LUẬT KẾ TOÁN QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 133, CÁC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BẮT BUỘC

Thủ tướng mạo Phạm Minh Chính tham dự các buổi lễ hội nghị cao cấp Đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và thao tác tại Hoa Kỳ, phối hợp Quốc

SEA Games 31 - nước ta 2022

phục hồi và trở nên tân tiến kinh tế: Những việc cần làm ngay

quyết toán giải ngân vốn chi tiêu công

biến hóa số

mê say ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19


QUỐC HỘI

QUỐC HỘI

__________

Luật số: 03/2003/QH11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

__________________ 

LUẬT

KẾ TOÁN

 

Để thống nhất làm chủ kế toán, bảo vệ kế toán là biện pháp quản lý, đo lường chặt chẽ, có tác dụng mọi chuyển động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu mong tổ chức, cai quản điều hành của phòng ban nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân;

Căn cứ vào Hiến pháp nước cùng hòa xóm hội nhà nghĩa vn năm 1992 đã có sửa đổi, bổ sung theo quyết nghị số 51/2001/QH10 ngày 25 mon 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp máy 10;

Luật này qui định về kế toán.

Bạn đang xem: Luật kế toán quy định về chứng từ kế toán

 

CHƯƠNG INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này công cụ về nội dung công tác kế toán, tổ chức cỗ máy kế toán, bạn làm kế toán và vận động nghề nghiệp kế toán.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Đối tượng áp dụng của giải pháp này bao gồm:

a) cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai có thực hiện kinh phí giá thành nhà nước;

b) Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí túi tiền nhà nước;

c) công ty thuộc các thành phần kinh tế tài chính được thành lập và chuyển động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài vận động tại nước ta ;

d) hợp tác và ký kết xã;

đ) Hộ marketing cá thể, tổ hợp tác;

e) fan làm kế toán, tín đồ khác có tương quan đến kế toán.

2. Đối với văn phòng và công sở đại diện của công ty nước ngoài vận động tại Việt Nam, hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác, cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định rõ ràng nội dung công tác kế toán theo những chế độ cơ bạn dạng của hình thức này.

Điều 3. Áp dụng điều ước quốc tế

Trường vừa lòng điều ước thế giới mà cộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa việt nam ký kết hoặc gia nhập gồm quy định về kế toán khác với cơ chế của công cụ này thì áp dụng quy định của điều ước thế giới đó.

Điều 4. phân tích và lý giải từ ngữ

Trong lao lý này, những từ ngữ dưới đây được phát âm như sau:

1. Kế toán tài chính là bài toán thu thập, xử lý, kiểm tra, đối chiếu và tin báo kinh tế, tài thiết yếu dưới hình thức giá trị, hiện đồ dùng và thời hạn lao động.

2. Kế toán tài đó là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, so sánh và tin báo kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chủ yếu cho đối tượng mong muốn sử dụng thông tin của đơn vị kế toán.

3. Kế toán tài chính quản trị là việc thu thập, xử lý, so sánh và cung cấp tin kinh tế, tài chính theo yêu ước quản trị và đưa ra quyết định kinh tế, tài chủ yếu trong nội bộ đơn vị chức năng kế toán.

4. Nhiệm vụ kinh tế, tài đó là những hoạt động phát sinh rõ ràng làm tăng, sút tài sản, nguồn hình thành gia sản của đơn vị chức năng kế toán.

5. Đơn vị kế toán là đối tượng người sử dụng quy định tại các điểm a, b, c, d với đ khoản 1 Điều 2 của Luật này còn có lập báo cáo tài chính.

6. Kỳ kế toán là khoảng tầm thời gian xác định từ thời điểm đơn vị kế toán ban đầu ghi sổ kế toán cho thời điểm xong xuôi việc ghi sổ kế toán, khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính.

7. Chứng từ kế toán tài chính là những sách vở và vật có tin bội nghịch ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chủ yếu phát sinh và đã trả thành, làm địa thế căn cứ ghi sổ kế toán.

8. Tài liệu kế toán là triệu chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản lí trị, báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm tra kế toán và tài liệu khác có tương quan đến kế toán.

9. Chính sách kế toán là những lý lẽ và lý giải về kế toán tài chính trong một lĩnh vực hoặc một số các bước cụ thể vì cơ quan làm chủ nhà nước về kế toán hoặc tổ chức được cơ quan thống trị nhà nước về kế toán uỷ quyền ban hành.

10. Bình chọn kế toán là coi xét, reviews việc tuân thủ luật pháp về kế toán, sự trung thực, đúng chuẩn của thông tin, số liệu kế toán.

11. Hành nghề kế toán tài chính là hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán của người sử dụng hoặc cá nhân có đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện triển khai dịch vụ kế toán.

12. Bề ngoài kế toán là những mẫu sổ kế toán, trình tự, cách thức ghi sổ với mối liên quan giữa những sổ kế toán.

13. Phương thức kế toán là cách thức và thủ tục rõ ràng để thực hiện từng nội dung quá trình kế toán.

Điều 5. nhiệm vụ kế toán

1. Thu thập, xử trí thông tin, số liệu kế toán tài chính theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chính sách kế toán.

2. Kiểm tra, giám sát và đo lường các khoản thu, bỏ ra tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra bài toán quản lý, sử dụng gia sản và nguồn sinh ra tài sản; phát hiện và chống ngừa các hành vi vi bất hợp pháp luật về tài chính, kế toán.

3. Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, khuyến cáo các phương án phục vụ yêu mong quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị chức năng kế toán.

4. Cung ứng thông tin, số liệu kế toán theo hiện tượng của pháp luật.

Điều 6. Yêu cầu kế toán

1. Bội nghịch ánh không hề thiếu nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào hội chứng từ kế toán, sổ kế toán tài chính và báo cáo tài chính.

2. Phản chiếu kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin, số liệu kế toán.

3. Phản chiếu rõ ràng, dễ nắm bắt và đúng mực thông tin, số liệu kế toán.

4. đề đạt trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và quý hiếm của nghiệp vụ kinh tế, tài chính.

5. Thông tin, số liệu kế toán phải được bội nghịch ánh liên tiếp từ khi phát sinh mang đến khi chấm dứt hoạt động kinh tế, tài chính, trường đoản cú khi ra đời đến lúc chấm dứt hoạt động vui chơi của đơn vị kế toán; số liệu kế toán phản ảnh kỳ này phải tiếp nối theo số liệu kế toán của kỳ trước.

6. Phân loại, thu xếp thông tin, số liệu kế toán tài chính theo trình tự, có khối hệ thống và có thể so sánh được.

Điều 7. cách thức kế toán

1. Quý giá của tài sản được tính theo giá bán gốc, bao hàm chi tầm giá mua, bốc xếp, vận chuyển, đính ráp, chế biến và các chi tiêu liên quan lại trực tiếp khác đến khi đưa gia tài vào trạng thái chuẩn bị sử dụng. Đơn vị kế toán không được tự điều chỉnh lại giá bán trị tài sản đã ghi sổ kế toán, trừ ngôi trường hợp điều khoản có cơ chế khác.

