ gồm: tiền lương, tiền công, tiền thu nhập tăng thêm và những khoản nên trả khác như tiền ăn trưa, phụ cấp, chi phí thưởng, đồng phục, tiền làm thêm giờ..., sau khi đã trừ các khoản như bảo đảm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và các khoản tạm thời ứng chưa thực hiện hết, thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ và những khoản khác nên khấu trừ vào tiền lương buộc phải trả (nếu có). Trường hợp vào tháng có cán cỗ tạm ứng trước lương thì kế toán giám sát số lâm thời ứng trừ vào số hoa màu nhận; trường đúng theo số trợ thì ứng lớn hơn số lương thực được nhận thì trừ vào chi phí lương đề nghị trả tháng sau.TK 334 - yêu cầu trả NLĐ gồm 2 tài khoản cấp 2, gồm:- TK 3341 - buộc phải trả công chức, viên chức: TK này phản bội ánh các khoản phải trả và thực trạng thanh toán các khoản buộc phải trả cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị về chi phí lương, chi phí thưởng có tính chất lương, BHXH và những khoản đề xuất trả khác thuộc về các khoản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Cán bộ, công chức, viên chức là các đối tượng người sử dụng thuộc list tham gia BHXH theo giải pháp hiện hành của luật pháp về BHXH.- TK 3348 - yêu cầu trả NLĐ khác: TK này bội phản ánh những khoản bắt buộc trả và tình hình thanh toán các khoản đề nghị trả mang lại NLĐ khác ko kể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị chức năng về tiền công, chi phí thưởng (nếu có) và những khoản yêu cầu trả khác thuộc về các khoản thu nhập của NLĐ khác. NLĐ không giống là các đối tượng không thuộc list tham gia BHXH theo biện pháp hiện hành của pháp luật về BHXH.Phương pháp hạch toán kế toán tài chính một số hoạt động kinh tế chủ yếuNhằm giúp những người làm công tác làm việc kế toán tại các đơn vị HCSN nắm rõ hơn về thông tin tài khoản 334, bài viết giới thiệu phương thức hạch toán kế toán tài chính một số hoạt động kinh tế nhà yếu so với các khoản phải trả mang đến NLĐ.Thứ nhất, phản ánh chi phí lương, tiền công và các khoản yêu cầu trả được cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ khác, ghi:Nợ các TK 241 (2412), 611, 614...Có TK 334 - đề nghị trả NLĐ.

Xem thêm: Top 10 Ngành Học Ngành Gì Lương Cao, Mức Lương Hấp Dẫn, Top 10 Những Ngành Nghề Lương Cao Dễ Kiếm Việc

Thứ hai, phản ánh tiền lương, tiền công của phần tử quản lý chuyển động vẳn đã bao gồm hứa căn r thì cứ theo đi.(SXKD), dịch vụ, ghi:Nợ TK 642 - đưa ra phí cai quản của hoạt động SXKD, dịch vụ.Có TK 334 - bắt buộc trả NLĐ.
