KIỂM KÊ TÀI SẢN THEO LUẬT KẾ TOÁN NĂM 2015 SỐ 88/2015/QH13, KIỂM KÊ TÀI SẢN LÀ GÌ

cho tôi hỏi bài toán kiểm kê gia sản được lao lý định nghĩa ra làm sao vậy? công ty lớn phải triển khai kiểm kê tài sản giữa những trường vừa lòng nào theo mức sử dụng hiện nay? - thắc mắc của chị Ngọc Hân (Gia Lai).
*
Nội dung thiết yếu

Kiểm kê gia tài là gì?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 40 qui định Kế toán năm ngoái thì kiểm kê gia tài được gọi là việc cân, đong, đo, đếm số lượng; xác thực và đánh giá chất lượng, quý giá của tài sản, nguồn chi phí hiện gồm tại thời điểm kiểm kê nhằm kiểm tra, đối chiếu với số liệu vào sổ kế toán.

Bạn đang xem: Kiểm kê tài sản theo luật kế toán

*

Kiểm kê gia tài (Hình tự Internet)

Doanh nghiệp phải triển khai kiểm kê tài sản trong những trường vừa lòng nào?

Theo khoản 2 Điều 40 luật pháp Kế toán 2015 quy định về câu hỏi kiểm kê gia tài như sau:

Kiểm kê tài sản1. Kiểm kê gia sản là bài toán cân, đong, đo, đếm số lượng; chứng thực và đánh giá chất lượng, cực hiếm của tài sản, nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để kiểm tra, so sánh với số liệu trong sổ kế toán.2. Đơn vị kế toán cần kiểm kê tài sản trong các trường hòa hợp sau đây:a) vào cuối kỳ kế toán năm;b) Đơn vị kế toán tài chính bị chia, tách, phù hợp nhất, sáp nhập, giải thể, kết thúc hoạt động, vỡ nợ hoặc bán, đến thuê;c) Đơn vị kế toán tài chính được biến đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu;d) xẩy ra hỏa hoạn, đồng minh lụt và những thiệt hại phi lý khác;đ) Đánh giá chỉ lại tài sản theo quyết định của ban ngành nhà nước có thẩm quyền;e) những trường đúng theo khác theo chính sách của pháp luật.

Như vậy, theo điều khoản hiện nay, doanh nghiệp đề xuất kiểm kê tài sản trong số trường đúng theo sau đây:

- vào cuối kỳ kế toán năm;

- Đơn vị kế toán tài chính bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, kết thúc hoạt động, phá sản hoặc bán, mang đến thuê;

- Đơn vị kế toán tài chính được biến đổi loại hình hoặc vẻ ngoài sở hữu;

- xảy ra hỏa hoạn, bằng hữu lụt và các thiệt hại phi lý khác;

- Đánh giá chỉ lại tài sản theo đưa ra quyết định của cơ sở nhà nước bao gồm thẩm quyền;

- các trường đúng theo khác theo pháp luật của pháp luật.

Cần xem xét rằng sau khoản thời gian kiểm kê tài sản, doanh nghiệp bắt buộc lập báo cáo tổng hợp hiệu quả kiểm kê. Trường hợp tất cả chênh lệch thân số liệu thực tế kiểm kê với số liệu ghi bên trên sổ kế toán, đơn vị chức năng kế toán phải khẳng định nguyên nhân và buộc phải phản ánh số chênh lệch, hiệu quả xử lý vào sổ kế toán trước lúc lập báo cáo tài chính.

Việc kiểm kê phải phản ánh đúng thực tiễn tài sản, nguồn hình thành tài sản. Bạn lập với ký báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê phải phụ trách về kết quả kiểm kê.

Nếu vi phạm những quy định về kiểm kê gia tài thì sẽ bị xử phạt như vậy nào?