2. Các quy định và cách thức kế toán sẽ chọn bắt buộc được áp dụng nhất quán trong kỳ kế toán tài chính năm; ngôi trường hợp tất cả sự biến hóa về các quy định và phương thức kế toán đã lựa chọn thì đơn vị kế toán phải giải trình trong report tài chính.

3. Đơn vị kế toán bắt buộc thu thập, phản ảnh khách quan, đầy đủ, đúng thực tiễn và đúng kỳ kế toán tài chính mà nghiệp vụ kinh tế, tài thiết yếu phát sinh.

4. Thông tin, số liệu trong report tài bao gồm năm của đơn vị kế toán đề xuất được công khai minh bạch theo hình thức tại Điều 32 của biện pháp này.

5. Đơn vị kế toán phải sử dụng phương thức đánh giá gia tài và phân chia các khoản thu, đưa ra một cách thận trọng, không được thiết kế sai lệch kết quả hoạt động kinh tế, tài bao gồm của đơn vị chức năng kế toán.

6. Ban ngành nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai có thực hiện kinh phí giá cả nhà quốc tế việc thực hiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này còn phải triển khai kế toán theo mục lục chi tiêu nhà nước.

Điều 8. chuẩn chỉnh mực kế toán

1. Chuẩn mực kế toán có những cách thức và cách thức kế toán cơ bạn dạng để ghi sổ kế toán với lập báo cáo tài chính.

2. Cỗ Tài thiết yếu quy định chuẩn mực kế toán trên cơ sở chuẩn mực thế giới về kế toán cùng theo mức sử dụng của nguyên lý này.

Điều 9. Đối tượng kế toán

1. Đối tượng kế toán thuộc vận động thu, chi giá cả nhà nước, hành chính, sự nghiệp; buổi giao lưu của đơn vị, tổ chức có áp dụng kinh phí ngân sách nhà nước gồm:

a) Tiền, vật tứ và gia tài cố định;

b) Nguồn tởm phí, quỹ;

c) các khoản giao dịch thanh toán trong cùng ngoài đơn vị kế toán;

d) Thu, bỏ ra và cách xử lý chênh lệch thu, đưa ra hoạt động;

đ) Thu, bỏ ra và kết dư chi tiêu nhà nước;

e) Đầu tư tài chính, tín dụng thanh toán nhà nước;

g) Nợ và xử lý nợ của nhà nước;

h) gia tài quốc gia;

i) những tài sản không giống có liên quan đến đơn vị chức năng kế toán.

2. Đối tượng kế toán thuộc hoạt động của đơn vị, tổ chức không thực hiện kinh phí chi phí nhà nước gồm các tài sản, mối cung cấp hình thành gia sản theo quy định tại các điểm a, b, c, d cùng i khoản 1 Điều này.

3. Đối tượng kế toán thuộc chuyển động kinh doanh gồm:

a) gia tài cố định, tài sản lưu động;

b) Nợ cần trả cùng vốn nhà sở hữu;

c) những khoản doanh thu, túi tiền kinh doanh, túi tiền khác cùng thu nhập;

d) Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước;

đ) kết quả và phân chia kết quả vận động kinh doanh;

e) những tài sản khác có tương quan đến đơn vị chức năng kế toán.

4. Đối tượng kế toán tài chính thuộc vận động ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, hội chứng khoán, đầu tư tài chính, ko kể quy định tại khoản 3 Điều này còn có:

a) các khoản đầu tư tài chính, tín dụng;

b) những khoản giao dịch trong cùng ngoài đơn vị kế toán;

c) những khoản cam kết, bảo lãnh, các giấy tờ có giá.

Điều 10. Kế toán tài chính, kế toán tài chính quản trị, kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết

1. Kế toán ở đơn vị chức năng kế toán gồm kế toán tài thiết yếu và kế toán quản trị.

2. Lúc thực hiện quá trình kế toán tài chính và kế toán quản trị, đơn vị chức năng kế toán phải thực hiện kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết như sau:

a) kế toán tài chính tổng hợp nên thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin tổng quát tháo về vận động kinh tế, tài bao gồm của solo vị. Kế toán tổng hợp sử dụng đơn vị tiền tệ nhằm phản ánh thực trạng tài sản, nguồn có mặt tài sản, thực trạng và kết quả chuyển động kinh tế, tài thiết yếu của đơn vị chức năng kế toán;

b) Kế toán chi tiết phải thu thập, xử lý, biên chép và đưa thông tin chi máu bằng đơn vị tiền tệ, đơn vị hiện trang bị và đối kháng vị thời hạn lao đụng theo từng đối tượng người sử dụng kế toán rõ ràng trong đơn vị kế toán. Kế toán cụ thể minh họa mang lại kế toán tổng hợp. Số liệu kế toán cụ thể phải khớp đúng với số liệu kế toán tài chính tổng hòa hợp trong một kỳ kế toán.

3. Bộ Tài bao gồm hướng dẫn vận dụng kế toán cai quản trị phù hợp với từng nghành nghề dịch vụ hoạt động.

Điều 11. Đơn vị tính thực hiện trong kế toán

Đơn vị tính thực hiện trong kế toán tài chính gồm:

1. Đơn vị tiền tệ là đồng vn (ký hiệu non sông là “đ”, cam kết hiệu thế giới là “VND”). Trong trường hợp nhiệm vụ kinh tế, tài bao gồm phát sinh là nước ngoài tệ, bắt buộc ghi theo nguyên tệ và đồng nước ta theo tỷ giá hối đoái thực tiễn hoặc quy đổi theo tỷ giá ân hận đoái do bank Nhà nước Việt Nam chào làng tại thời khắc phát sinh, trừ trường hợp pháp luật có biện pháp khác; đối với loại nước ngoài tệ không tồn tại tỷ giá ăn năn đoái cùng với đồng nước ta thì phải quy thay đổi thông sang một loại ngoại tệ tất cả tỷ giá hối hận đoái với đồng Việt Nam.

Đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ thì được chọn một loại ngoại tệ do cỗ Tài chính quy định làm đơn vị tiền tệ để kế toán, mà lại khi lập báo cáo tài chính sử dụng tại nước ta phải quy đổi ra đồng vn theo tỷ giá ân hận đo�i do bank Nhà nước Việt Nam ra mắt tại thời gian khóa sổ lập báo cáo tài chính, trừ ngôi trường hợp quy định có phương tiện khác.

2. Đơn vị hiện đồ dùng và đơn vị thời gian lao hễ là đơn vị đo lường chính thức của cùng hòa xóm hội chủ nghĩa Việt Nam; ngôi trường hợp tất cả sử dụng đối chọi vị tính toán khác thì phải quy thay đổi ra đối kháng vị tính toán chính thức của cùng hòa xóm hội nhà nghĩa Việt Nam.

Điều 12. Chữ viết cùng chữ số áp dụng trong kế toán tài chính

1. Chữ viết áp dụng trong kế toán là tiếng Việt. Trường hợp phải áp dụng tiếng quốc tế trên hội chứng từ kế toán, sổ kế toán tài chính và report tài chủ yếu ở vn thì phải sử dụng đồng thời tiếng Việt với tiếng nước ngoài.

2. Chữ số áp dụng trong kế toán tài chính là chữ số ả-Rập: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.); lúc còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị chức năng phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị.

