Khoản 2 Điều 40 Luật Kế Toán Mới Nhất 2024, Số 88/2015/qh13, Luật Số 88/2015/qh13 Luật Kế Toán

1. Kiểm kê gia sản là câu hỏi cân, đong, đo, đếm số lượng; chứng thực và đánh giá chất lượng, cực hiếm của tài sản, nguồn vốn hiện gồm tại thời khắc kiểm kê nhằm kiểm tra, so sánh với số liệu trong sổ kế toán.

Bạn đang xem: Khoản 2 điều 40 luật kế toán

2. Đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản trong số trường phù hợp sau đây:

a) vào cuối kỳ kế toán năm;

b) Đơn vị kế toán tài chính bị chia, tách, phù hợp nhất, sáp nhập, giải thể, hoàn thành hoạt động, vỡ nợ hoặc bán, đến thuê;

c) Đơn vị kế toán được biến đổi loại hình hoặc vẻ ngoài sở hữu;

d) xẩy ra hỏa hoạn, bọn lụt và những thiệt hại bất thường khác;

đ) Đánh giá chỉ lại tài sản theo ra quyết định của cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền;

e) các trường phù hợp khác theo qui định của pháp luật.

3. Sau khi kiểm kê tài sản, đơn vị kế toán yêu cầu lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê. Ngôi trường hợp gồm chênh lệch thân số liệu thực tế kiểm kê cùng với số liệu ghi trên sổ kế toán, đơn vị kế toán phải xác minh nguyên nhân và đề xuất phản ánh số chênh lệch, kết quả xử lý vào sổ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính.

Xem thêm: Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán Song Ngữ Online Miễn Phí, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán

4. Câu hỏi kiểm kê buộc phải phản ánh đúng thực tế tài sản, nguồn có mặt tài sản. Tín đồ lập với ký report tổng hợp kết quả kiểm kê phải phụ trách về tác dụng kiểm kê.


Lượt xem: 30090
tổng thể văn bản Điều 1. Đối tượng áp dụng Điều 2. Đối tượng áp dụng Điều 3. Giải thích từ ngữ Điều 4. Trách nhiệm kế toán Điều 5. Yêu cầu kế toán Điều 6. Chế độ kế toán Điều 7. Chuẩn mực kế toán và chuẩn mực đạo đức công việc và nghề nghiệp kế toán Điều 8. Đối tượng kế toán Điều 9. Kế toán tài chính tài chính, kế toán tài chính quản trị, kế toán tài chính tổng hợp, kế toán cụ thể Điều 10. Đơn vị tính thực hiện trong kế toán tài chính Điều 11. Chữ viết và chữ số thực hiện trong kế toán tài chính Điều 12. Kỳ kế toán Điều 13. Các hành vi bị nghiêm cấm Điều 14. Cực hiếm của tài liệu, số liệu kế toán Điều 15. Trách nhiệm quản lý, sử dụng, hỗ trợ thông tin, tài liệu kế toán tài chính Điều 16. Nội dung hội chứng từ kế toán tài chính Điều 17. Hội chứng từ năng lượng điện tử Điều 18. Lập và lưu trữ chứng từ kế toán tài chính Điều 19. Ký triệu chứng từ kế toán Điều 20. Hóa solo Điều 21. Quản lí lý, áp dụng chứng từ kế toán tài chính Điều 22. Thông tin tài khoản kế toán và khối hệ thống tài khoản kế toán tài chính Điều 23. Sàng lọc áp dụng khối hệ thống tài khoản kế toán Điều 24. Sổ kế toán Điều 25. Khối hệ thống sổ kế toán Điều 26. Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán Điều 27. Sửa chữa sổ kế toán Điều 28. Đánh giá và ghi nhận theo giá trị phải chăng Điều 29. Báo cáo tài bao gồm của đơn vị chức năng kế toán Điều 30. Report tài thiết yếu nhà nước Điều 31. Nội dung công khai báo cáo tài chính Điều 31. Ngôn từ công khai report tài chủ yếu Điều 31. Ngôn từ công khai báo cáo tài chủ yếu Điều 32. Hiệ tượng và thời hạn công khai report tài bao gồm Điều 33. Kiểm toán report tài chính Điều 34. Kiểm tra kế toán Điều 35. Nội dung soát sổ kế toán Điều 36. Thời gian kiểm tra kế toán tài chính Điều 37. Quyền và nhiệm vụ của đoàn chất vấn kế toán Điều 38. Quyền và trọng trách của đơn vị chức năng kế toán được soát sổ kế toán Điều 39. điều hành và kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ Điều 40. Kiểm kê gia tài Điều 41. Bảo quản, tàng trữ tài liệu kế toán Điều 42. Nhiệm vụ của đơn vị chức năng kế toán trong trường hòa hợp tài liệu kế toán bị mất hoặc bị phá hủy Điều 43. Công việc kế toán vào trường hợp chia đơn vị kế toán Điều 44. Các bước kế toán vào trường hợp bóc đơn vị kế toán Điều 45. Quá trình kế toán trong trường hợp hợp nhất những đơn vị kế toán tài chính Điều 46. Công việc kế toán trong trường phù hợp sáp nhập đơn vị kế toán Điều 47. Quá trình kế toán vào trường hợp chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu Điều 48. Các bước kế toán trong trường hợp giải thể, dứt hoạt động, vỡ nợ Điều 49. Tổ chức máy bộ kế toán Điều 50. Nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của đơn vị chức năng kế toán Điều 51. Tiêu chuẩn, quyền và nhiệm vụ của người làm kế toán Điều 52. Những người dân không được làm kế toán Điều 53. Kế toán tài chính trưởng Điều 54. Tiêu chuẩn chỉnh và điều kiện của kế toán tài chính trưởng Điều 55. Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng Điều 56. Thuê thương mại & dịch vụ làm kế toán, dịch vụ thương mại làm kế toán trưởng Điều 57. Chứng chỉ kế toán viên Điều 58. Đăng cam kết hành nghề dịch vụ kế toán Điều 59. Doanh nghiệp sale dịch vụ kế toán tài chính Điều 60. Điều kiện cấp cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tài chính Điều 61. Hồ nước sơ ý kiến đề nghị cấp Giấy ghi nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán Điều 62. Thời hạn cung cấp Giấy ghi nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kế toán Điều 63. Cấp lại Giấy ghi nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kế toán Điều 64. Tổn phí cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kế toán Điều 65. Hộ sale dịch vụ kế toán tài chính Điều 66. Những chuyển đổi phải thông báo cho bộ Tài bao gồm Điều 67. Nhiệm vụ của kế toán viên hành nghề, doanh nghiệp sale dịch vụ kế toán, hộ sale dịch vụ kế toán Điều 68. Trường hòa hợp không được cung ứng dịch vụ kế toán tài chính Điều 69. Đình chỉ marketing dịch vụ kế toán tài chính và thu hồi Giấy ghi nhận đủ điều kiện sale dịch vụ kế toán, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề thương mại dịch vụ kế toán Điều 70. Tổ chức công việc và nghề nghiệp về kế toán tài chính Điều 71. Cai quản nhà nước về kế toán Điều 72. Hiệu lực thực thi hiện hành thi hành Điều 73. Điều khoản chuyển tiếp Điều 74. Luật chi tiết