Căn cứ theo Điều 16 Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định về câu hỏi xử phạt so với hành vi vi phạm luật quy định về kiểm kê tài sản như sau:

Xử phát hành vi phạm luật quy định về kiểm kê tài sản1. Vạc tiền từ 1.000.000 đồng mang đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:a) không lập báo cáo tổng hợp hiệu quả kiểm kê hoặc report kết quả kiểm kê không có không thiếu chữ ký theo quy định;b) không phản hình ảnh số chênh lệch và tác dụng xử lý số chênh lệch thân số liệu kiểm kê thực tế với số liệu sổ kế toán.2. Vạc tiền từ bỏ 3.000.000 đồng cho 5.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện kiểm kê gia sản theo quy định.

Lưu ý: nấc mức phạt tiền được công cụ trên đó là mức phạt áp dụng đối với cá nhân vi phạm. Đối với tổ chức có cùng hành vi phạm luật thì mức phát tiền bằng 02 lần mức phân phát tiền đối với cá nhân (theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 41/2018/NĐ-CP được sửa đổi bởi vì khoản 2 Điều 5 Nghị định 102/2021/NĐ-CP).

Theo đó, nếu vi phạm quy định về kiểm kê tài sản thì tùy từng mức độ, hành vi vi phạm luật mà cá thể có thể bị xử phạt phạm luật hành chính với tầm phạt chi phí từ một triệu đồng mang đến 5.000.000 đồng, so với tổ chức vi phạm luật thì mức vạc tiền từ 2.000.000 đồng cho 10.000.000 đồng.

Doanh nghiệp cần phải tuân hành những cơ chế kế toán nào?

Căn cứ theo Điều 6 phương tiện Kế toán 2015 quy xác định rõ về các nguyên tắc kế toán nên phải tuân thủ như sau:

Nguyên tắc kế toán1. Giá trị tài sản và nợ phải trả được ghi nhận ban đầu theo giá bán gốc. Sau ghi dìm ban đầu, so với một số loại gia tài hoặc nợ cần trả nhưng giá trị đổi mới động liên tiếp theo giá thị phần và quý giá của chúng có thể xác định lại một cách an toàn thì được ghi nhấn theo giá chỉ trị phù hợp tại thời điểm cuối kỳ lập báo cáo tài chính.2. Những quy định và phương pháp kế toán vẫn chọn bắt buộc được áp dụng đồng bộ trong kỳ kế toán năm; trường hợp đổi khác các mức sử dụng và phương pháp kế toán đã chọn thì đơn vị kế toán đề nghị giải trình trong report tài chính.3. Đơn vị kế toán yêu cầu thu thập, đề đạt khách quan, đầy đủ, đúng thực tế và đúng kỳ kế toán tài chính mà nghiệp vụ kinh tế, tài chủ yếu phát sinh.4. Report tài thiết yếu phải được lập và gửi cơ quan có thẩm quyền đầy đủ, chính xác và kịp thời. Thông tin, số liệu trong report tài chủ yếu của đơn vị kế toán phải được công khai theo hình thức tại Điều 31 với Điều 32 của vẻ ngoài này.5. Đơn vị kế toán đề nghị sử dụng phương pháp đánh giá gia sản và phân bổ các khoản thu, đưa ra một cách thận trọng, không được gia công sai lệch kết quả hoạt động kinh tế, tài bao gồm của đơn vị chức năng kế toán.6. Việc lập với trình bày báo cáo tài chính phải bảo vệ phản ánh đúng bản chất của thanh toán giao dịch hơn là hình thức, tên thường gọi của giao dịch.7. Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách chi tiêu nhà quốc tế việc triển khai quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5 cùng 6 Điều này còn phải triển khai kế toán theo mục lục ngân sách nhà nước.

Xem thêm: Liên Thông Cao Đẳng Lên Đại Học Ngành Kế Toán, Liên Thông Trái Ngành Là Gì


Kiến thức Tin cập nhật
Góc kế toán
Hỗ trợ phía dẫn áp dụng
*

bảng báo giá Gói Basic

Dành cho bạn vừa & nhỏ

Kiến thức Tin cập nhật
Góc kế toán
Hỗ trợ phía dẫn thực hiện
*

*
*

Quy trình kiểm kê tài sản là 1 trong những những công việc doanh nghiệp phải tiến hành ở cuối năm tài chính nhằm nắm bắt được số lượng, chất lượng, quý giá của gia tài và nguồn vốn theo đúng nguyên tắc pháp luật. Hãy cùng congtyketoanhanoi.edu.vn tìm hiểu về tiến trình kiểm kê gia tài qua nội dung bài viết dưới đây.