Điều 13. Kỳ kế toán

1. Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán tài chính quý, kỳ kế toán tài chính tháng với được lao lý như sau:

a) Kỳ kế toán tài chính năm là mười hai tháng, tính từ trên đầu ngày 01 tháng 01 cho đến khi kết thúc ngày 31 mon 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán tài chính có đặc thù riêng về tổ chức, chuyển động được lựa chọn kỳ kế toán năm là mười hai tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng vào đầu quý này đến khi kết thúc ngày sau cùng của tháng vào cuối quý trước năm tiếp theo và thông tin cho cơ săng chính biết;

b) Kỳ kế toán tài chính quý là cha tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng thời điểm đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý;

c) Kỳ kế toán tài chính tháng là 1 trong những tháng, tính từ trên đầu ngày 01 cho đến khi xong ngày sau cuối của tháng.

2. Kỳ kế toán tài chính của đơn vị chức năng kế toán bắt đầu được thành lập và hoạt động được công cụ như sau:

a) Kỳ kế toán tài chính đầu tiên của người sử dụng mới được thành lập và hoạt động tính từ thời điểm ngày được cung cấp Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh đến hết ngày sau cùng của kỳ kế toán tài chính năm, kỳ kế toán tài chính quý, kỳ kế toán tháng theo mức sử dụng tại khoản 1 Điều này;

b) Kỳ kế toán trước tiên của đơn vị chức năng kế toán khác tính từ thời điểm ngày có hiệu lực thực thi hiện hành ghi bên trên quyết định thành lập và hoạt động đến không còn ngày sau cuối của kỳ kế toán tài chính năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo qui định tại khoản 1 Điều này.

3. Đơn vị kế toán tài chính khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, đưa đổi hình thức sở hữu, giải thể, dứt hoạt đụng hoặc vỡ nợ thì kỳ kế toán cuối cùng tính từ trên đầu ngày kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo hình thức tại khoản 1 Điều này đến hết ngày trước thời điểm ngày ghi trên quyết định chia, tách, hòa hợp nhất, sáp nhập, gửi đổi bề ngoài sở hữu, giải thể, xong xuôi hoạt rượu cồn hoặc phá sản đơn vị chức năng kế toán gồm hiệu lực.

4. Trường thích hợp kỳ kế toán tài chính năm thứ nhất hoặc kỳ kế toán năm sau cuối có thời gian ngắn lại chín mươi ngày thì được phép cùng (+) cùng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) cùng với kỳ kế toán thời gian trước đó để tính thành một kỳ kế toán tài chính năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn lại mười lăm tháng.

Điều 14. những hành vi bị nghiêm cấm

1. đưa mạo, khai man, thỏa thuận hợp tác hoặc nghiền buộc fan khác trả mạo, khai man, tẩy xóa tư liệu kế toán.

2. Cố gắng ý, thỏa thuận hoặc nghiền buộc tín đồ khác cung cấp, chứng thực thông tin, số liệu kế toán tài chính sai sự thật.

3. Để ko kể sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc gia tài liên quan tiền đến đơn vị chức năng kế toán.

4. Huỷ vứt hoặc cụ ý có tác dụng hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn tàng trữ quy định trên Điều 40 của vẻ ngoài này.

5. Ban hành, chào làng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán sai thẩm quyền.

6. Lợi dụng chức vụ, quyền lợi đe dọa, trù dập fan làm kế toán trong vấn đề thực hiện công việc kế toán.

7. Tín đồ có nhiệm vụ quản lý, điều hành đơn vị chức năng kế toán kiêm có tác dụng kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, buôn bán tài sản, trừ doanh nghiệp tứ nhân, hộ marketing cá thể.

8. Bố trí người làm cho kế toán, người làm kế toán tài chính trưởng không được tiêu chuẩn, đk theo qui định tại Điều 50 cùng Điều 53 của dụng cụ này.

9. Các hành vi không giống về kế toán tài chính mà lao lý nghiêm cấm.

Điều 15. cực hiếm của tài liệu, số liệu kế toán tài chính

1. Tài liệu, số liệu kế toán có mức giá trị pháp lý về tình hình kinh tế, tài bao gồm của đơn vị chức năng kế toán cùng được thực hiện để ra mắt công khai theo lao lý của pháp luật.

2. Tài liệu, số liệu kế toán là cửa hàng để sản xuất và xét để mắt tới kế hoạch, dự toán, quyết toán, coi xét, giải pháp xử lý vi phạm pháp luật.

Điều 16. Trách nhiệm quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin, tài liệu kế toán tài chính

1. Đơn vị kế toán có trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo vệ và tàng trữ tài liệu kế toán.

2. Đơn vị kế toán có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu kế toán kịp thời, đầy đủ, trung thực, tách biệt cho tổ chức, cá nhân theo điều khoản của pháp luật.

 

CHƯƠNG IINỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN

 

MỤC 1CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

 

Điều 17. Nội dung triệu chứng từ kế toán tài chính

1. Bệnh từ kế toán đề nghị có những nội dung đa số sau đây:

a) Tên và số hiệu của hội chứng từ kế toán;

b) Ngày, tháng, năm lập bệnh từ kế toán;

c) Tên, địa chỉ cửa hàng của đơn vị chức năng hoặc cá thể lập bệnh từ kế toán;

d) Tên, địa chỉ cửa hàng của đơn vị chức năng hoặc cá thể nhận chứng từ kế toán;

đ) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chủ yếu phát sinh;

e) Số lượng, solo giá với số chi phí của nhiệm vụ kinh tế, tài thiết yếu ghi bởi số; tổng số tiền của bệnh từ kế toán dùng để làm thu, đưa ra tiền ghi bằng số và bởi chữ;

g) Chữ ký, họ cùng tên của tín đồ lập, tín đồ duyệt và những người dân có tương quan đến hội chứng từ kế toán.

2. ngoài các nội dung chủ yếu của hội chứng từ kế toán phương pháp tại khoản 1 Điều này, triệu chứng từ kế toán rất có thể có thêm phần nhiều nội dung khác theo từng loại bệnh từ.

Điều 18. triệu chứng từ điện tử

1. Hội chứng từ năng lượng điện tử được xem như là chứng từ kế toán khi có những nội dung điều khoản tại Điều 17 của nguyên tắc này với được miêu tả dưới dạng dữ liệu điện tử, được mã hóa mà không bị biến đổi trong quá trình truyền qua mạng máy vi tính hoặc bên trên vật mang tin như băng từ, đĩa từ, các loại thẻ thanh toán.

2. Chính phủ quy định cụ thể về hội chứng từ điện tử.

Điều 19. Lập bệnh từ kế toán tài chính

1. Những nghiệp vụ gớm tế, tài thiết yếu phát sinh liên quan đến buổi giao lưu của đơn vị kế toán đều phải tạo lập chứng tự kế toán. Hội chứng từ kế toán tài chính chỉ được lập một lần cho từng nghiệp vụ ghê tế, tài chính.

2. Hội chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, đúng mực theo nội dung nguyên tắc trên mẫu. Vào trường hợp hội chứng từ kế toán chưa tồn tại quy định mẫu mã thì đơn vị chức năng kế toán được trường đoản cú lập hội chứng từ kế toán tài chính nhưng đề nghị có không thiếu các nội dung điều khoản tại Điều 17 của phương pháp này.

