MỘT NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG NHIỀU CÔNG TY, CÓ ĐƯỢC LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG Ở NHIỀU CÔNG TY KHÔNG

VINATAS ĐẠI LÝ THUẾ > Blog > kế toán tài chính > Một người có thể đồng thời làm cho kế toán trưởng ở nhiều công ty được tốt không?
*
admin
July 3, 2023 2:49 am
July 3, 20230 Comments
*

Mục tiêu của tương đối nhiều người vào ngành kế toán là đổi thay một kế toán tài chính trưởng. Đây là một trong những vị trí cao nhất và bao gồm vai trò rất lớn trong phần tử kế toán của từng doanh nghiệp. Vậy một người rất có thể đồng thời làm kế toán trưởng sống nhiều doanh nghiệp được giỏi không?

Điều kiện của kế toán tài chính trưởng hiện giờ được quy định như thế nào?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 54 biện pháp Kế toán năm ngoái có phương tiện về điều kiện của kế toán tài chính trưởng như sau:

Tiêu chuẩn chỉnh và đk của kế toán tài chính trưởng

1. Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) các tiêu chuẩn chỉnh quy định trên khoản 1 Điều 51 của luật pháp này;

b) gồm chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán tài chính từ trình độ chuyên môn trung cấp cho trở lên;

c) Có chứng chỉ bồi chăm sóc kế toán trưởng;

d) Có thời hạn công tác thực tiễn về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nhiệm vụ về kế toán tài chính từ trình độ chuyên môn đại học trở lên và thời gian công tác thực tiễn về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người bao gồm chuyên môn, nhiệm vụ về kế toán chuyên môn trung cấp, cao đẳng.

Bạn đang xem: Một người làm kế toán trưởng nhiều công ty

2. Cơ quan chính phủ quy định ví dụ tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng phù hợp với từng loại đơn vị kế toán.

Và tại khoản 1 Điều 51 khí cụ Kế toán 2015 có luật về tiêu chuẩn của tín đồ làm kế toán tài chính như sau:

Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của bạn làm kế toán

1. Người làm kế toán nên có các tiêu chuẩn sau đây:

a) có phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, gồm ý thức chấp hành pháp luật;

b) Có chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

Như vậy, đk của kế toán tài chính trưởng hiện giờ được phương tiện như sau:

– những tiêu chuẩn chỉnh của fan làm kế toán:

+ có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, tất cả ý thức chấp hành pháp luật;

+ Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

– bao gồm chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán tài chính từ trình độ trung cung cấp trở lên;

– Có chứng từ bồi chăm sóc kế toán trưởng;

– Có thời hạn công tác thực tiễn về kế toán tối thiểu là 02 năm đối với người tất cả chuyên môn, nhiệm vụ về kế toán từ chuyên môn đại học trở lên

– Có thời gian công tác thực tiễn về kế toán tối thiểu là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán chuyên môn trung cấp, cao đẳng.

Một người hoàn toàn có thể đồng thời làm cho kế toán trưởng làm việc nhiều doanh nghiệp được giỏi không?

Căn cứ trên Điều 19 Bộ giải pháp Lao hễ 2019 tất cả quy định về giao kết những hợp đồng lao động như sau:

Giao kết những hợp đồng lao động

Người lao động hoàn toàn có thể giao kết nhiều hợp đồng lao hễ với nhiều người sử dụng lao động nhưng lại phải bảo đảm an toàn thực hiện tương đối đầy đủ các ngôn từ đã giao kết.Người lao đụng đồng thời giao kết các hợp đồng lao cồn với nhiều người tiêu dùng lao hễ thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được triển khai theo nguyên tắc của luật pháp về bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp với an toàn, dọn dẹp lao động.

Và trên Điều 13 luật pháp Kế toán 2015 có điều khoản về những hành vi bị nghiêm cấm từ đó việc một fan làm kế toán tài chính trưởng làm việc nhiều doanh nghiệp không thuộc vào các hành vi bị nghiêm cấm.

Như vậy, một người hoàn toàn có thể làm kế toán tài chính trưởng làm việc nhiều công ty nếu fan này đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chỉnh và điều kiện về kế toán tài chính trưởng cùng phải đảm bảo thực hiện tương đối đầy đủ các nội dung đã giao kết trong phù hợp đồng lao rượu cồn với công ty.

Xem thêm: Tìm hiểu các loại hồ sơ kế toán là gì, chứng từ kế toán là gì

kế toán tài chính trưởng giao phối kết hợp đồng với nhiều công ty thì việc đóng bảo hiểm xã hội được quy định như vậy nào?