1. Kiểm kê tài sản là gì?

Kiểm kê tài sản là câu hỏi cân, đo, đong, đếm số lượng; xác nhận và reviews chất lượng, quý giá của gia tài cố định, vốn chủ cài hiện gồm tại thời điểm kế toán viên kiểm kê nhằm đối chiếu, đánh giá với số liệu trong sổ sách kế toán.

Ví dụ về kiểm kê tài sản:

Doanh nghiệp A yêu cầu kiểm kê về con số và unique sản phẩm trong kỳ kế toán bao gồm hàng tồn kho, sản phẩm đã bán, hàng cung cấp bị trả lại, mặt hàng bị hao mòn, hư hóc,… bỏ trên chiến lược sản xuất kinh doanh.

Phân nhiều loại kiểm kê tài sản:

Tùy theo phạm vi cùng thời gian, kiểm kê gia sản được tạo thành 2 loại đa số đó là:

Kiểm kê theo phạm vi và đối tượng người tiêu dùng tài sản: Kiểm kê từng phần tài sản và kiểm kê toàn bộ.Kiểm kê theo thời hạn tiến hành kiểm kê: Kiểm kê phi lý và kiểm kê định kỳ.

Tác dụng của kiểm kê tài sản:

Giúp cho vấn đề ghi chép, vào sổ, lên báo cáo số liệu đúng với tình hình thực tế.Ngăn ngừa những hiện tượng tham ô, lãng phí, giảm xén có tác dụng thất thoát gia tài doanh nghiệp, làm đại lý để kỷ chế độ tài chính với những hiện tượng vi phạm, nâng cao trách nhiệm của người thống trị tài sản.Giúp mang đến lãnh đạo vắt bắt đúng chuẩn số lượng, chất lượng các loại gia tài hiện có, sản phẩm tồn kho, gia tài bị trả lại, nguồn vốn hiện tất cả …để tất cả biện pháp, quyết định tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng.Tiết kiệm chi phí, thời gian, sức lực khi triển khai các chiến lược đầu tư, bán buôn tài sản, đầu tư chi tiêu của doanh nghiệp

2. Trong trường đúng theo nào phải kiểm kê tài sản?

Định kỳ cuối năm tài chính, cuối quý, cuối tháng: Kiểm kê gia sản thường được triển khai vào cuối tưng năm tài chủ yếu hoặc kế toán tài chính để cập nhật và xác nhận lại tin tức về gia tài trong report tài chính.Khi bao gồm sự biến hóa lớn về thống trị tài sản: khi có biến đổi lớn về quản lý tài sản như sáp nhập, phân tách tách, giao thương mua bán công ty, cần triển khai kiểm kê gia tài để chứng thực và update thông tin gia tài mới.Khi tất cả sự ngờ vực về sự mất non hoặc ăn gian tài sản: giả dụ có bất kỳ sự nghi ngờ nào về sự việc mất mát, khác nhau hoặc ăn gian về tài sản, bài toán kiểm kê gia sản là cần thiết để xác minh với điều tra.Khi buộc phải xác minh thông tin tài sản đột xuất.