3. Nội dung nhiệm vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán không được viết tắt, không được tẩy xóa, sửa chữa; lúc viết yêu cầu dùng bút mực, số và chữ viết cần liên tục, không ngắt quãng, khu vực trống bắt buộc gạch chéo; bệnh từ bị tẩy xóa, sửa chữa thay thế đều không tồn tại giá trị thanh toán giao dịch và ghi sổ kế toán. Khi viết không nên vào mẫu chứng từ kế toán tài chính thì cần huỷ bỏ bằng phương pháp gạch chéo vào triệu chứng từ viết sai.

4. Triệu chứng từ kế toán buộc phải được lập đủ số liên quy định. Trường hợp phải khởi tạo nhiều liên chứng từ kế toán đến một nhiệm vụ kinh tế, tài thiết yếu thì nội dung các liên cần giống nhau. Hội chứng từ kế toán tài chính do đơn vị kế toán phương pháp tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của phép tắc này lập để thanh toán với tổ chức, cá nhân bên ngoài đơn vị kế toán tài chính thì liên gởi cho phía bên ngoài phải có dấu của đơn vị chức năng kế toán.

5. Tín đồ lập, fan ký phê chuẩn và những người dân khác ký tên trên giấy kế toán phải chịu trách nhiệm về câu chữ của bệnh từ kế toán.

6. Bệnh từ kế toán tài chính được lập dưới dạng chứng từ điện tử buộc phải tuân theo điều khoản tại Điều 18 của lý lẽ này và khoản 1, khoản 2 Điều này. Hội chứng từ điện tử đề nghị được in ra giấy và lưu trữ theo nguyên lý tại Điều 40 của phương pháp này.

Điều 20. Ký chứng từ kế toán

1. Hội chứng từ kế toán phải có đầy đủ chữ ký. Chữ ký trên giấy tờ kế toán cần được ký bởi bút mực. Không được ký hội chứng từ kế toán bằng mực đỏ hoặc đóng vết chữ cam kết khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một fan phải thống nhất.

2. Chữ ký trên giấy tờ kế toán đề nghị do người có thẩm quyền hoặc tín đồ được uỷ quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đầy đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của fan ký.

3. Bệnh từ kế toán đưa ra tiền buộc phải do người dân có thẩm quyền ký duyệt chi và kế toán tài chính trưởng hoặc bạn được uỷ quyền ký trước khi thực hiện. Chữ ký trên giấy kế toán dùng làm chi tiền bắt buộc ký theo từng liên.

4. Triệu chứng từ điện tử phải tất cả chữ cam kết điện tử theo luật của pháp luật.

Điều 21. Hóa đơn bán sản phẩm

1. Tổ chức, cá nhân khi bán hàng hoá hoặc hỗ trợ dịch vụ phải tạo hóa đơn bán hàng giao đến khách hàng. Trường hợp kinh doanh nhỏ hàng hóa hoặc hỗ trợ dịch vụ bên dưới mức tiền hình thức mà người mua sắm và chọn lựa không yêu mong thì chưa phải lập hóa 1-1 bán hàng. Cơ quan chính phủ quy định ví dụ các ngôi trường hợp bán sản phẩm và nấc tiền bán sản phẩm không phải khởi tạo hóa đơn bán hàng.

2. Tổ chức, cá thể khi mua sắm chọn lựa hóa hoặc được hỗ trợ dịch vụ có quyền yêu cầu người bán hàng, người hỗ trợ dịch vụ lập, giao hóa đơn bán sản phẩm cho mình.

3. Hóa đơn bán sản phẩm được thể hiện bằng các hình thức sau đây:

a) Hóa 1-1 theo chủng loại in sẵn;

b) Hóa đối kháng in trường đoản cú máy;

c) Hóa đối chọi điện tử;

d) Tem, vé, thẻ in sẵn giá chỉ thanh toán.

4. Cỗ Tài bao gồm quy định mẫu mã hóa đơn, tổ chức triển khai in, kiến thiết và sử dụng hóa solo bán hàng. Trường hợp tổ chức triển khai hoặc cá nhân tự in hóa đơn bán sản phẩm thì đề xuất được cơ săng chính gồm thẩm quyền chấp thuận đồng ý bằng văn phiên bản trước lúc thực hiện.

5. Tổ chức, cá nhân khi bán sản phẩm hóa hoặc cung ứng dịch vụ còn nếu như không lập, không giao hóa đơn bán sản phẩm hoặc lập hóa đơn bán hàng không đúng biện pháp tại Điều 19 cùng Điều trăng tròn của luật này và các khoản 1, 2, 3 cùng 4 Điều này thì bị xử lý theo hình thức của pháp luật.

Điều 22. quản lý, thực hiện chứng từ kế toán tài chính

1.Thông tin, số liệu trên giấy kế toán là căn cứ để ghi sổ kế toán.

2. Chứng từ kế toán cần được sắp xếp theo văn bản kinh tế, theo trình tự thời gian và bảo quản bình an theo luật pháp của pháp luật.

3. Chỉ ban ngành nhà nước gồm thẩm quyền mới tất cả quyền lâm thời giữ, tịch thâu hoặc niêm phong triệu chứng từ kế toán. Trường phù hợp tạm duy trì hoặc trưng thu thì cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền yêu cầu sao chụp chứng từ bị nhất thời giữ, bị tịch thu và ký xác thực trên chứng từ sao chụp; mặt khác lập biên bản ghi rõ lý do, số lượng từng loại triệu chứng từ kế toán bị tạm giữ lại hoặc bị tịch thu và ký kết tên, đóng góp dấu.

4. Cơ quan tất cả thẩm quyền niêm phong hội chứng từ kế toán phải khởi tạo biên bản, ghi rõ lý do, con số từng loại bệnh từ kế toán tài chính bị niêm phong và cam kết tên, đóng dấu.

 

MỤC 2TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ SỔ KẾ TOÁN

 

Điều 23. thông tin tài khoản kế toán và khối hệ thống tài khoản kế toán tài chính

1. Tài khoản kế toán dùng để phân các loại và khối hệ thống hóa những nghiệp vụ ghê tế, tài thiết yếu theo nội dung kinh tế.

2. Khối hệ thống tài khoản kế toán gồm những tài khoản kế toán nên sử dụng. Mỗi đơn vị chức năng kế toán phải thực hiện một khối hệ thống tài khoản kế toán.

3. Bộ Tài thiết yếu quy định rõ ràng về tài khoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toán.

Điều 24.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đặt Tên Công Ty Tiếng Anh, Cách Đặt Tên Công Ty Bằng Tiếng Anh Hay, Ý Nghĩa

gạn lọc áp dụng hệ thống tài khoản kế toán

1. Đơn vị kế toán tài chính phải căn cứ vào khối hệ thống tài khoản kế toán tài chính do cỗ Tài bao gồm quy định để chọn khối hệ thống tài khoản kế toán vận dụng ở 1-1 vị.

2. Đơn vị kế toán tài chính được chi tiết các tài khoản kế toán vẫn chọn giao hàng yêu cầu thống trị của đối kháng vị.