*
Thứ ba, phản ánh túi tiền nhân công (tiền lương, tiền công của NLĐ) gia nhập trực tiếp vào hoạt động SXKD, dịch vụ, ghi:Nợ TK 154 - ngân sách chi tiêu SXKD, dịch vụ dở dang
Có TK 334 - buộc phải trả NLĐ.Thứ tư, khi phạt sinh những khoản đưa ra cho NLĐ liên quan đến nhiều hoạt động mà chưa xác minh được đối tượng người tiêu dùng chịu chi phí trực tiếp:- làm phản ánh những khoản phải trả mang đến NLĐ, ghi:Nợ TK 652 - chi phí chưa xác định đối tượng chịu chi phí.Có TK 334 - đề nghị trả NLĐ.- vào cuối kỳ kế toán, địa thế căn cứ Bảng phân bổ chi phí để đo lường kết chuyển và phân bổ túi tiền vào các TK giá thành có tương quan theo tiêu thức phù hợp, ghi:Nợ những TK 241, 611, 614, 642...Có TK 652 - ngân sách chi tiêu chưa xác định đối tượng người sử dụng chịu chi phí.Thứ năm, trong kỳ, lúc có quyết định sử dụng quỹ bổ sung thu nhập nhằm trả thu nhập tạo thêm cho NLĐ, ghi:- Trường đúng theo quỹ bổ sung cập nhật thu nhập còn đầy đủ số dư để chi trả, ghi:Nợ TK 431- các quỹ (4313)Có TK 334 - đề nghị trả NLĐ.- Trường thích hợp quỹ bổ sung cập nhật thu nhập không còn đủ số dư để đưa ra trả, đơn vị tạm tính kết quả chuyển động để chi trả (nếu được phép), ghi:Nợ TK 137 - Tạm bỏ ra (1371)Có TK 334 - phải trả NLĐ.+ khi rút dự toán về thông tin tài khoản tiền gửi nhằm trả thu nhập cá nhân tăng thêm, ghi:Nợ TK 112 - Tiền nhờ cất hộ ngân hàng, Kho bội nghĩa Nhà nước (KBNN)Có TK 511 - Thu vận động do ngân sách chi tiêu nhà nước cấp.Đồng thời, ghi:Có TK 008 - dự toán chi hoạt động.Trường hợp chuyển khoản gửi tại KBNN sang thông tin tài khoản tiền gửi bank để trả thu nhập cá nhân tăng thêm, ghi:Nợ TK 112 - Tiền gởi ngân hàng, KBNN (chi tiết tiền giữ hộ ngân hàng)Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, KBNN (chi huyết tiền gởi KBNN).Nếu tiền gởi thuộc mối cung cấp thu vận động được để lại, đồng thời, ghi:Có TK 018- Thu vận động khác được vướng lại (nếu cần sử dụng nguồn thu vận động khác được để lại).+ khi trả bổ sung thu nhập, ghi:Nợ TK 334- cần trả NLĐCó các TK 111, 112.+ Cuối kỳ, đối kháng vị xác định chênh lệch thu, chi của những hoạt động bổ sung các quỹ theo phương tiện hiện hành, đối với quỹ bổ sung thu nhập, ghi:Nợ TK 421- Thặng dư (thâm hụt) lũy kếCó TK 431 - những quỹ (4313).Đồng thời, kết nhảy số đã tạm bỏ ra thu nhập tạo thêm (nếu có) vào kỳ theo quyết định, ghi:Nợ TK 431 - những quỹ (4313)Có TK 137 - Tạm bỏ ra (1371).Thứ sáu, khi có đưa ra quyết định sử dụng quỹ khen thưởng để thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức cùng NLĐ khác, ghi:Nợ TK 431 - những quỹ (4311)Có TK 334 - phải trả NLĐ.Thứ bảy, kế toán trả lương bởi tiền mặt, ghi:- phản ánh số đề xuất trả về tiền lương và những khoản đề xuất trả NLĐ khác, ghi:Nợ các TK 154, 611, 642...Có TK 334 - yêu cầu trả NLĐ.- khi rút dự trù chi chuyển động hoặc rút tiền gửi tại KBNN về quỹ tiền mặt, ghi:Nợ TK 111 - tiền mặt
Có các TK 112, 511.Đồng thời, ghi:Có TK 008 - dự trù chi vận động (số rút dự toán), hoặc