3. Quá trình kiểm kê gia sản cuối năm

*

Quy trình kiểm kê gia sản thường bao hàm các bước thiết yếu sau:

Bước 1: Lãnh đạo, cai quản doanh nghiệp phát hành và chào làng Quyết định kiểm kê tài sản cuối năm

Bước 2: Tổ chức ra đời Hội đồng kiểm kê gia sản của doanh nghiệp

Giám đốc, tổng giám đốc hoặc Thủ trưởng solo vị cai quản tịch Hội đồng.Cán bộ làm chủ trực tiếp của các phòng ban đơn vị trực tiếp áp dụng tài sản.Cán bộ quản lý trực tiếp phòng làm chủ tài sản.Kế toán trưởng, kế toán tài chính tài sản, kế toán kho, thủ quỹ của doanh nghiệp.Các thành viên khác tham gia Hội đồng.Sau khi ra đời Hội đồng kiểm kê, Hội đồng vẫn họp cùng lên planer cho quá trình kiểm kê gia tài doanh nghiệp.Tổ kiểm kê cần có danh sách những loại gia sản hiện có, sẽ và đang được sử trong quá trình chuyển động sản xuất, khiếp doanh.

Bước 3: Vào thời điểm cuối năm tài chính hoặc khi bao gồm nhu cầu, Hội đồng sẽ thực hiện quy trình kiểm kê tài sản.

Bước 4: Tập thích hợp số liệu, cách xử lý số liệu cùng lập biên bạn dạng quy trình kiểm kê tài sản

Căn cứ vào số liệu kiểm kê tài sản thực tế mà công ty có, Hội đồng sẽ thực hiện tổng hợp, phân tích, review số liệu tài sản đã được kiểm kê, tiếp đến tiến hành so sánh với số liệu ngơi nghỉ các bộ phận quản lý tài sản, thành phần sử dụng gia tài và kế toán doanh nghiệp.

Tiến hành lập biên bạn dạng kiểm kê gia tài phù hợp, nhưng đảm bảo thể hiện khá đầy đủ các nội dung chủ yếu như:

Phản ánh sự chênh lệch về số lượng, giá trị gia tài giữa sổ sách thực tếTổng hợp các tài sản rất cần được bảo dưỡng, sửa chữa thay thế hoặc điều gửi nội bộ
Tổng hợp những tài sản buộc phải thanh lý hoặc khấu hao: vì chưng hư hỏng, hoạt động kém hiệu quả, tốn nhiên liệu, tích điện hoặc không cần sử dụng đến nữa,…

Bước 5: Hội đồng kiểm kê gia tài đưa ra dấn xét, tiến công giá

Sau tiến trình kiểm kê tài sản, Hội đồng đề xuất họp và đưa ra đánh giá, đánh giá về thực trạng tài sản như:

Đánh giá phổ biến về thực trạng sử dụng, cai quản tài sản tại doanh nghiệp
Cần khám phá nguyên nhân và gửi ra biện pháp khắc phục khi xảy ra sự chênh lệch thân kiểm kê thực tế và sổ sách kế toán
Lên chiến lược sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp,…những gia tài cần sửa chữa tùy thuộc vào nguyên nhân ví dụ do các phòng ban trực tiếp sử dụng gia sản báo cáo.Phân loại, thống kê gia sản để đề xuất thanh lý dựa vào nguyên nhân rõ ràng do bộ phận sử dụng thẳng báo cáo.

Bước 6: Đề xuất những giải pháp, kiến nghị

Tham mưu về chế độ quản lý tài sản nội bộ của các phòng quan;Kiến nghị chế độ lưu giữ, thu xếp hồ sơ về tài sản giữa các thành phần sử dụng;Đưa ra chính sách bảo hành, thay thế tài sản,Thực hiện ý kiến đề nghị của biên bạn dạng kiểm kê gia tài ở kỳ trước,Đưa ra phương án xử lý chênh lệch số liệu và giao trọng trách thực hiện, tự khắc phục.

Bước 7: report kết quả quy trình kiểm kê tài sản

Báo cáo với công ty lớn về hiệu quả kiểm kê

Gửi báo cáo kết trái chỉ đạo, điều hành của khách hàng tới các bộ phận có liên quan.