Điều 25. Sổ kế toán tài chính và hệ thống sổ kế toán

1. Sổ kế toán dùng để làm ghi chép, hệ thống và lưu giữ giữ cục bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài bao gồm đã tạo ra có liên quan đến đơn vị chức năng kế toán.

2. Sổ kế toán đề nghị ghi rõ tên đơn vị kế toán; thương hiệu sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ cam kết của bạn lập sổ, kế toán trưởng với người thay mặt theo điều khoản của đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai.

3. Sổ kế toán yêu cầu có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Ngày, tháng ghi sổ;

b) Số hiệu với ngày, mon của bệnh từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;

c) cầm tắt nội dung của nhiệm vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

d) Số tiền của nhiệm vụ kinh tế, tài chủ yếu phát sinh ghi vào những tài khoản kế toán;

đ) Số dư đầu kỳ, số tiền tạo ra trong kỳ, số dư cuối kỳ.

4. Sổ kế toán tất cả sổ kế toán tài chính tổng hợp cùng sổ kế toán chi tiết.

5. Bộ Tài chủ yếu quy định cụ thể về vẻ ngoài kế toán, khối hệ thống sổ kế toán cùng sổ kế toán.

Điều 26. tuyển lựa áp dụng hệ thống sổ kế toán tài chính

1. Mỗi đơn vị kế toán chỉ gồm một hệ thống sổ kế toán cho 1 kỳ kế toán tài chính năm.

2. Đơn vị kế toán phải địa thế căn cứ vào hệ thống sổ kế toán do bộ Tài chủ yếu quy định để lựa chọn một hệ thống sổ kế toán áp dụng ở đối chọi vị.

3. Đơn vị kế toán được cụ thể hoá các sổ kế toán tài chính đã lựa chọn để ship hàng yêu mong kế toán của 1-1 vị.

Điều 27. Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán tài chính

1. Sổ kế toán nên mở vào thời điểm đầu kỳ kế toán năm; đối với đơn vị kế toán bắt đầu thành lập, sổ kế toán đề nghị mở từ thời điểm ngày thành lập.

2. Đơn vị kế toán tài chính phải căn cứ vào chứng từ kế toán nhằm ghi sổ kế toán.

3. Sổ kế toán đề nghị ghi kịp thời, rõ ràng, đầy đủ theo các nội dung của sổ. Thông tin, số liệu ghi vào sổ kế toán tài chính phải thiết yếu xác, trung thực, đúng với triệu chứng từ kế toán.

4. Vấn đề ghi sổ kế toán đề xuất theo trình tự thời gian phát sinh của nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm tiếp theo phải tiếp đến thông tin, số liệu ghi bên trên sổ kế toán tài chính của năm ngoái liền kề. Sổ kế toán yêu cầu ghi liên tiếp từ lúc mở sổ đến khi khóa sổ.

5. Thông tin, số liệu trên sổ kế toán đề nghị được ghi bằng bút mực; ko ghi xen thêm vào phía bên trên hoặc phía dưới; ko ghi ông chồng lên nhau; không ghi biện pháp dòng; trường hợp ghi không không còn trang sổ nên gạch chéo phần ko ghi; khi ghi hết trang phải cộng số liệu tổng số của trang và chuyển số liệu tổng số sang trang kế tiếp.

6. Đơn vị kế toán yêu cầu khóa sổ kế toán vào vào cuối kỳ kế toán trước khi lập report tài thiết yếu và những trường vừa lòng khóa sổ kế toán khác theo vẻ ngoài của pháp luật.

7. Đơn vị kế toán tài chính được ghi sổ kế toán thủ công bằng tay hoặc ghi sổ kế toán bằng máy vi tính. Trường đúng theo ghi sổ kế toán bằng máy vi tính thì phải triển khai các lao lý về sổ kế toán tại Điều 25, Điều 26 của luật pháp này và những khoản 1, 2, 3, 4 với 6 Điều này. Sau khi khóa sổ kế toán trên lắp thêm vi tính phải in sổ kế toán ra giấy với đóng thành quyển riêng mang đến từng kỳ kế toán năm.

Điều 28. sửa chữa thay thế sổ kế toán

1. Khi phát hiện tại sổ kế toán tài chính ghi bằng tay thủ công có không nên sót thì không được tẩy xóa làm mất dấu lốt thông tin, số liệu ghi sai nhưng mà phải thay thế sửa chữa theo một trong những ba phương pháp sau:

a) Ghi cải chính bằng cách gạch một mặt đường thẳng vào chỗ sai cùng ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải gồm chữ cam kết của kế toán tài chính trưởng bên cạnh;

b) Ghi số âm bằng phương pháp ghi lại số sai bởi mực đỏ hoặc khắc ghi số không đúng trong vết ngoặc đơn, sau đó lưu lại số đúng với phải tất cả chữ cam kết của kế toán tài chính trưởng bên cạnh;

c) Ghi té sung bằng phương pháp lập “chứng từ bỏ ghi sổ ngã sung” và ghi thêm số chênh lệch thiếu mang đến đủ.

2. Trường phù hợp phát hiện tại sổ kế toán gồm sai sót trước khi report tài chính năm được nộp mang lại cơ quan bên nước bao gồm thẩm quyền thì phải thay thế sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó.

3. Trường vừa lòng phát hiện sổ kế toán tất cả sai sót sau khi report tài chính năm đang nộp cho cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền thì phải thay thế sửa chữa trên sổ kế toán tài chính của năm đang phát hiện tại sai sót với ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán tài chính năm bao gồm sai sót.

4. Thay thế sửa chữa sổ kế toán trong trường vừa lòng ghi sổ sử dụng máy vi tính:

a) Trường thích hợp phát hiện nay sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp đến cơ quan đơn vị nước có thẩm quyền thì phải thay thế sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm đó trên vật dụng vi tính;

b) Trường phù hợp phát hiện sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đang nộp mang lại cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền thì phải thay thế trực tiếp vào sổ kế toán của năm đang phát hiện sai sót trên vật dụng vi tính cùng ghi chú vào trong dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót;

c) sửa chữa thay thế sổ kế toán trong trường hòa hợp ghi sổ bằng máy vi tính được tiến hành theo phương pháp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều này.

 

MỤC 3BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

Điều 29. report tài bao gồm

1. Báo cáo tài bao gồm được lập theo chuẩn mực kế toán tài chính và chính sách kế toán dùng để làm tổng hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế, tài thiết yếu của đơn vị kế toán.

2. Report tài chính của đơn vị chức năng kế toán thuộc chuyển động thu, chi ngân sách nhà nước, cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức triển khai có sử dụng kinh phí giá thành nhà nước và đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí giá cả nhà nước gồm:

a) Bảng bằng vận tài khoản;

b) report thu, chi;

c) bạn dạng thuyết minh báo cáo tài chính;

d) Các báo cáo khác theo dụng cụ của pháp luật.

3. Báo cáo tài thiết yếu của đơn vị chức năng kế toán thuộc vận động kinh doanh gồm:

a) Bảng bằng vận kế toán;

b) báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh;

c) báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ;

d) bản thuyết minh báo cáo tài chính.