Có TK 018 - Thu vận động khác được còn lại (nếu sử dụng nguồn thu vận động khác được nhằm lại).- khi trả lương đến cán bộ công nhân viên cấp dưới và NLĐ, ghi:Nợ TK 334 - đề nghị trả NLĐCó TK 111 - tiền mặt.Thứ tám, kế toán trả lương qua TK cá nhân:- phản ảnh số đề xuất trả về chi phí lương và các khoản bắt buộc trả khác đến NLĐ, ghi:Nợ các TK 154, 611, 642...Có TK 334 - nên trả NLĐ.- khi rút dự trù chi hoạt động tại KBNN gửi sang thông tin tài khoản tiền gửi mở tại Ngân hàng giao hàng chi trả tiền lương và những khoản thu nhập cá nhân khác được cho cán bộ, công chức, viên chức cùng NLĐ không giống qua thông tin tài khoản cá nhân, ghi:Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, KBNN (chi máu tiền giữ hộ ngân hàng)Có TK 511 - Chi hoạt động do ngân sách nhà nước cấp.Đồng thời, ghi:Có TK 008 - dự trù chi hoạt động.- Trường đúng theo rút chi phí từ tài khoản tiền gửi đơn vị mở tại KBNN gửi sang tài khoản tiền gởi mở trên ngân hàng phục vụ chi trả chi phí lương và các khoản thu nhập khác mang lại NLĐ qua thông tin tài khoản cá nhân, ghi:Nợ TK 112 - Tiền nhờ cất hộ ngân hàng, KBNN (chi huyết tiền gửi ngân hàng)Có TK 112 - Tiền gởi ngân hàng, KBNN (chi tiết tiền gởi KBNN).Đồng thời, ghi:Có TK 018 - Thu hoạt động khác được vướng lại (nếu cần sử dụng nguồn thu chuyển động khác được để lại).- khi có xác nhận của ngân hàng giao hàng về số chi phí lương và các khoản thu nhập cá nhân khác đang được chuyển vào TK cá nhân của từng NLĐ trong đơn vị, ghi:Nợ TK 334 - phải trả NLĐCó TK 112 - Tiền giữ hộ ngân hàng, KBNN (chi máu tiền giữ hộ ngân hàng).Thứ chín, phần BHXH, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của cán cỗ công chức, viên chức NLĐ cần khấu trừ vào lương yêu cầu trả, ghi:Nợ TK 334 - yêu cầu trả NLĐCó TK 332 - những khoản nên nộp theo lương (3321, 3322, 3324).Thứ mười, các khoản trợ thời ứng chi không hết, nhập lại quỹ hoặc trừ vào lương của người nhận tạm thời ứng, căn cứ vào phiếu thu hoặc chủ kiến của thủ trưởng 1-1 vị quyết định trừ vào lương, ghi:Nợ TK 111 - Tiền mặt (nhập lại quỹ số tạm ứng đưa ra không hết sau khoản thời gian trừ lương)Nợ TK 334 - đề xuất trả NLĐ (trừ vào lương)Có TK 141 - tạm bợ ứng.Mười một, thu bồi hoàn về giá chỉ trị gia sản phát hiện thiếu theo quyết định xử lý khấu trừ vào tiền lương đề xuất trả, ghi:Nợ TK 334 - buộc phải trả NLĐCó TK 138 - buộc phải thu (1388).Mười hai, thuế thu nhập cá thể khấu trừ vào lương bắt buộc trả của NLĐ, ghi:Nợ TK 334 - cần trả NLĐCó TK 333 - các khoản bắt buộc nộp công ty nước (3335).Theo các chuyên viên kế toán, trong quy trình hạch toán khoản bắt buộc trả mang đến NLĐ, fan làm công tác kế toán tại các đơn vị HCSN bắt buộc nhận thức rõ: Mọi số tiền nợ phải trả của đơn vị HCSN cần được hạch toán chi tiết theo từng nội dung phải trả, mang đến từng đối tượng, từng lần trả và cụ thể theo những yếu tố khác theo yêu cầu cai quản của đối chọi vị... Cạnh bên đó, việc xác định cần phải đúng chuẩn đối cùng với các đối tượng người sử dụng được hưởng khoản đề nghị trả, các khoản đơn vị thanh toán giao dịch cho NLĐ...; việc công khai minh bạch các khoản đã thanh toán giao dịch cho trong đơn vị rất cần được quan tâm, dù vẻ ngoài công khai do đơn vị chức năng tự gạn lọc để tương xứng với tình trạng thực tế.               

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.