Căn cứ trên khoản 4 Điều 85 Luật bảo đảm xã hội năm trước có khí cụ về mức đóng góp và phương thức đóng của người lao đụng tham gia bảo hiểm xã hội cần như sau:

Mức đóng và cách thức đóng của người lao cồn tham gia bảo đảm xã hội bắt buộc

Người lao động công cụ tại những điểm a, b, c, d, đ với h khoản 1 Điều 2 của quy định này, hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương mon vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Người lao động luật điểm i khoản 1 Điều 2 của dụng cụ này, hằng tháng đóng bằng 8% nấc lương cửa hàng vào quỹ hưu trí cùng tử tuất.

Người lao động vẻ ngoài tại điểm a cùng điểm b khoản 1 Điều 2 của điều khoản này nhưng mà giao phối hợp đồng lao cồn với nhiều người tiêu dùng lao rượu cồn thì chỉ đóng bảo hiểm xã hội theo khí cụ tại khoản 1 Điều này so với hợp đồng lao rượu cồn giao kết đầu tiên.

Như vậy, kế toán tài chính trưởng giao phối kết hợp đồng lao cồn với nhiều người sử dụng lao động thì chỉ đóng bảo đảm xã hội đối với hợp đồng lao cồn giao kết đầu tiên. Kế toán tài chính trường mỗi tháng đóng bởi 8% mức chi phí lương mon vào quỹ hưu trí cùng tử tuất đối. Vậy thể:

– Theo thích hợp đồng lao cồn không xác định thời hạn, phù hợp đồng lao động khẳng định thời hạn, phù hợp đồng lao hễ theo mùa vụ hoặc theo một quá trình nhất định gồm thời hạn từ đầy đủ 03 tháng mang đến dưới 12 tháng

– Người thao tác làm việc theo phù hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng cho dưới 03 tháng

Luat
Vietnam Biểu thuế bản tin siêng trang ỨNG DỤNG tài khoản auto cập nhật Yêu cầu và đánh giá Hóa đối chọi và thanh toán giao dịch
*
maihangx
Tôi hiện nay đang là kế toán trưởng của 1 công ty theo vừa lòng đồng không khẳng định thời hạn. Bắt đầu đây, ông chồng của tôi ra đời công ty của gia đình. Tôi hoàn toàn có thể đồng thời làm kế toán trưởng cho cả hai công ty không?
*
cách thức gia Phạm Thị Minh Ngọc - doanh nghiệp Luật trách nhiệm hữu hạn You
Me:

Điều 51 phương tiện Kế toán 2015 quy định về tiêu chuẩn, quyền và nhiệm vụ của người làm kế toán như sau:

1. Người làm kế toán yêu cầu có những tiêu chuẩn chỉnh sau đây:

a) gồm phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, gồm ý thức chấp hành pháp luật;

b) Có chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán

Khoản 1 Điều 54 chính sách Kế toán 2015 quy định về tiêu chuẩn và đk của kế toán trưởng như sau:

1. Kế toán tài chính trưởng buộc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) những tiêu chuẩn chỉnh quy định trên khoản 1 Điều 51 của quy định này;

b) có chuyên môn, nhiệm vụ về kế toán tài chính từ trình độ trung cấp trở lên;

c) Có chứng từ bồi chăm sóc kế toán trưởng;

d) Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 2 năm so với người tất cả chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời hạn công tác thực tế về kế toán ít nhất là 3 năm so với người bao gồm chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán chuyên môn trung cấp, cao đẳng.

Khoản 1, 2 Điều 55 chính sách Kế toán năm ngoái quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ và quyền lợi của kế toán trường như sau:

1. Kế toán trưởng có trọng trách sau đây:

a) thực hiện các điều khoản của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị chức năng kế toán;

b) tổ chức điều hành máy bộ kế toán theo mức sử dụng của cơ chế này;

c) Lập report tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

2. Kế toán tài chính trưởng gồm quyền tự do về chăm môn, nghiệp vụ kế toán.

Điều 21 Bộ qui định Lao hễ 2012 giải pháp về giao phối kết hợp đồng lao cồn với nhiều người sử dụng lao cồn như sau: người lao động rất có thể giao phối hợp đồng lao hễ với nhiều người sử dụng lao động, tuy nhiên phải đảm bảo an toàn thực hiện không hề thiếu các ngôn từ đã giao kết. Vào trường hòa hợp giao kết hợp đồng lao cồn với nhiều người sử dụng lao động, việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của fan lao cồn được tiến hành theo luật của chủ yếu phủ.

Như vậy, quy định hiện hành không cấm một người làm kế toán tài chính trưởng của 2 công ty.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x