4. Bộ Tài thiết yếu quy định ví dụ về report tài bao gồm cho từng nghành hoạt động.

Điều 30. Lập báo cáo tài bao gồm

1. Đơn vị kế toán yêu cầu lập báo cáo tài chủ yếu vào thời điểm cuối kỳ kế toán năm; ngôi trường hợp lao lý có phương tiện lập report tài bao gồm theo kỳ kế toán tài chính khác thì đơn vị kế toán phải khởi tạo theo kỳ kế toán tài chính đó.

2. Vấn đề lập báo cáo tài chủ yếu phải địa thế căn cứ vào số liệu sau khoản thời gian khóa sổ kế toán. Đơn vị kế toán cung cấp trên cần lập báo cáo tài bao gồm tổng phù hợp hoặc báo cáo tài chủ yếu hợp duy nhất dựa trên báo cáo tài chính của những đơn vị kế toán tài chính trong cùng đơn vị kế toán cấp cho trên.

3. Report tài chủ yếu phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày đồng bộ giữa các kỳ kế toán; trường hợp báo cáo tài thiết yếu trình bày khác nhau giữa các kỳ kế toán tài chính thì buộc phải thuyết minh rõ lý do.

4. Report tài chủ yếu phải được người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo điều khoản của đơn vị kế toán ký. Fan ký report tài bao gồm phải phụ trách về văn bản của báo cáo.

Điều 31. Thời hạn nộp báo cáo tài chính

1. Report tài bao gồm năm của đơn vị kế toán đề nghị được nộp đến cơ quan đơn vị nước gồm thẩm quyền trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày chấm dứt kỳ kế toán năm theo phương tiện của pháp luật; đối với báo cáo quyết toán giá thành thì thời hạn nộp báo cáo được triển khai theo điều khoản của chính phủ.

2. Cơ quan chính phủ quy định ví dụ thời hạn nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán giá thành cho từng lĩnh vực hoạt động và từng cấp quản lý.

Điều 32. câu chữ công khai report tài bao gồm

1. Câu chữ công khai report tài chính của đơn vị kế toán thuộc vận động thu, chi ngân sách chi tiêu nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức có thực hiện kinh phí giá cả nhà nước và đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức không áp dụng kinh phí ngân sách nhà nước gồm:

a) Đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi túi tiền nhà nước công khai quyết toán thu, chi ngân sách chi tiêu nhà nước năm;

b) Đơn vị kế toán tài chính là cơ sở hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức có áp dụng kinh phí giá cả nhà nước công khai quyết toán thu, chi chi tiêu nhà nước năm và những khoản thu, chi tài chủ yếu khác;

c) Đơn vị kế toán là đơn vị sự nghiệp, tổ chức triển khai không thực hiện kinh phí túi tiền nhà nước công khai minh bạch quyết toán thu, chi tài chính năm;

d) Đơn vị kế toán có sử dụng các khoản góp sức của nhân dân công khai minh bạch mục đích kêu gọi và sử dụng các khoản đóng góp, đối tượng người sử dụng đóng góp, mức huy động, kết quả sử dụng với quyết toán thu, chi từng khoản đóng góp góp.

2. Câu chữ công khai report tài chính của đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh gồm:

a) tình hình tài sản, nợ nên trả và vốn công ty sở hữu;

b) Kết quả chuyển động kinh doanh;

c) Trích lập cùng sử dụng những quỹ;

d) thu nhập của người lao động.

3. Báo cáo tài bao gồm của đơn vị kế toán vẫn được truy thuế kiểm toán khi công khai minh bạch phải kèm theo kết luận của tổ chức kiểm toán.

Điều 33. hình thức và thời hạn công khai report tài bao gồm

1. Bài toán công khai report tài chính được tiến hành theo các hình thức:

a) thiết kế ấn phẩm;

b) thông báo bằng văn bản;

c) Niêm yết;

d) Các hiệ tượng khác theo qui định của pháp luật.

2. Đơn vị kế toán thuộc vận động thu, chi chi phí nhà nước phải công khai minh bạch báo cáo tài chính năm trong thời hạn sáu mươi ngày, tính từ lúc ngày được cấp có thẩm quyền duyệt.

3. Đơn vị kế toán là phòng ban hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai có áp dụng kinh phí chi phí nhà nước và đơn vị sự nghiệp, tổ chức triển khai không áp dụng kinh phí ngân sách chi tiêu nhà nước, đơn vị kế toán bao gồm sử dụng những khoản góp phần của nhân dân đề nghị công khai report tài thiết yếu năm vào thời hạn ba mươi ngày, tính từ lúc ngày được cấp tất cả thẩm quyền duyệt.

4. Đơn vị kế toán tài chính thuộc hoạt động kinh doanh buộc phải công khai báo cáo tài thiết yếu năm trong thời hạn một trăm hai mươi ngày, tính từ lúc ngày chấm dứt kỳ kế toán năm.

Điều 34. Kiểm toán report tài chủ yếu

1. Báo cáo tài chính năm của đơn vị chức năng kế toán mà luật pháp quy định phải kiểm toán thì cần được kiểm toán trước khi nộp cho cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền và trước lúc công khai.

2. Đơn vị kế toán tài chính khi được kiểm toán phải tuân thủ không thiếu thốn các luật của pháp luật về kiểm toán.

3. Report tài chính đã được truy thuế kiểm toán khi nộp mang lại cơ quan bên nước bao gồm thẩm quyền pháp luật tại Điều 31 của biện pháp này yêu cầu có báo cáo kiểm toán gắn kèm.

 

MỤC 4KIỂM TRA KẾ TOÁN

Điều 35. khám nghiệm kế toán

Đơn vị kế toán buộc phải chịu sự chất vấn kế toán của cơ quan tất cả thẩm quyền và không quá một lần khám nghiệm cùng một câu chữ trong một năm. Việc kiểm tra kế toán tài chính chỉ được triển khai khi có đưa ra quyết định của cơ quan gồm thẩm quyền theo mức sử dụng của pháp luật.

Điều 36. Nội dung kiểm soát kế toán

1. Nội dung bình chọn kế toán gồm:

a) đánh giá việc tiến hành các nội dung công tác làm việc kế toán;

b) Kiểm tra câu hỏi tổ chức cỗ máy kế toán và người làm kế toán;

c) Kiểm tra câu hỏi tổ chức quản lý và hoạt động nghề nghiệp kế toán;

d) Kiểm tra câu hỏi chấp hành các quy định không giống của quy định về kế toán.

2. Nội dung soát sổ kế toán nên được khẳng định trong quyết định kiểm tra.

Điều 37. Quyền và trọng trách của đoàn soát sổ kế toán

1. Khi bình chọn kế toán, đoàn đánh giá kế toán yêu cầu xuất trình quyết định kiểm tra kế toán. Đoàn kiểm soát kế toán có quyền yêu thương cầu đơn vị kế toán được kiểm tra cung cấp tài liệu kế toán tài chính có liên quan đến nội dung soát sổ kế toán và giải trình khi đề nghị thiết.