4. Hậu quả trường hợp không thực hiện kiểm kê

Nếu không thực hiện kiểm kê gia sản định kỳ cùng đúng quy trình, hoàn toàn có thể xảy ra các hậu trái xấu sau:

Thiếu đúng đắn và minh bạch: những thông tin về gia sản trong report tài chủ yếu sẽ không đúng mực và minh bạch, gây ra sự thiếu tín nhiệm tưởng trường đoản cú phía cổ đông, nhà đầu tư và các bên tương quan khác.Sai sót với gian lận: Thiếu kiểm soát và kiểm tra có thể tạo điều kiện dễ ợt cho sai sót hoặc ăn lận tài sản, tạo thiệt sợ về tài chủ yếu và danh tiếng.

*

5. Giải pháp xử lý chênh lệch thân sổ sách cùng thực tế

*

Khi xác định sai lệch trong quá trình kiểm kê tài sản, các bước sau đây có thể xử lý chênh lệch

Xác định nguyên nhân: khẳng định nguyên nhân gây ra sai lệch, bao hàm việc phân tích quá trình kiểm kê, coi xét lịch sử giao dịch, và khám phá sâu hơn về việc quản lý tài sản.Điều chỉnh báo cáo: Nếu lệch lạc do lỗi báo cáo hoặc sai sót trong quá trình nhập liệu hoặc tính toán, bắt buộc điều chỉnh report tài chính để phản bội ánh đúng chuẩn thông tin về tài sản.Điều tra và xử lý: Đối cùng với các sai lệch lớn hoặc có dấu hiệu của gian lận, yêu cầu tiến hành khảo sát sâu hơn. Nếu như phát hiện tại gian lận, phải xử lý theo quy định quy định và nội quy của doanh nghiệp.Cải thiện cách thức: Dựa trên công dụng kiểm kê cùng các sai lệch đã xảy ra, cần nâng cao quy trình cai quản tài sản để phòng ngừa những lỗi và sai sót tương lai. Điều này có thể bao gồm cập nhật quy trình kiểm kê, tăng tốc kiểm rà và huấn luyện nhân viên.Rà soát lại: sau khoản thời gian đã tiến hành các kiểm soát và điều chỉnh và cải thiện, cần rà soát lại gia tài để đảm bảo rằng rơi lệch đã được xử lý và thông tin gia sản hiện tại là chính xác.

Xử lý chênh lệch lúc kiểm kê gia sản là một trong những phần quan trọng của quá trình kiểm kê và thống trị tài sản. Điều này bảo đảm an toàn tính đúng chuẩn và minh bạch của thông tin tài sản, giúp bức tốc sự tin yêu từ các bên liên quan và đảm bảo an toàn quản lý gia tài hiệu quả.

6. Mẫu mã kiểm kê tài sản

7. Nấc Xử Phạt khi Không tiến hành Quy Trình Kiểm Kê Tài Sản

Nếu không triển khai đúng theo quy định về thực hiện quy trình kiểm kê tài sản, đơn vị kế toán sẽ ảnh hưởng xử phạt theo hành vi vi phạm quy định về kiểm kê gia sản theo Điều 16 của Nghị định 41/2018/NĐ-CP về xử phạt những vi phạm hành chính trong nghành nghề kế toán, kiểm toán tự do như dưới đây:

1. Phân phát tiền từ một triệu đồng mang lại 2.000.000 đồng đối với một trong số hành vi sau:

Không lập report tổng hợp kết quả kiểm kê hoặc báo cáo kết trái kiểm kê không tồn tại chữ ký theo quy định;Không đề đạt số chênh lệch và hiệu quả xử lý số chênh lệch thân số liệu sổ sách kế toán tài chính với số liệu kiểm kê thực tế.

2. Vạc tiền từ bỏ 3.000.000 đồng mang lại 5.000.000 đồng đối với hành vi không triển khai kiểm kê gia tài theo quy định.

Trên đây, nội dung bài viết đã trình bày về quan niệm kiểm kê tài sản, quy trình kiểm kê cũng tương tự cách xử trí chênh lệch sau thời điểm kiểm kê tài sản. Hi vọng, chúng ta cũng có thể áp dụng rất nhiều điều trên vào thực tế các bước kiểm kê định kỳ của kế toán. Cảm ơn chúng ta đã đọc bài viết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.