Kiểm kê gia tài là phương tiện được ghi nhấn lần trước tiên tại Pháp lệnh Kế toán với thống kê năm 1988 do quản trị Hội đồng đơn vị nước ban hành.Kế toán được phát âm là các bước ghi chép, thu nhận, giải pháp xử lý và hỗ trợ các thông tin về tình hình vận động tài thiết yếu của một nhóm chức, một doanh nghiệp, một phòng ban nhà nước, một cơ sở sale tư nhân...Đây là một phần tử đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực làm chủ kinh tế. Từ quản lý ở phạm vi từng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp cho đến cai quản ở phạm vi toàn thể nền tởm tế.Và việc kiểm kê gia sản là trong những hoạt động quan trọng và gần như bắt buộc liên quan đến nghành kế toán. Biện pháp nêu trên đóng vai trò ngăn ngừa các hiện tượng tham ô, lãng phí làm thất bay tài sản, những hiện tượng vi phạm luật kỷ nguyên lý tài chính, nâng cao trách nhiệm của người thống trị tài sản. Đồng thời, nó hỗ trợ cho lãnh đạo nắm đúng chuẩn số lượng, quality các loại tài sản hiện có, phát hiện gia sản ứ đọng để sở hữu biện pháp giải quyết thích hợp nhằm cải thiện hiện quả sử dụng vốn.


Kiểm kê gia tài được công cụ tại Điều 40 phương pháp kế toán năm ngoái như sau:Kiểm kê gia sản là bài toán cân, đong, đo, đếm số lượng; xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản, nguồn ngân sách hiện bao gồm tại thời gian kiểm kê để kiểm tra, so sánh với số liệu trong sổ kế toán.Đơn vị kế toán buộc phải kiểm kê tài sản trong các trường hòa hợp sau đây:- thời điểm cuối kỳ kế toán năm;- Đơn vị kế toán tài chính bị chia, tách, vừa lòng nhất, sáp nhập, ...
địa thế căn cứ theo luật tại Điều 39 luật pháp kế toán 2003 có quy định về kiểm kê gia sản như sau:1. Kiểm kê tài sản là vấn đề cân, đong, đo, đếm số lượng; xác nhận và nhận xét chất lượng, giá trị của tài sản, nguồn chi phí hiện tất cả tại thời khắc kiểm kê để kiểm tra, so sánh với số liệu trong sổ kế toán.2. Đơn vị kế toán cần kiểm kê tài sản trong số trường vừa lòng sau:a) thời điểm cuối kỳ kế toán năm, trước lúc lập báo ...
địa thế căn cứ theo lao lý tại Điều 11 Pháp lệnh Kế toán và thống kê năm 1988 do quản trị Hội đồng đơn vị nước ban hành, có quy định về kiểm kê gia tài như sau:Hết niên độ kế toán các đơn vị buộc phải kiểm kê gia tài và phản ảnh kết quả kiểm kê gia tài vào sổ kế toán trước khi lập báo cáo quyết toán năm. Ngoài ra, những đơn vị buộc phải kiểm kê tài sản trong các trường phù hợp khác theo quyết định của Hội đồng ...
*

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x