2. Khi xong kiểm tra kế toán, đoàn bình chọn kế toán phải lập biên bản kiểm tra kế toán và giao cho đơn vị chức năng kế toán được soát sổ một bản; nếu như phát hiện có vi phi pháp luật về kế toán thì giải pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ mang lại cơ quan bên nước gồm thẩm quyền để xử lý theo chế độ của pháp luật.

3. Trưởng đoàn kiểm tra kế toán tài chính phải chịu trách nhiệm về các kết luận kiểm tra.

4. Đoàn khám nghiệm kế toán phải tuân hành trình tự, nội dung, phạm vi và thời gian kiểm tra, ko được làm tác động đến hoạt động bình thường và không được sách nhiễu đơn vị chức năng kế toán được kiểm tra.

Điều 38. nhiệm vụ và quyền của đơn vị chức năng kế toán được soát sổ kế toán

1. Đơn vị kế toán tài chính được chất vấn kế toán gồm trách nhiệm:

a) cung cấp cho đoàn kiểm soát kế toán tài liệu kế toán tài chính có liên quan đến nội dung đánh giá và giải trình các nội dung theo yêu mong của đoàn kiểm tra;

b) Thực hiện kết luận của đoàn kiểm soát kế toán.

2. Đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán tất cả quyền:

a) từ chối kiểm tra trường hợp thấy việc kiểm tra không nên thẩm quyền hoặc nội dung chất vấn trái với quy định tại Điều 36 của biện pháp này;

b) khiếu nại về tóm lại của đoàn bình chọn kế toán với cơ quan gồm thẩm quyền quyết định kiểm tra kế toán; trường hòa hợp không đồng ý với kết luận của cơ quan gồm thẩm quyền đưa ra quyết định kiểm tra kế toán thì tiến hành theo phương tiện của pháp luật.

 

MỤC 5KIỂM KÊ TÀI SẢN, BẢO QUẢN, LƯU TRỮ TÀI LIỆU KẾ TOÁN

 

Điều 39. Kiểm kê gia sản

1. Kiểm kê tài sản là bài toán cân, đong, đo, đếm số lượng; xác thực và review chất lượng, giá trị của tài sản, nguồn chi phí hiện bao gồm tại thời gian kiểm kê nhằm kiểm tra, so sánh với số liệu trong sổ kế toán.

2. Đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản trong số trường đúng theo sau:

a) thời điểm cuối kỳ kế toán năm, trước lúc lập báo cáo tài chính;

b) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, dứt hoạt động, phá sản hoặc bán, khoán, thuê mướn doanh nghiệp;

c) chuyển đổi vẻ ngoài sở hữu doanh nghiệp;

d) xẩy ra hỏa hoạn, lũ lụt và các thiệt hại phi lý khác;

đ) Đánh giá lại gia tài theo quyết định của phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền;

e) những trường vừa lòng khác theo nguyên lý của pháp luật.

3. Sau khi kiểm kê tài sản, đơn vị chức năng kế toán đề xuất lập report tổng hợp công dụng kiểm kê. Trường hợp gồm chênh lệch thân số liệu thực tiễn kiểm kê cùng với số liệu ghi trên sổ kế toán, đơn vị kế toán phải khẳng định nguyên nhân và đề nghị phản ánh số chênh lệch và công dụng xử lý vào sổ kế toán trước khi lập report tài chính.

4. Vấn đề kiểm kê cần phản ánh đúng thực tế tài sản, nguồn ra đời tài sản. Người lập cùng ký báo cáo tổng hợp hiệu quả kiểm kê phải chịu trách nhiệm về tác dụng kiểm kê.

Điều 40. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

1. Tư liệu kế toán cần được đơn vị kế toán bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ.

2. Tư liệu kế toán lưu trữ phải là phiên bản chính. Trường đúng theo tài liệu kế toán bị tạm giữ, bị tịch kí thì phải gồm biên bạn dạng kèm theo bạn dạng sao chụp có xác nhận; nếu như bị mất hoặc bị huỷ hoại thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp hoặc xác nhận.

3. Tư liệu kế toán đề xuất đưa vào tàng trữ trong thời hạn mười nhì tháng, tính từ lúc ngày xong kỳ kế toán năm hoặc kết thúc các bước kế toán.

4. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán chịu trách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán.

5. Tài liệu kế toán nên được tàng trữ theo thời hạn sau đây:

a) về tối thiểu năm năm so với tài liệu kế toán dùng cho quản lí lý, quản lý điều hành của đơn vị kế toán, bao gồm cả triệu chứng từ kế toán không áp dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập report tài chính;

b) về tối thiểu mười năm so với chứng tự kế toán áp dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, sổ kế toán và report tài bao gồm năm, trừ ngôi trường hợp pháp luật có nguyên lý khác;

c) lưu trữ vĩnh viễn đối với tài liệu kế toán gồm tính sử liệu, có ý nghĩa sâu sắc quan trọng về gớm tế, an ninh, quốc phòng.

6. Chính phủ quy định rõ ràng từng nhiều loại tài liệu kế toán yêu cầu lưu trữ, thời hạn lưu trữ, thời gian tính thời hạn tàng trữ quy định trên khoản 5 Điều này, nơi lưu trữ và thủ tục tiêu huỷ tư liệu kế toán giữ trữ.

Điều 41. các bước kế toán vào trường phù hợp tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại

Khi phát hiện tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại, đơn vị chức năng kế toán phải thực hiện ngay các quá trình sau đây:

1. Kiểm tra, khẳng định và lập biên bản về số lượng, hiện trạng, lý do tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại và thông báo cho tổ chức, cá thể có tương quan và cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền;

2. Tổ chức phục hồi lại tài liệu kế toán bị hư hỏng;

3. Contact với tổ chức, cá nhân có giao dịch tài liệu, số liệu kế toán để được sao chụp hoặc xác nhận lại tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại;

4. Đối cùng với tài liệu kế toán tài chính có liên quan đến tài sản nhưng không thể phục sinh bằng những biện pháp hiện tượng tại khoản 2 và khoản 3 Điều này thì nên kiểm kê gia tài để lập lại tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại.

 

MỤC 6CÔNG VIỆC KẾ TOÁN vào TRƯỜNG HỢP ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU, GIẢI THỂ, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG, PHÁ SẢN

 

Điều 42. các bước kế toán trong trường phù hợp chia đơn vị kế toán

1. Đơn vị kế toán tài chính bị tạo thành các đơn vị kế toán bắt đầu phải thực hiện các công việc sau đây:

a) Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, khẳng định nợ không thanh toán, lập báo cáo tài chính;

b) phân chia tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên phiên bản bàn giao và ghi sổ kế toán theo biên bản bàn giao;

c) bàn giao tài liệu kế toán liên quan đến tài sản, nợ không thanh toán cho các đơn vị kế toán mới.

2. Đơn vị kế toán bắt đầu được ra đời căn cứ vào biên bản bàn giao mở sổ kế toán với ghi sổ kế toán tài chính theo lý lẽ của công cụ này.

Điều 43. các bước kế toán trong trường hợp tách bóc đơn vị kế toán

1. Đơn vị kế toán bị bóc tách một bộ phận để ra đời đơn vị kế toán new phải triển khai các quá trình sau đây:

a) Kiểm kê tài sản, xác minh nợ chưa giao dịch của bộ phận được tách;

b) chuyển giao tài sản, nợ chưa thanh toán của phần tử được tách, lập biên bản bàn giao với ghi sổ kế toán tài chính theo biên phiên bản bàn giao;

c) chuyển nhượng bàn giao tài liệu kế toán tương quan đến tài sản, nợ chưa giao dịch cho đơn vị chức năng kế toán mới; đối với tài liệu kế toán tài chính không chuyển nhượng bàn giao thì đơn vị kế toán bị bóc tách lưu trữ theo luật pháp tại Điều 40 của giải pháp này.

2. Đơn vị kế toán bắt đầu được thành lập căn cứ vào biên phiên bản bàn giao mở sổ kế toán và ghi sổ kế toán tài chính theo công cụ của lý lẽ này.

Điều 44. công việc kế toán vào trường hòa hợp hợp nhất những đơn vị kế toán tài chính

1. Các đơn vị kế toán hợp độc nhất vô nhị thành đơn vị kế toán bắt đầu thì từng đơn vị kế toán bị hợp độc nhất phải triển khai các công việc sau đây:

a) Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác minh nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính;

b) Bàn giao tổng thể tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên bạn dạng bàn giao và ghi sổ kế toán tài chính theo biên bản bàn giao;

c) Bàn giao cục bộ tài liệu kế toán tài chính cho đơn vị kế toán hòa hợp nhất.

2. Đơn vị kế toán tài chính hợp duy nhất phải thực hiện các công việc sau đây:

a) căn cứ vào các biên bản bàn giao, mở sổ kế toán với ghi sổ kế toán;

b) Tổng hợp báo cáo tài chính của những đơn vị kế toán bị hợp tuyệt nhất thành báo cáo tài chính của đơn vị chức năng kế toán đúng theo nhất.

Điều 45. các bước kế toán vào trường phù hợp sáp nhập đơn vị kế toán

1. Đơn vị kế toán sáp nhập vào đơn vị chức năng kế toán không giống phải thực hiện các quá trình sau đây:

a) Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ không thanh toán, lập báo cáo tài chính;

b) Bàn giao cục bộ tài sản, nợ không thanh toán, lập biên bạn dạng bàn giao với ghi sổ kế toán tài chính theo biên bạn dạng bàn giao;

c) Bàn giao cục bộ tài liệu kế toán tài chính cho đơn vị kế toán nhận sáp nhập.

2. Đơn vị kế toán nhận sáp nhập căn cứ vào biên bạn dạng bàn giao ghi sổ kế toán theo công cụ của chế độ này.

Điều 46. công việc kế toán vào trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu

1. Đơn vị kế toán chuyển đổi hình thức sở hữu phải thực hiện các các bước sau đây:

a) Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, khẳng định nợ không thanh toán, lập report tài chính;

b) Bàn giao cục bộ tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên phiên bản bàn giao và ghi sổ kế toán tài chính theo biên bạn dạng bàn giao;

c) Bàn giao tổng thể tài liệu kế toán tài chính cho đơn vị chức năng kế toán có hiệ tượng sở hữu mới.

2. Đơn vị kế toán có bề ngoài sở hữu mới căn cứ vào biên bản bàn giao mở sổ kế toán và ghi sổ kế toán theo luật pháp của hình thức này.

Điều 47. các bước kế toán trong trường hòa hợp giải thể, ngừng hoạt động, phá sản

1. Đơn vị kế toán tài chính bị giải thể hoặc xong hoạt rượu cồn phải tiến hành các các bước sau đây:

a) Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác minh nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính;

b) Mở sổ kế toán tài chính theo dõi những nghiệp vụ ghê tế, tài chính liên quan đến giải thể, chấm dứt hoạt động;

c) chuyển nhượng bàn giao tài liệu kế toán của đơn vị chức năng kế toán giải thể hoặc xong xuôi hoạt động sau khoản thời gian xử lý kết thúc cho đơn vị kế toán cấp trên hoặc tổ chức, cá nhân lưu trữ theo phương pháp tại Điều 40 của phương pháp này.

2. Trường hợp đơn vị kế toán bị tuyên tía phá sản thì Toà án tuyên ba phá sản chỉ định bạn thực hiện các bước kế toán theo khí cụ tại khoản 1 Điều này.

 

CHƯƠNG IIITỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN

 

Điều 48. Tổ chức máy bộ kế toán

1. Đơn vị kế toán buộc phải tổ chức bộ máy kế toán, sắp xếp người làm kế toán hoặc thuê làm cho kế toán.

2. Đơn vị kế toán tài chính phải bố trí người có tác dụng kế toán trưởng. Ngôi trường hợp đơn vị kế toán chưa bố trí được người làm kế toán tài chính trưởng thì nên cử người phụ trách kế toán hoặc thuê bạn làm kế toán tài chính trưởng (sau trên đây kế toán trưởng và người phụ trách kế toán gọi bình thường là kế toán tài chính trưởng).

3. Trường hòa hợp cơ quan, công ty có đơn vị kế toán cung cấp trên và đơn vị kế toán cấp cơ sở thì tổ chức máy bộ kế toán theo quy định của pháp luật.

Điều 49. Trách nhiệm của người thay mặt đại diện theo luật pháp của đơn vị kế toán

1. Tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán, fan làm kế toán trưởng theo đúng tiêu chuẩn, đk quy định tại khí cụ này.

2. Quyết định thuê có tác dụng kế toán, thuê làm kế toán trưởng.

3. Tổ chức và chỉ huy thực hiện công tác làm việc kế toán trong đơn vị chức năng kế toán theo cơ chế của quy định về kế toán tài chính và chịu trách nhiệm về hậu quả bởi những không đúng trái mà lại mình tạo ra.

Điều 50. Tiêu chuẩn, quyền và nhiệm vụ của bạn làm kế toán

1. Người làm kế toán bắt buộc có những tiêu chuẩn sau đây:

a) tất cả phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, bao gồm ý thức chấp hành pháp luật;

b) Có chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

2. Người làm kế toán tất cả quyền độc lập về siêng môn, nghiệp vụ kế toán.

3. Tín đồ làm kế toán gồm trách nhiệm tuân hành các điều khoản của điều khoản về kế toán, triển khai các các bước được cắt cử và chịu trách nhiệm về siêng môn, nhiệm vụ của mình. Khi đổi khác người có tác dụng kế toán, người làm kế toán tài chính cũ yêu cầu có trách nhiệm bàn giao các bước kế toán cùng tài liệu kế toán cho người làm kế toán tài chính mới. Tín đồ làm kế toán cũ phải phụ trách về quá trình kế toán trong thời hạn mình làm kế toán.

Điều 51. những người dân không được thiết kế kế toán

1. Tín đồ chưa thành niên; bạn bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; bạn đang yêu cầu đưa vào cơ sở giáo dục, cửa hàng chữa bệnh hoặc bị quản chế hành chính.

2. Người hiện giờ đang bị cấm hành nghề, cấm có tác dụng kế toán theo bản án hoặc đưa ra quyết định của Tòa án; người hiện nay đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; tín đồ đang đề nghị chấp hành quyết phạt tội nhân hoặc đã biết thành kết án về một trong các tội về gớm tế, về chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích.

3. Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.